aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nedre Skogvei 27 - Presentert av Marius Aasen v/Aktiv Carl Berner.

Unik leilighet i Sveitservilla med høy standard og hageparsell! Betydelig oppgradert i 2022. Garasjeplass!

 • 7 600 000
 • BRA 83 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING7 600 000
 • OMKOSTNINGER202 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 802 142
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 897
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 83 m²
 • FELLESKOST./MND2 585
 • TOMT3 647 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 7 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  190 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 600 000,-))
  --------------------------------------------------------
  202 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 802 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Nedre Skogvei 27 - et svært innbydende og unikt hjem med en flott kombinasjon av originale detaljer og moderne løsninger. Leiligheten holder høy innvendig standard som følge av store oppgraderinger i 2022. Her får dere en moderne leilighet i toppen av en klassisk, vakker Sveitservilla! Planløsningen er gjennomtenkt og inneholder entré, stue- og kjøkken, soverom, to bad og et eget trapperom som i dag er innredet som et hovedsoverom. Med leiligheten følger også en hageparsell og garasjeplass i felles garasjeanlegg. Dette er en bolig som bare må oppleves!

Leiligheten har en attraktiv og skjermet beliggenhet på beste Bestum, med nærhet til flotte rekreasjonsområder, godt kollektivtilbud og alt dere trenger av servicefasiliteter. Her vil både store og små trives!
Her får dere et unikt hjem som byr på en flott kombinasjon av originale detaljer og moderne løsninger. Leiligheten ble betydelig oppgradert i 2022 og holder høy standard.

Nedre Skogvei 27, Oslo

 • Leiligheten er beliggende i byggets 3.etg. med tilhørende hems og fremstår med:
  Parkett på gulvene og malte veggflater.
  Badene er flislagt på gulv og vegger.
  Kjøkkeninnredning fremstår med integrerte hvitevarer.
  Adkomst til terrasse fra trapperom.
  Leiligheten disponerer en garasjeplass,
  samt uteareal med mulighet for oppsetting av platting med bod.
  Leiligheten er nylig restaurert på all innvendig bygningsmasse.
  All jobb er utført av fagfolk, eier har dokumentasjon med bilder på utført arbeid.

  Tilbygg / modernisering
  2022: Boligen Hele leiligheten med hems er rehabilitert og bygget nytt i 2022. Eier har
  dokumentasjon på utført jobb med materiell.

  Kjøkken:
  Kjøkkenet er praktisk plassert lags den ene langveggen i rommet.
  Selve innredningen er fra Ikea og framstår med hvite, glatte fronter og laminat benkeplate med oppvaskkum.
  Det er godt med oppbevaringsplass i skuffer og skap som gjør det enkelt å holde orden. Lys under overskap sikrer også gode arbeidsbedsforhold. Av integrerte hvitevarer følger komfyr, platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. Med kort vei til spiseplass er det enkelt å servere gjester!

  Baderom/vaskerom:
  Leiligheten har to baderom hvorav begge er bygget i 2018.
  Det ene badet/vaskerommet er romslig og inneholder alt dere trenger med veggmonterte dusjdører, servant med underskap, speil, opplegg for vaskemaskin med benkeplate over og veggmontert wc.

  Baderom 2:
  Boligens andre bad har adkomst fra trapperommet/soverommet.
  Dette badet inneholder veggmontert dusjdør, servant med underskap,
  speil med lys over og veggmontert wc. Dette er et deilig sted å starte dagen!

  Overflater:
  Innvendige gulvflater er belagt med 1-stavs parkett og fliser.

  Veggflater:
  Veggflater i leiligheten er belagt med malte plater og puss.

  Takflater:
  Innvendige takflater belagt med henholdsvis:
  Malte plater i alle rom.

  Annet:
  Ventilasjon
  Ventilasjon i boligen fremstår med:
  Naturlig ventilasjon via luker i yttervegg, samt mekanisk avtrekk fra ventilator på kjøkken og begge bad.
  Pga. boligens konstruksjon er det montert vegg ventiler med naturlig avtrekk.

  Varmtvannstank:
  Varmtvannsbereder på 200L, er plassert i skyvedørsgarderobe i entre.
  Det er bygget karr under varmtvannsbereder med sluk.

  Viktig informasjon
  Det foreligger per nå ikke ferdigattest på byggesak som omhandler oppdeling fra 2-5 enheter for leiligheten. Saksnummer 202108292 i pbe.
  Det foreligger per nå ikke ferdigattest på innsetting av takvindu, balkong og etablering av hems. Søknader er sendt inn, men uten svar. Saksnummer 201909305 - Byggesak
  Leiligheten er ikke seksjonert ferdig slik den er nå. Seksjoneringssøknad er sendt inn, men ikke godkjent pt. Den er sendt inn for 1 mnd siden ca. og behandlingstid er estimert til 3 måneder.

  Balkongen må få en godkjennelse fra rib før den kan taes i bruk.
  Ingen røyking på balkong grunnet friskluftsinntak.
  Planer om å skifte ut tak.

  Nåværende eier blir kontaktperson og ansvarlig for fremtidig søknadsprosess og den som eventuelt må bekoste endringer/søknader. Slik at sameiet ikke trenger å dra inn en ny tredje part.

  Fra selgers egenerklæringsskjema
  2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
  Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Elektrisk insolasjon og rørlegger arbeider er utført av profesjonelle aktører. Tømrer og murerarbeider er utført av egeninnsats på veiledning av profesjonell part. JMB Prosjekt AS

  2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
  Ja. Det ble etablert ny membran på gulv og vegger iht. gjellende våtromsnormer.

  4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
  Ja, kun av faglært. Det har blitt etablert nye avløpsrørene og vannrørene i hele leilighetsbygg og frem til kommunal ledning også nye avløpsrørene og rør i rør system med tilhørende fordelingsskap for vann i leilighet. Arbeider er utført iht. gjellende normer og forskrifter. Robert Rørlegger Robert Niemiec.

  8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
  Ja. Det har vært skjeve vegger, gulv og tak samt sprekker i grunnmur da bygningen er fra 1897.

  11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Ja, kun av faglært. Vifix Elektro etablert nytt skult elektriskanlegg i leilighet. Sandvika Elektro etablert brannsentralen i hele leilighetsbygg og hovedstrøm tilkobling frem til nye tilknytningsskapene.

  16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  Ja, kun av faglært. M-3 Boliger AS/Utvikler etablerte fellesgarasjeanlegg der parkeringsplass tilhører til leilighet. JMB Prosjekt AS skiftet vinduer i fasade, etablerte nye takvinduer i taket, byttet kledning ved balkongen fra hovedsoverom.

  18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
  Ja. Hele bygningen er omdelt fra to enheter til fem godkjente boenheter.

  18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
  Ja. Plan og bygningsetaten godkjent oppdeling av boenheter den 11.11.2021.

  19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
  eiendommen eller av dens omgivelser?
  Ja. Orientering om veierklæring: I forbindelse med byggesak har Plan- og bygningsetaten gitt midlertidig dispensasjon fra gjeldende plan- og bygningslov (pbl.) § 18-1 eller alternativt innvilget en utsettelse av veiopparbeidelsen, forutsatt at eiere tinglyser erklæring om eiendommens plikt til å opparbeide offentlig vei, en såkalt veierklæring. Eieren signert erklæringen. Fornebubanen: Det bygges en ny T-banestrekning, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. Link under dere finner informasjon om Fornebubanen. https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vioslo/fornebubanen/ Oversikt over reguleringsplaner, offentlige vedtak etc. er tilgjengelig i kommunes side med saksnummer 201407581 Nedenfor Link til saksinnsyn der dere finner hele oversikten over saksgang og aktuelle dokumenter. https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/

  22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
  Ja. Ferdigattest er under arbeid og vil bli ferdigbehandlet innen kort tid.

  24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
  Ja. Seksjonering er ikke ferdigstilt. Det er erklært av alle eiere om plikten til å opparbeide vei. Det er avtalt at skal ikke røykes på balkongen pga. friskluftinntak til nabo leilighet. Det er avtalt at eiere kan om det ønskes å etablere treplantingen og bod i uteoppholdsarealet som tilhører til leilighet. Det er etabler to forskjellige sameie, sameie Nedreskogvei 17-27 og en for Sveitservilla med 5 leiligheter, totalt fellesutgifter 31 000 kr i året. En parkeringsplass i fellesgarasjeanlegg følger med i salget. Det er mulighet å etablere ladding til El bil i garasjeanlegg.

  26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
  Ja. Sameie tatt beslutning å renovere yttertak for ca. 1,4 mil. ifm. dette sameie vil ta lån, felles utgifter vil øke som følge av dette.

  27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?
  Ja. Det er lagt merke til at det er mindre råteskader på treverk i synlig balkongkonstruksjon som bør behandles/utbedres tilstand i nær framtid.

  Registrerte avvik iht. tilstandsrapport:
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Ingen forhold i boligen har fått TG2 eller TG3. Les tilstandsrapport bak i salgsoppgaven for mer informasjon om boligens standard.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Boligen ligger i et populært og attraktivt område på Bestum i Ullern bydel.
  Gangavstand til lokalbutikk (Furulund), barnehager, barne- og ungdomsskole. Barnevennlige omgivelser. Få minutters gange til offentlig kommunikasjon med trikk (linje 13) og eventuelt buss fra Vækerø. Kort vei til Lysaker stasjon med flytog- og togforbindelse. Få minutter med sykkel/bil til kjøpesenteret CC-Vest på Lilleaker. Gangavstand til Sollerudstranda og Hydroparken hvor du finner badestrand og friområder. Sykkelvei fra "døren" til Aker brygge langs Bestum-/Frognerkilen. Sokner til Bestum barneskole og Øraker ungdomsskole. Forøvrig er det turområder langs Lysakerelva, tursti gjennom Mærradalen til Huseby og fine turmuligheter til parkområdene på Fornebu via Lysaker brygge og Lagåsen.

  Tur- og rekreasjonsmuligheter:
  Dette er beliggenheten for deg som ønsker nærhet til naturskjønne omgivelser og sjøen.
  Her er det flotte rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Ta gangbroen over til Bestumkilen, spaser ut til idylliske Bygdøy eller besøk Sjølyst Marina. Det er også kort vei til Sollerudstranda med badeplasser og turmuligheter. Liker du å sykle? Da er det flotte sykkelveier innover Frognerstranda mot Oslo sentrum eller utover i retning Lysaker og Sandvika.

  Godt kollektivtilbud:
  Det er godt kollektivtilbud i område med gangavstand til buss, t-bane og tog.
  Det er kun en kort spasertur (ca 10 minutter) til trikkestoppet på Furulund eller Skøyen Togstasjon. Fra Skøyen stasjon passerer det lokaltog og flytog. Herfra er det også et meget godt utvalg i buss- og trikkeavganger. Her kommer du deg enkelt rundt i hele byen!

  Skoler og barnehager:
  Boligen sokner til Bestum skole (1-7 klasse). Andre skoler i området er Lilleaker skole, Sollerudstranda skole, Øraker skole og Ullern videregående skole. Det er flere barnehager i område som bla. Solbakken barnehage (kun 5 minutters gangavstand unna), Gullungene familiebarnehage og Tingeliten barnehage.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger samt småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte kart i annonse. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger. For kollektivtilbud se www.ruter.no.
 • Bygning generelt:
  Bygningen er en restaurert sveitservilla som fremstår med:
  Yttervegger kledd med stående panel.
  Leilighetens skillende etasjeskiller i tre.
  Saltak i trekonstruksjon tekket med takstein.

  Vinduer:
  Vinduer i boligen fremstår med 3-lags glass i trerammer fra 2017 og nyere.

  Dører:
  Entredør i laminert utforming med B-30/ 35db klassifisering.
  Entredør fremstår med normal funksjonalitet.

  Balkongdør
  Balkongdør i treramme med 3-lags glass fra 2017.

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Etasjeskille i tre.
  Overflater er sjekket med nivelleringslaser, stue og ett soverom ble kontrollert av Takstmann.
  Det er registrert 8 mm. høydeforskjell på gjennomgående mål i stue.
  Høydeforskjell på dette nivået er svært vanskelig å registrere uten nivelleringslaser.

  Pipe og ildsted:
  Det er ildsted i stue med tilhørende pusset pipe.
  Det er ifølge eier installert stålrør i pipe.

  Innvendige dører
  Innvendige dører fremstår med glatte dørblader i malt utførelse. Dører fremstår med normal funksjonalitet.

  Se vedlagte tilstandsrapport utført av Glenn-Erik Larsen for ytterligere teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 3.et: Bra/P-rom: 73m²/73m²
  Hems: Bra/P-rom: 10m²/10m²
  Totalt Bra/P-rom: 83m²/83m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  3. etg: Entré , Soverom , Bad , Bad/vaskerom , Stue/kjøkken , Trapperom , Gang
  Hems

  Kommentar
  Gulvareal på hems er målt til 26.m², gulvareal i 3.etg. er målt til 84.m².
  Det er fordelt uteareal med mulighet for oppsetting av platting med tilhørende bod.
  Med boligen følger det oppstillingsplass for bil, i felles garasjeanlegg.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming i leiligheten ved panelovner og vedovn i stue.
  Det er etablert gulvvarme på badene.
 • Tomtens grunnareal: 3647 kvm.
 • Med boligen følger det oppstillingsplass for bil i felles garasjeanlegg.
 • Offentlig.
 • Forretningsfører: Tarjei Ski
  Isveien 77 1390 Vollen
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Taket skal byttes - lån vil bli tatt opp. Summer og kostnader er ikke på plass enda.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det er ikke kjent at det foreligger hinder i dyrehold.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 408 252 per 08.04.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 5 069 706 per 08.04.22
 • 2 585 pr. mnd.


  Det er etabler to forskjellige sameie, sameie Nedreskogvei 17-27 og en for Sveitservilla med 5 leiligheter, totalt fellesutgifter 31 000 kr i året.
  For denne leilighetene er felleskostandene da 7.750,- pr kvartal. Faktura kommer hvert kvartal.
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • Vedr. låneopptak
  Sameiet har tatt beslutning om å renovere yttertak for ca. 1,4 mill. Ifbm. dette vil sameiet ta opp lån, fellesutgifter vil øke som følge av dette.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Inkludert i boligens fellesutgifter.
 • Utover det som er nevnt under felleskostnader, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, innboforsikring og innvendig vedlikehold. Det gjøres videre oppmerksom på at kommunen har innført eiendomsskatt. For andels-/aksjeboliger faktureres dette av forretningsfører i tillegg til felleskostnadene. For selveide boliger faktureres det fra kommunen.
 • Det foreligger per nå ikke ferdigattest på byggesak som omhandler oppdeling fra 2-5 enheter for leiligheten. Saksnummer 202108292 i pbe.
  Det foreligger per nå ikke ferdigattest på innsetting av takvindu, balkong og etablering av hems. Søknader er sendt inn, men uten svar. Saksnummer 201909305 - Byggesak
  Leiligheten er ikke seksjonert ferdig slik den er nå. Seksjoneringssøknad er sendt inn, men ikke godkjent pt. Den er sendt inn for 1 mnd siden ca. og behandlingstid er estimert til 3 måneder.

  Balkongen må få en godkjennelse fra rib før den kan taes i bruk.
  Ingen røyking på balkong grunnet friskluftsinntak.
  Planer om å skifte ut tak.

  Nåværende eier blir kontaktperson og ansvarlig for fremtidig søknadsprosess og den som eventuelt må bekoste endringer/søknader. Slik at sameiet ikke trenger å dra inn en ny tredje part.
 • Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes når det er saklig grunn til det. Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1897/82-1/105 Bestemmelse om veg
  03.09.1897
  BESTEMMELSE OM STRANDLINJE
  Bestemmelse om bebyggelse
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1899/103-1/105 Erklæring/avtale
  17.03.1899
  FORBUD MOT UTPARSELLERING
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1929/900960-1/105 Erklæring/avtale
  12.07.1929
  VEDR. VANNKLOSETTER M.V.
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1936/4772-1/105 Erklæring/avtale
  27.04.1936
  Bestemmelse om veg
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1951/2464-1/105 Bestemmelse om bebyggelse
  28.02.1951
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1960/1703-1/105 Erklæring/avtale
  09.02.1960
  VEDR. HOBBYROM
  Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1960/6355-1/105 Bestemmelse om gjerde
  30.05.1960
  BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING
  Bestemmelse om veg
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1960/10758-1/105 Erklæring/avtale
  06.09.1960
  BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING
  KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA KOMMUNEN
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1961/8412-1/105 Erklæring/avtale
  04.07.1961
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Bestemmelse om gjerdeplikt
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1979/24504-1/105 Erklæring/avtale
  28.09.1979
  rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:6 Bnr:529
  Bestemmelse om adkomstrett
  Overført fra: 0301-6/85
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2018/1592240-1/200 Bestemmelse om bebyggelse
  23.11.2018 21:00
  Kan ikke slettes uten samtykke fra:OSLO KOMMUNE
  Org.nr: 958935420
  Midlertidig dispensasjon fra Vegloven
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Området er regulert til byggeområde for boliger med saksnummer S-4220 datert 15.03.06. Nærliggende regulering er offentlig vei samt byggeområde for kontor. Vi oppfordrer alle interessenter til å gjøre seg kjent med reguleringen i området, og således også reguleringskarert vedlagt salgsoppgaven.

  Orientering om veierklæring: I forbindelse med byggesak har Plan- og bygningsetaten gitt midlertidig dispensasjon fra gjeldende plan- og bygningslov (pbl.) § 18-1 eller alternativt innvilget en utsettelse av veiopparbeidelsen, forutsatt at eiere tinglyser erklæring om eiendommens plikt til å opparbeide offentlig vei, en såkalt veierklæring. Eieren signert erklæringen.

  Fornebubanen: Det bygges en ny T-banestrekning, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. Link under dere finner informasjon om Fornebubanen. https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vioslo/fornebubanen/ Oversikt over reguleringsplaner, offentlige vedtak etc. er tilgjengelig i kommunes side med saksnummer 201407581 Nedenfor Link til saksinnsyn der dere finner hele oversikten over saksgang og aktuelle dokumenter. https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
 • Gnr. 6 Bnr. 85 Snr. 4 i Oslo kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjon tilsvarende 1,35 % av kjøpesum inkludert fellesgjeld for gjennomføring av salgsoppdraget på denne eiendommen.
  I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:
  Tilrettelegging kr. 29.900,-
  Visninger/Overtakelser kr. 4.890,- pr. stk.
  Oppgjørshonorar kr. 4.990,-
  Markedsføringspakke kr. 16.990,-
  Prospektpakke kr. 3.990,-
  Meglerpakke kr 1.955,-
  Meglerlisens kr. 425,-
  Grunnboksspørringer kr. 990,-
  Innhenting av informasjon fra forretningsfører kr 3.600,-
  Eierskiftegebyr til forretningsfører: 6.115,-
  Tinglysning av panterettsdokument med urådighetserklæring kr. 585,-
  Sikkerhetsstillelse kr. 850,- + 0,25 promille av salgssum.
  Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstaker krav på dekning påløpte utlegg, samt vederlag for utført arbeid med kr. 2.490,- pr. time inkl. mva begrenset oppad til kr. 24.900,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ilona Jablonskiene
  Zigmas Jablonskis
Marius Aasen

Megler

Marius Aasen

90 07 78 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev