aktiv-eiendomsmegling
Klevarsida 41

Unik tomt ved vannet på ca. 4 mål med fantastisk beliggenhet i solrike og landlige omgivelser

 • 1 980 000
 • PRISANTYDNING1 980 000
 • OMKOSTNINGER65 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 045 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 997 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 980 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  65 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 045 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Gvannes brygge, Klevarsida 41, Vestfold og telemark

 • Tomten har en fantastisk beliggenhet ved vannet på Klevarsida. Dette er et solrikt og usjenert område i landlige omgivelser med god avstand til nærmeste nabo. Tomtens unike plassering gjør det mulig å etablere flytebrygge inntil eiendommen. Det betyr at man kan ta vannveien fra egen eiendom og ut langs Telemarkskanalen til Frierfjorden (Langesund/Stathelle) ved kysten. Nærområde til eiendommen består av gårdsbruk og landbrukseiendom med spredt boligbebyggelse. Fra tomten er det ca. 1,5 mil til Gvarv sentrum og ca. 1,6 mil til Notodden sentrum.
 • Tomten er ikke bebygd.
  Området rundt tomten består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Fra Gvarv kjører man Fylkesvei 360 i retning Notodden i ca. 1,5 mil. Ta til venstre inn til Klevarsida før man kommer til Nautesund Bru. Følg veien Klevarsida i ca. 250m og ta til høyre inn til tomten. Fra Notodden kjører man Fylkesvei 360 i retning Gvarv. Etter å ha passer Nautesund bru tar man til høyre inn Klevarsida.
 • Eiet tomt.
 • Ifølge opplysninger fra Midt-Telemark kommune er tomtens areal 3 997m2.
 • Tinglyst veirett over gnr. 145 bnr. 1. Kjøper må selv påregne kostnader til drift og vedlikehold av denne.
  Det må etableres borevann for kjøpers regning.
  Det må etableres minirenseanlegg for avløp for kjøpers regning.
 • Opplysninger under innhenting fra Skatt Sør.
 • Ifølge opplysninger fra Midt-Telemark kommune foreligger det per i dag ingen gebyrer på tomten.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ifølge selger er det godkjent 6 båtplasser fra flytebrygge som tomteeier kan etablere. 1 av disse båtplassene skal fritt kunne disponeres av eier av gnr. 145, bnr. 1 Gvannes Gård i Midt-Telemark kommune.
  Det vil bli gravd ned fiberkabel fra Altibox til tomtegrense i løpet av 2021.
 • 1938/1263-1/32 Erklæring/avtale 11.11.1938
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
  Rettighetshaver: Tinfos Papirfabrikk
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1939/900122-1/32 Elektriske kraftlinjer 20.09.1939
  Rettighetshaver: Sauherad Kraftverk.
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1941/146-1/32 Erklæring/avtale 19.02.1941
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1947/1387-1/32 Erklæring/avtale 01.11.1947
  Grensegangssak
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1964/1006-3/32 Bestemmelse om veg 21.05.1964
  rettighetshaver:Knr:3817 Gnr:145 Bnr:1 Fnr:4
  Bestemmelse om fiskerett
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1970/552-1/32 Jordskifte 21.03.1970
  Grensegangssak
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1971/2145-1/32 Bestemmelse om vannledn. 03.11.1971
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1974/2616-1/32 Bestemmelse om vannrett 24.09.1974
  rettighetshaver:Knr:0822 Gnr:45 Bnr:1 Fnr:5
  Bestemmelse om vannledning
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1991/83-1/32 Fredningsvedtak 09.01.1991
  Bestemmelse om naturreservat
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1997/1329-1/32 Erklæring/avtale 02.06.1997
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Rettighetshaver Bø og Sauherad Energi AS
  Overført fra: 3817-145/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • ID-0822kpa2015
  Kommunens arealdelsplan Sauherad kommune 2017 - 2028
  LNFR-areal.
  Ifølge tilbakemelding fra Midt-Telemark kommune er det boligformål som er tomtens tiltenkte bruksområde.

  Deler av tomtearealet er opplyst å ligge under restriksjoner knyttet til "Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" og "Båndlegging etter lov om naturvern".

  Interessenter oppfordres til å ta kontakt med Midt-Telemark kommune for å avklare eventuelle ønsker for bruk av tomten.
 • Gnr. 145 Bnr. 31 i Midt-Telemark kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.
  Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med HjartdalBanken.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4900-, markedspakke kr 9900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sveinung Tinnes-Mork
Bjørn R. Bjørnfeld

Megler

Bjørn R. Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger