aktiv-eiendomsmegling

Hytte på Grøndalen hyttefelt selges fullt møblert. Solcelle, pumpedusj og biodo. Turtererng hele året.

 • 600 000
 • BRA 47 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING600 000
 • OMKOSTNINGER34 377
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER634 377
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 978
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 47 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT342 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  3 235,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
  --------------------------------------------------------
  34 377,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  634 377,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte på Grøndalen hyttefelt. Området rundt hytta har turmuligheter hele året, og det er kort veg til både Sølenfjellet (1755 moh) for toppturer og til Renåfjellet. Der finner man alpinanlegg og langrennsløyper. Fra hytta er det ca 30 km til Åkrestrømmen med butikker og post. Det er videre ca. 3,5 time fra Oslo og ca. 1 time fra Trysil via Engerdal.

Merk deg dette:
- Selges fullt møblert
- Solcelleanlegg fra 2020
- Pumpedusj
- Skiløype i nærheten av hytta
- Turterreng

Hytta inneholder:
Gang, sanitærrom, soverom, rom med køyeseng, kjøkken og stue.

Frittliggende vedbod.

Gravåsen 337, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Hytta ligger på naturtomt med overbygd terrasse på ca 13 kvm foran inngangsdøren. Gang med klesoppheng.

  STUE/SPISESTUE
  Stue og spisestue i åpen løsning med tømmervegger og peis.

  KJØKKEN
  Hvit kjøkkeninnredning i furu med heltre benkeplate og komfyr.

  SANITÆRROM
  Sanitærrom med biodo, servant og dusjkabinett med vannpumpe.

  SOVEROM
  Hytta har to rom med køyesenger. Det ene rommet er ikke godkjent som soverom.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2:

  Takkonstruksjon/Loft:
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Påvist is på pipe ved gjennomføring.
  Observert noe vann ved sotluke. Gjenstående arbeider: Mangler del med gesimsbord. Påviste skader må utbedres. Tetting rundt pipe over yttervak må undersøkes nærmere.
  Vinduer:
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Påvist rim på innvendig vindusglass. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. Vinduer må justeres.
  Innvendige dører:
  Dørkarm til innerdør til soverom er dårlig festet. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Grunnmur og fundamenter:
  Observert skjevheter i fundamentene. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Veggkonstruksjon:
  Tettet med mineralull i mellom laftet tømmer. Skjevheter i utvendig fasade gir indikasjoner på svikt i laftet tømmer eller fundamenter. Anbefaler ytterligere undersøkelser.
  Dører:
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dører må justeres.
  Overflater:
  Knirk i gulv i entré. Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  Andre innvendige forhold:
  Observert muselort på gulv. Fuktskjolder i panel ved lufterør til biodo. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Byggegrunn:
  Ikke etablert frostsikring i grunnen. Normalt med noe tele som vil påvirke fundamentene og bjelkelag. Dette gir utslag i skjevheter i konstruksjonen. Skjevheter er beskrevet under frittbærende dekker. Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Forhold som har fått TG3:

  Nedløp og beslag:
  Mangler nedløp. Mangler del med takrenner. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Balkonger, terasser og rom under balkonger:
  Det er ikke montert rekkverk. Terrasser, balkonger og plattinger med terrenghøyde
  50 cm eller mer, skal sikres med rekkverk med en høyde på minst 100 cm. Må påregne noe skjevheter i utvendig terrasseplatting. Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Kjøkken:
  Rommet har ingen ventilasjon. Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i
  kjøkken. Mekanisk avtrekk bør etableres.
  Ventilasjon:
  Ingen ventilering utover åpning av vindu. Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
  Branntekniske forhold:
  Eldre brannslukningsapparat. Ikke montert røykvarsler. Selger opplyser at røykvarsler finnes i hytta. I tillegg finnes det også gassalarm.
  Terrengforhold:
  Terreng faller inn mot bygning. Ytterligere undersøkelser anbefales. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det bør foretas terrengjusteringer.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Hytte med beliggenhet på Grøndalen hyttefelt. Området rundt hytta har turmuligheter hele året, og det er kort veg til både Sølenfjellet (1755 moh) for toppturer og til Renåfjellet. Der finner man alpinanlegg og skiløyper. Rendalen er kjent for jakt- og fiske, og det er kun en kjøretur til ørretelva Mistra og Femundselva. For sykkelentusiastene finner man milevis med skogsbilveier og områder for både turer og trening. Fra Åkrestrømmen med butikker og post, er det ca. 30 km til hytta . Det er ca. 3,5 time fra Oslo til hytta og ca. 1 time fra Trysil via Engerdal.
 • Fundamentert med lettklinkerblokker og naturstein direkte på terreng. Yttervegger av laftet tømmer. Yttervegg mot vest antatt av bindingsverk, isolert med mineralull. Kledd med villmarkspanel på yttervegg mot vest. Saltakkonstruksjon. Tretakkonstruksjon. Åstak. Lukket og kledd takkonstruksjon. Antatt isolert med mineralull.Takflatene er tekket med takpapp.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Bra/p-rom: 47/47 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, 2 soverom, bad, kjøkken, mellomgang og stue.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Solcelleanlegg. Møbler som vises på bildene vil variere noe i forhold til det som skal følge med.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hytta varmes opp med peis i stue, samt parafin/olje-ovn.
 • Tomten er i matrikkelen registrert som et punktfeste med et areal på 342 m² (grunnlag for beregning av festeavgift). Ved en eventuelle oppmåling/innløsning kan festekontraktens tomtebeskrivelse bli benyttet som forslag/utgangspunkt for utforming av tomt. Bebyggelsen må uansett plasseres slik at festepunktet kommer innenfor grunnmuren for hovedbygget.

  Bortfester er Anne Berit Lutnæs ved Statskog SF. Det er etablert festekontrakt for 80 år, gjeldende fra og med 1. september 1977. Avtalt utløp av festekontrakten er 31.08.2057. Årlig festeavgift utgjør kr 2.984,-. Årlig serviceavgift utgjør kr 1.050,-. Serviceavgift kan bli forhøyet ved tilføring av ytterligere infrastruktur fra bortfester. Festeavgiften reguleres hvert 10. år. Neste regulering av festeavgiften vil skje 15.07.2027 i henhold til konsumprisindeksen.

  Det er mulighet for innløsning av tomten hvert 10. år, ihht tomtefesteloven. Første mulighet for innløsing vil bli i 2027 og krav om innløsing må da fremsettes innen ett år før innløsningstidspunkt.

  Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at ved utløp/forlengelse av festeforholdet etter tomtefestelovens § 33, kan bortfester kreve at den årlige festeavgiften blir regulert en gang (såkalt engangsløft) slik at den svarer til 2 prosent av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten.
 • Parkering ca 40 meter fra hytta.
 • Eiendommen er tilknyttet privat bommet veg. Helårsvann hentes fra vannpost ca 100 m fra hytta. Gråvann føres ut i terreng. Biodo.

  Årlige kostnader til vegvedlikehold, brøyting, løypekjøring etc utgjør ca 2.000,-.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vannanlegg over tid. For eksempel kan grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg.
 • Det har ikke vært mulig å innhente formuesverdien fra Skatteetaten, men selger opplyser at ligningsverdien for 2020 var kr 138.379,-.
 • Kommunale avgifter:
  Renovasjon: ca kr 1.120,-.
  Eiendomsskatt: ca kr 264,-.
  Feie- og tilsynsgebyr etterfakturert ved varsel om besøk.

  Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", "Tomten" og "Vei/vann/avløp", påløper kostnader til for eksempel fyring/brensel, forsikring og innvendig/utvendig vedlikehold.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

  Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen fra 1977. I byggetegninger er sanitærrom definert som bod (boligens tilleggsdel), mens det ene soverommet og den overbygde terrassen står i tegningen som ubebygd areale. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal og rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel). Rommene er likevel inntatt som primærrom/-areal i takstrapport.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om utbedring, bruksendring eller riving. Kommunen kan også utstede/kreve gebyr og/eller mulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • Utleie ut over kortere ferieperioderer ikke tillatt, jf. festekontrakten.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • I henhold til vedtektene for hytteområdet er hytteeierne fortrinnsberettiget til fiskekort i vannene tilknyttet utbyggingsområdet så langt det er forsvarlig å utstede slike kort. Det samme gjelder jaktkort.

  Ny eier skal godkjennes av bortfester. Overdragelsesgebyr på kr 3.235,- betales av kjøper.

  Tilsyn ble sist gang utført i 2018, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det foreligger ingen opplysninger angående feiing.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 4476-3/16, tinglyst den 4476-3/16 - Tinglyst festekontrakt (se også punktet "Tomten").
  Bortfester/grunneier har bla. 1. prioritets panterett for forfalt festeavgift.

  Kopi av festekontrakten med vedtekter er vedlagt i salgsoppgaven og alle interessenter plikter å gjøre seg kjent med disse.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser for Grøndalen fritidsområde fra 2016. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsbebyggelse med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Eiendommen grenser til område for friluftsformål med hensynssone for bevaring av kulturmiljø.
 • Gnr. 19 Bnr. 79 Fnr. 20 i Rendalen kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  - Ang. ildsted/skorstein/pipe: Kontrollert av Midt-Hedmark Brann or redningsvesen IKS Ingen avvik.
  - Har aldri funnet spor etter mus/ rotter o.l inne i hytta.
  - Solcelleanlegg i 2020 og terasse med takoverbygg er utført av ufaglært.
  Batteri og solpanel ble koblet til eksiisterende ledningsnett i 2020.
  - Gravasen 337 har deltatt i prosjektet med a fa realisert ny kjorevei for hyttene med adresse Gravasen 335 - 353.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Håkon Søråsen
Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev