aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Uskedalsvegen 745 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

USKEDALEN Uskedalsvegen 745

Koseleg hytte med stor tomt | Nyare bad og kjøkken | 1 soverom | Visning 23.04

 • kr 1 250 000
 • BRA 44 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 250 000
 • Omkostningerkr 48 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 298 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom1
 • ArealP-rom 44 m²
 • Tomt1 200.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000))

  48 292 (Omkostninger totalt)

  1 298 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Uskedalsvegen 745 - ei koseleg hytte med nyare bad og kjøkken Hytta er pussa opp med nytt bad, skiftet tak, kledning og vindauge. Det er og oppgradert med kledning og nye vindauge Hytta går over 1 etasje og inneheld: Gang, stove, kjøken, soverom, bad og mellomgang. Det er og lagt golv på krypsloft. Hytta har ei stor tomt. Forrige eigar søkte om å bygge ei hytte til på eigedommen, og dette fremgår av kartene. Verdt å merke seg - Kjekk plassering - Koseleg og lita hytte - Flott utsikt - Gode solforhald

Uskedalsvegen 745, Vestland

 • Arealbeskrivelse
  Hytta
  Bruksareal
  1. etasje: 44 kvm Entré. bad, gang, stue, kjøkken og et soverom
  Primærrom
  1. etasje: 44 kvm Entré. bad, gang, stue, kjøkken og et soverom  Tomt
  1200.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt. Tomten er opparbeidet med gruset innkjørsel og parkeringsplass.

  Beliggenhet
  EIendommen ligger fint til i Uskedalen med flott utiskt utover nærområdet. Det er ca. 2 km inn til Spar Uskedalen. Eigedommen har ei kjekk plassering med kort kjøreveg til både Uskedal, Rosendal og Husnes. Husnes Storsenter er ca. 15 min frå eigedommen i bil, og det er ca. 20 min inn til Rosendal.

  Bebyggelse
  Spredt bebyggelse.

  Byggemåte
  Følgende står i eierskifterapport frå takstmann: Støpt ringmur og bjelkelag. Reisverk i tre. Saltakkonstruksjon tekket med shingel.

  Innhold
  Det er søkt og godtkjent å bygge en hytte til på eiendommen. Dette ble gjort av forrige eier. Dagens eier har renovert eiendommen slik den er i dag.

  Standard
  Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport av Thomas Angel Langli. Denne er vedlagt salsoppgåva. Følgjande er gitt tilstandsgrad 3 i tlilstandsrapporten. 4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) TG2 settes grunnet for lite grader på tak tilbygg. TG3 settes på glipper i overgang til luftehatt. Luftehatt må tettes. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom kr. 0 - og 10.000 Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i tlilstandsrapporten. 1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet Tg2 settes grunnet stedvise sprekker i støpt ringmur. 1.3 Terrengforhold TG2 settes grunnet fall mot grunnmur på sørsiden. 2.1 Yttervegger TG2 settes grunnet feil fall på vannstokker og manglende museband på en vegg. 3.1 Vinduer og ytterdører Tg2 settes på ytterdør. Vedlikehold må påberegnes. 5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging) TG2 settes grunnet fuktmerker i trepanel og manglende synlig ventilering av konstruksjonen. 7.1.1 Bad Overflate vegger og himling TG2 settes grunnet manglende membran i våtsoner. 7.1.2 Bad Overflate gulv TG2 settes grunnet manglende tilstrekkelig fall til sluk. 7.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk TG2 settes grunnet manglende dokumentasjon på utførelse. Eier opplyser å ha rehabilitert badet på egeninnsats. 10.5 Ventilasjon TG2 settes grunnet manglende ventilasjon av boligen. Anbefaler å montere en veggventil i hvert rom. 11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring TG2 settes grunnet manglende dokumentasjon på det elektriske anlegget. Det står følgende i rapporten frå takstmann om overordnet faglig vurdering av eiendommen: Mangler gulvlister i vindfang. Noe gris med skum rundt foringer i vindu i stue. Stedvis gris med fuging rundt vindu. Overflater vegger er noe slitte, oppgraderinger må påberegnes. Sprekke i brannmur i overgang til pipe i stue. BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv): Fliser i vindfang og på bad. Laminatgulv i stue, kjøkken og soverom. Veggflater er platet, malt og tapetsert. Noe brystningspanel i stue og panelplater i vindfang og på bad. Himlinger er kledd med mslte plater og noe trepanel.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Skiftet tak - Modernisert bad - Isolasjon i tak er 15 cm og 10 cm i vegg

  Parkering
  Parkering på tomten

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000))

  48 292 (Omkostninger totalt)

  1 298 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmekabler i vindfang og på bad. Vedovn i stue. Ellers annen elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  3493

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Restanser og slamtømming kr. 3.942,50 Ellers foreligger det ikke kommunale avgifter på denne eiendommen.

  Formuesverdi primær
  61206

  Formuesverdi primær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Følgende rettigheter følger med eiendommen: 03.11.2021 - Dokumentnr: 1379504 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4617 Gnr:134 Bnr:3 Bestemmelse om vedlikehold - Eigedommen 134/74 i Kvinnherad kommune skal ha vegrett ved gnr. 134, bnr. 3. Eigedommen 134/74 skal ta del i vedlikehald på tilkomstveg over 134/3. Ta kontakt med megler for å se rettigheten med kart.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigatteste eller mellombels bruksløyve på eiendommen. Det er søkt og godtkjent å bygge en hytte til på eiendommen. Dette ble gjort av forrige eier. Dagens eier har renovert eiendommen slik den er i dag. Det foreligger godkjente byggeteikningar på slik hytta er i dag.

  Vei, vann og avløp
  Privat vei fra avkjørsel frå Fylkesvei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som er avsatt til fritidsbebyggelse. Arealet på tomten er fordelt slik: Delareal 142 m Arealbruk LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv,Nåværende OmrådenavnLNFS-06-07 Delareal 1 048 m Arealbruk Fritidsbebyggelse,Nåværende OmrådenavnBFR69 Delareal 34 m BestemmelseOmrådenavn #B KPBestemmelseHjemmel spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse Delareal 396 m KPHensynsonenavn H220_6 KPStøy Gul sone iht. T-1442 Delareal 207 m KPHensynsonenavn H210_97 KPStøy Rød sone iht. T-1442 Delareal 10 m Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Framtidig

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  31 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000))

  48 292 (Omkostninger totalt)

  1 298 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  48292

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris for gjennomføring av salgsoppdraget akr. 50.000,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15.990 ,- oppgjørshonorar kr  7.500,- og visninger kr  2.200, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 10.887 ,-. Utleggene omfatter innhenting av kommunale opplysninger og fotografering Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket direkte utlegg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev