aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Øygardsholen 5

UNDHEIM Øygardsholen 5

Innholdsrik enebolig med dobbel garasje og flott beliggenhet! Nydelig utsikt, gode solforhold og romslig gårdsrom.

 • kr 3 490 000
 • BRA 210 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 104 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 594 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 975
 • Soverom6
 • ArealP-rom 196 m²
 • Tomt874 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000)) 104 292 (Omkostninger totalt) 3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Øygardsholen 5! Eiendommen skiller seg ut med sin flott beliggenhet på fremste rad av byggefeltet på Undheim. Her får man nydelig utsikt og gode solforhold i et rolig og barnevennlig område. God parkering på egen tomt, samt i dobbel garasje. Eiendommen ligger fint til i en blindgate og grenser til LNF område. Det er hybel i kjeller som i dag er utleid (hybel er ikke godkjent som egen boenhet, men som en del av hovedenheten). INNHOLD Kjeller: Kjeller entré/gang, 2 soverom, vaskerom, bad, teknisk rom/bod, bod/lagerrom, bod og stue/kjøkken. 1. etasje: Vindfang, gang, 3 soverom, stue/spisestue, kjøkken og bad/vaskerom. 2. etasje: Gang og soverom. Dobbel garasje på ca. 47 kvm. med full kjeller/smøregrav. Velkommen til visning.

Øygardsholen 5, Rogaland

 • Tomt
  874m²

  Beskrivelse av tomt
  Flott beliggende tomt med gode solforhold og fin utsikt. Grenser med LNF-område

  Beliggenhet
  Flott beliggenhet på fremste rad av byggefeltet på Undheim med en nydelig utsikt og gode solforhold. Eiendommen ligger i en blindgate og det er et rolig og etablert boligområde. Grenser til LNF område. Gangavstand til skole, barnehage, matbutikk, frisør, kirke og samfunnshus. På Undheim er det flere sports- og fritidsaktiviteter i idrettshallen og innendørs fotballhall. Undheim bærer godt navnet "den grøna bygdå". Fra sentrum er det gode turveier av høy kvalitet. I sentrum er det også godt tilbud av opparbeidede grøntområder som kan benyttes av bygdas beboere. Det er heller ikke langt til Bryne, Nærbø eller Ålgård, hvor du finner rikelig med servicetilbud.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Utdrag fra takstrapport: Enebolig som er oppført med grunnmur i betongelement som er kjerneisolert og plate i betong. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med stående og liggende trepaneler. Etasje skillet i tre bjelkelag. Saltak i tre som er tekket med betongtakstein. Takrenner/nedløp i plast. Vinduer og dører med isolerglass. Bygningen er i normal stand iht. alder. Anmerkninger er hovedsakelig tilknyttet konstruksjon, manglende vedlikehold og normal bruksslitasje. Enkelte tilstands grader er gitt kun ut fra alder og teknisk levetid på bygningsdelene. De enkelte vurderinger er nærmere beskrevet i rapport. Rapport anbefales lest i sin helhet.

  Innhold
  Kjeller: Kjeller entré/gang, 2 soverom, vaskerom, bad, teknisk rom/bod, bod/lagerrom, bod og stue/kjøkken. 1. etasje: Vindfang, gang, 3 soverom, stue/spisestue, kjøkken og bad/vaskerom. 2. etasje: Gang og soverom. Dobbel garasje på ca. 47 kvm. med kjeller/smøregrav.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.    Forhold som har fått TG3: -VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører hovedsakelig fra byggeåret. Merknader: Registrert punktert glass, 2 glass kjellerstue, loftsrom, kjøkken og balkong/ terrassedører 1. etasje. Det ble ikke registrert flere punkterte glass på befaringsdagen, forbehold om dette da synligheten av disse vil kunne variere med temperatur og lysforhold. Kondensering og nedbrytning i store deler av eldre vinduer i bolig, enkelte vinduer er strie å betjente. Påregnelig med utskiftning på kortere sikt. Det ble registrert noe nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, normal slitasje i pakninger og beslag. Normal tid før utskifting av vinduer/ aluminiums vinduer er 30 - 50 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. Anbefalte tiltak: Justeringer, vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Utskiftinger må påregnes av deler av vinduer/dører må påregnes på korter sikt. -ETASJESKILLE Totalvurdering: Kjøkken 1.etasje Eier opplyser at det oppstod lekkasje omliggende pipe for noen år siden. Skadeårsak/defekt bly utbedret av eier. Innvendig følgeskade himling er ikke utbedret. Undertegnende registrerte ingen fukt på befaringsdagen. Soverom 1. etasje Fuktskadet himling soverom 1. etasje skyldes kondensering fra kloakkluftning på loft, i følge eier oppstod de i kuldeperiode for noen år siden. Skadeårsak er ikke utbedret/isolert, og følgeskade er ikke utbedret. Undertegnende registrerte ingen fukt på befaringsdagen. Etasjekille Toppdekker med varierende alder og stand, stedvis noe slitt, påregnelig med oppgraderinger. Kondes/vannmerke i gulv ved varmepumpe i kjeller, ingen utslag på fukt befaringsdagen. Info: Større og mindre ujevnheter i gulv kan forekomme i boliger, og skyldes i flere tilfeller varierende krymping i treverk og da gjerne i kombinasjon med lange spenn og nedbøy. Dette vil først oppdages når en eventuelt skal legge parketter eller tilsvarende toppdekke. Det ble på befaringsdagen ikke avdekket unormal avvik, selv om disse må påregnes justert før en eventuelt monterer nytt toppdekke. Veggoverflater Overflater hovedsakelig fra byggeåret, stedvis noe slitt overflate 1.etasje og 2. etasje. Anbefalte tiltak: Innvendig overflater deler av bolig må påregnes oppgradert. -TOALETTROM Totalvurdering: Wc Belegg på gulv, og tapet på vegg. Mekanisk avtrekk. Waterguard Merknader: Sprekk i sisternen. Avskalling i tapet. Korrodering i innfetnings beslag for servant. "treg" oppsamling av vann i sisternenø. Anbefalte tiltak: Kontroll/utbedring av merknader. -1. ETASJE - BAD/VASKEROM Totalvurdering overflater: Svelling/vannmerke i plate omliggende avløp, ingen utslag på fukt. Nyere belegg på vegg i dusjsone, noe ujevn montering i nedre del. Stedvis noe ujevn belegg, samt riss i sveiset skjøt på gulv. Normal tid før utskifting av våtrom, vinylbelegg er 10 - 30 år. Anbefalte tiltak overflater: Våtrommets forventet levetid er utgått, påregnelig med oppgradering på kortere sikt. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Avskalling i overflate servant. Lekkasje i overgang slange/dusjhode. Utbedringskostnader sanitær og ventilasjon: Under 10 000 Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Utbedre påpekte merknader. -KJELLER - VASKEROM Totalvurdering: Det er ikke synlig membran i sluk eller ved dørterskel. Rom tilfredsstiller ikke dagens krav til tetthet. Noe ujevn montering av flis på gulv. Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år. Anbefalte tiltak: Oppgradere våtrom iht. dagens krav. -KJELLER - BAD Totalvurdering: Det er ikke synlig membran i sluk ell ved dørterskel, trolig er det benyttet primer som normalt ved oppførings tidspunktet. Dette er tilfredsstiller ikke dagens krav til tetthet. Variable fuktverdier i nedre del av vegg i dusj, riss i flisfuger. Avskalling i servant, bruksslitasje innredning. Løs flis sokkel flis ved dør. Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år. Anbefalte tiltak: Våtrom må påregnes oppgradert, fremt til oppgradering bør det monteres dusjkabinett. Forhold som har fått TG2: -DRENERING Totalvurdering: Drenering fra byggeåret, bør spyles/vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år). Det er ikke synlig utvendig fuktbeskyttelse på grunnmuren. Dette var på byggetidspunktet ikke vanlig og grunnmuren ble den gang innsatt med tjære og steinsatt. Over tid vil steinsettingen tiltettes og dreneringsfunksjonen reduseres. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år. Registrert salt utslag i deler av kjeller med synlig grunnmur, ikke registrert fukt ved hulltaking, Anbefalte tiltak: Kontroll/spyling/oppgradering av drenering. -GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Riss i sillikonerte skjøter mellom element. Stedviss riss/avskalling i element, synlig korrodert armering. Anbefalte tiltak: Utbedre påpekte merknader. FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering: Sprekk i mur/plate ved garasje. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. -ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det registreres mineralutslag i overflater, noe som indikerer at det er fuktgjennomgang i kjellermur. Det ble ikke registrert fukt ved hulltaking i påforet vegg nye del soverom. Anbefalte tiltak: Se kommentar drenering/fuktsikring. -BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Slitt overflate terrassebord/rekkverk. Råte i trinn terrasse. Tg:3. Reparasjonskostnad under 5000,- (Rekkverk balkong tilfredsstiller ikke dagens krav.) Inntrukket dekke ved entre 1. etasje er tekket med sink. Sinkskjøter er ømtålig med tanke på bevegelser i konstruksjonene og sinken tæres opp over tid. Tekkingen bør kontrolleres regelmessig med tanke på utettheter. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling må påregnes. Utbedre skadet trinn/trapp til terrasse. -YTTERVEGGER Totalvurdering: Utvendig impregnert kledning fra byggeåret, stedvis noe mindre nedbrytning og tørkesprekker, god stand iht. alder. Oppmalt sør/vest ca 2019. Korrodering i ventilhetter/netting yttervegg. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år. Normal tid før impregnering av mur/forblending med overflatebehandling er 2 - 15 år. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. -LOFT Totalvurdering: Kottdør er ikke isolert, vegg/knevegg er ikke tilstrekkelig isolert/vindtettet, større varmetap og kondensering kan oppstå ved bruksendring. Anbefalte tiltak: Dampsperre/vindtetting/isolasjon mellom oppholdsrom og takkonstruksjon må bedres. Bedre luftning ved takfot RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Takrenner og nedløp av plast. Det er ikke registrert skader eller tegn til unormal funksjon. Enkelte fester og bend skiftet i senere tid. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i kobber er 30 - 50 år. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år. Anbefalte tiltak: Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. -TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: Loftet er generelt lite utluftet og luftespalter ved takfot kan med fordel åpnes opp. -TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Taket er tekket med takstein fra byggeåret, normal slitasje med noe mose i toppbelegget enkelte steder. Eier opplyser at det oppstod lekkasje omliggende pipe for noen år siden. Skadeårsak/defekt bly utbedret av eier. Innvendig dølgeskade er ikke utbedret. Ingen registrert fuktskade på befaringsdagen. Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år. Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år. Anbefalte tiltak: Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. -ILDSTED Totalvurdering: Eier opplyser at det oppstod lekkasje som følge av skadet bly omliggende pipe over tak, skadeårsak/bly utbedret, men innvengi følgeskade himling kjøkken 1. etasje er ikke utbedret. Tg: 3 Estimert reparasjonskostnad. 15-20 000,- Bly rundt pipe er ubehandlet og vil over tid tørke ut og sprekke. Anbefalte tiltak: Behandle bly omliggende pipe. På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. -1. ETASJE - KJØKKEN Totalvurdering: Kjøkkeninnredning skiftet i 2000. Normal brukslitasje i overflater. Ingen registrert fukt, avtrekk ok. -KJELLER - KJØKKEN - 2013 Totalvurdering: Hvit slett fronter, lys laminert benkeplate. Stedvis noe slitt overflater. Ingen registrert fukt, avtrekk ok. -TRAPP Totalvurdering: Innvendige trapper fra byggeåret, stedvis noe slitt i overflater. Rekkverk målt til 84 cm, manglende håndløper på deler av trapp. Påregnelig med oppgradering av overflater, samt montering av håndløper vegg. -AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsrør hovedsakelig fra byggeåret, opplyst noe oppgradert i forbindelse med innredning av kjellerleilighet i 2013, ingen registrerte avvik på synlig opplegg. Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høyere alder, og skader/lekkasjer kan oppstå. Tilstand satt iht. alder. Kloakklufning på loft er ikke tilstrekkelig isolert, registrert fuktmerker/svelling i himling/vegg overflater på soverom 1. etasje. Tg:3 Reparasjonskostnad/utbedringskostnad under 5 000,- Ledningsnett Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Deler av avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken. -ELEKTRISK Totalvurdering: Manglende lysarmatur på soverom 1. etasje. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Innhente samsvarserklæring. -VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør med hovedsakelig fra byggeår og ved tilbygg, opplyst noe oppgradert i forbindelse med innredning av kjellerleilighet i 2013, ingen registrerte avvik på synlig opplegg. Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Iring/korrodering registret på røropplegg i vaskerom kjeller. Ledningsnett Normal levetid for vannledninger av kobber er 25 til 75 år. Normal levetid for lodding er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. -VARMESENTRAL Totalvurdering: Varmepumpe, luft til luft. Normal levetid for varme gjenvinningsanlegg er ca 20 år. Registrert ulyd i utedel på befaringsdagen. Anbefalte tiltak: Service/kontroll av varmepumpe. -VENTILASJON Totalvurdering: Ventilasjonskanal på loft er ikke tilstrekkelig isolert mot kondens, vannmerker i spongulv omliggende aggregat. Ingen utslag på fukt på befaringsdagen. Anbefalte tiltak: Isolere kanaler på kaldt loft. Service/kontroll, kanaler bør renses og filtre skiftes med jevne mellomrom for at anlegget skal opprettholde kapasiteten. -1. ETASJE - BAD/VASKEROM Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Membran kommentert under overflater, sluk fra byggeåret. Tilstand satt iht. alder. -UTVENDIG TRAPP Totalvurdering: Lavt rekkverk kjellertrapp. (82cm) Rrekkverk ikke sikret iht.dagens krav. Rekkverk ikke festet tilstrekkelig til mur. Anbefalte tiltak: Bedre innfesting rekkverk kjellertrapp.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  God parkering på egen tomt, samt i dobbel garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000)) 104 292 (Omkostninger totalt) 3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  -Varmepumpe i stue 1. etasje. -Varmepumpe i stue/kjøkken kjeller. -Varmekabler i følgende rom: 1. etasje: Bad. Kjeller: Kjeller entré/gang, 2 soverom, vaskerom, bad, teknisk rom/bod og stue/kjøkken. Det er også varmekabler i utvendig kjellertrapp. Er det rom uten fastmonterte varmekilder medfølger dette heller ikke.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  8324

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter for 2022 utgjorde totalt kr. 8.324,-. I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing. Det er vannmåler og vil derfor variere etter bruk.

  Formuesverdi primær
  1078101

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3881162

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1121/54/59: 21.04.1975 - Dokumentnr: 2747 - Bestemmelse om gjerde DIVERSE RETTIGHETER/PÅBUD I HENHOLD TIL SKJØTE/FESTEKONTRAKT
  FRA KOMMUNEN
  15.01.1975 - Dokumentnr: 263 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1121 Gnr:54 Bnr:52


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger innflyttingsløyve datert 04.10.1976. Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for innredning i kjeller til boligformål (det foreligger godkjente tegninger). Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan: Plan 0050.00 Reguleringsplan for Øygardsholen, formål: Bolig, vei og friområde, vedtaksdato: 05.02.1974. Kommuneplan: Time kommune - tygg og fremtidsretta, periode 2018-2030.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det gjøres spesielt oppmerksom på at utleid hybel i kjeller ikke godkjent som egen boenhet, men som en del av hovedenheten. Hybel er utleid for kr. 6.000,- per mnd. eks. strøm. Leietaker har rett til 1. stk parkeringsplass. Kommunale avgifter og internett er inkludert i leien. Det er avtalt 3 mnd. oppsigelsestid. Selger skriftlig sagt opp leieavtalen som avsluttes 30.04.23. Leietaker har gitt uttrykk for et ønske om å leie videre.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000)) 104 292 (Omkostninger totalt) 3 594 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  104292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 40 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 19 000,- oppgjørshonorar kr  5 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva. 

Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev