aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Holmedalsvegen 334 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

UTÅKER Holmedalsvegen 334

Landbrukseigedom med renoveringsprosjekt på hytte og løe | Stor eigedom | Jaktrettighet og fiske | Rekreasjon

 • kr 1 590 000
 • BRA 94 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 590 000
 • Omkostningerkr 56 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 646 792
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 918
 • Soverom4
 • ArealP-rom 94 m²
 • Tomt30 211 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 590 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 39 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000)) 56 792 (Omkostninger totalt) 1 646 792 (Totalpris inkl. omkostninger) Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Holmedalsvegen 334 - Landbrukseigedom med renoveringsprosjekt på hytte og løe Eigedommen ligg landleg og idyllisk til i naturskjønne omgivnadar.Eigedommen er stor og består av 3 gnr/bnr, og består av to bygninger: Hytta/Fritidshus og Løe Hytta Hytta går over to etasjer og inneheld: Gang, kjøken, to stover, mellomgang, soverom og bad 2.etg.: Gang, to soverom, kammers og bod. I tillegg er det krykjellar under hytta. Hytta er bygd i 1920, med påbygg frå 1950. Løa er frå 1920 og ligg på andre sida av vegen. VERDT Å MERKE SEG ?Stor eigedom ?Stort skogareal ?Hjorteløyve ?Fiske ?Rekreasjon og stort areal ?Renoveringsobjekt ?Naturskjønne omgivnadar Ved Tveitedalen Skisenter så er det ein stor parkeringsplass med tilkomst til areala for både fiske, jakt og rekreasj

Holmedalsvegen 334, Vestland

 • Arealbeskrivelse
  Våningshus
  Bruksareal
  1. etasje: 60 kvm
  2. etasje: 34 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 34 kvm Loft: gang og 3 soverom
  1. etasje: 60 kvm Gang, stove, etestove, kjøken, gang, bad og soverom  Tomt
  30211m²

  Beskrivelse av tomt
  Areal frå landbrukstakst: Antall teiger: Fulldyrka jord: 1,7 dekar Innmarksbeite: 2,1 dekar Skog med høy bonitet: 24,9 dekar Uproduktiv skog: 0,9 Myr: 2,1 dekar Åpen jorddekt fastmark: 0,2 dekar Åpen grunnlend fastmark: 0,1 dekar Bebygd, samf., vann og bro: 125,9 dekar Sum grunneigedom: 157,9 dekar Areal med fritidseigedom: 2.845 m² Areal med Løa: 2466 m² Med tveitedalen: 24.857,3 m² Ved vatnet: 42,4 m² Det framgår av matrikkelrapporten frå kommunen at gnr. 247, bnr. 7 har 27.366,1 m² og ilag med bnr. 10 areal 2.845m8 - totoalareal for eigedommen ekslusivt 30.211,9 m² Jordsameige Øøverste teigen) som ein er medeigar i er på 4 761 816,3 m² I tillegg er arealet på bnr. 9 oppgitt til 128.013 m² Teigen rundt huset har to gnr/bnr med 247/7 og 247/10 - denne kan slåast saman om ein ynskjer. Øverste teigen er ilag med bnr. 5, 7, 6, 3, 2, 4, 1: Totalarealet på denne er 4.761.812 m²

  Beliggenhet
  Eigedommen ligg landleg og idyllisk til i naturskjønne omgivnadar. Nærmaste barneskule er Skarveland Skule, ca. 9 km frå eigedommen. Det er ca. 20 km til Husnes ungdomskule og ca. 19,2 km til Vidaregåande. Spar Valen er nærmaste daglegvarebutikk, og den er ca. 13,5 km frå eigedommen. Tveitedalen skisenter ligger ein liten køyretur unna eigedommen. Det er mange fine turar i området og ein kan bl.a nemna Ulvenåsa frå Tveitedalen. Frå eigedommen er det følgjande avstandar: - Stord ca. 50, 2 km (Ferje Ranavik - Skjersholmane) - Haugesund ca. 95,7 km (ferje Utåker - Skånevik) - Bergen ca. 130 km (ferje Venjaneset - Hatvik) - Stavanger: ca. 155 km (Ferke Utåker-Skånevik og Arsvågen - Mortavika)

  Adkomst
  Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Nærmaste barneskule er Skarveland Skule, ca. 9 km frå eigedommen. Det er ca. 20 km til Husnes ungdomskule og ca. 19,2 km til Vidaregåande.

  Byggemåte
  Støypt grunnmur på tilbygg. Murt steinmur på hovudbygg. Reisverk utført som bindingsverk i tre på tilbygg. Hovudbygg har tømmervegger. Takkonstruksjon utført som saltak tekket med skifer på hovudbygg. Flat takkonstruksjon tekket med papp på tilbygg.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

  Innhold
  Velkomen til Holmedalsvegen 334 - Landbrukseigedom med renoveringsprosjekt på hytte og løe | Stor eigedom | Hjorteløyve Eigedommen ligg landleg og idyllisk til i naturskjønne omgivnadar. Eigedommen er stor og består av 3 gnr/bnr: Arealet er fordelt slik: Gnr. 247, bnr. 7: Våningshus, Løe og utmark Eigedommen er registrert med 3 bygg: - Fritidshus - Løe Gnr. 247, bnr. 9 - Realsamaige - andel 30/948 del Areal: 128013 Ingen byggninger Gnr. 247, bnr. 10: Areal: 2.845,8 m² ingen bygninger Hytta Hytta går over to etasjer og inneheld: Gang, kjøken, to stover, mellomgang, soverom og bad 2.etg.: Gang, to soverom, kammers og bod. I tillegg er det krykjellar under hytta. Hytta er bygd i 1920, med påbygg frå 1950. Velkomen inn! Stor og romsleg entré. Stovene er av god storleik med plass til etestove i ei og sofakrok i ei. Kjøkenet er eit klassisk og tradisjonelt kjøken med plassbygd innreiing. Badet er i dag innreia med golvståande toalett, vask uten skap, speilskap og badekar med moglegheiterfor dusjing. Det er varmekablar i golvet. Hovudsoverommet er av god storleik med plass til dobbeltseng, garderobeløysing og nattbord. Det er og ein praktisk mellomgang inn til bad og soverom. 2. etasje: Soverom 2 er av god storleik med plass til dobbeltseng, nattbord og garderobeløysing. Det er skråtak i 2.etasje. Det er ein mellomgang med boder og oppbevaringsplass. Soverom 3 har kammers på begge sider med lagringsplass. Uteområdet Eigedommen har eit stor uteområde med moglegheiter for opparbeiding av uteplassar. Det er ei Løe på andre sida av vegen som høyrer til eigedommen. Areal frå landbrukstakst: Antall teiger: Fulldyrka jord: 1,7 dekar Innmarksbeite: 2,1 dekar Skog med høy bonitet: 24,9 dekar Uproduktiv skog: 0,9 Myr: 2,1 dekar Åpen jorddekt fastmark: 0,2 dekar Åpen grunnlend fastmark: 0,1 dekar Bebygd, samf., vann og bro: 125,9 dekar Sum grunneigedom: 157,9 dekar Gnr. 47, bnr. 247: Areal med fritidseigedom: 2.845 m² Areal med Løa: 2466 m² Med tveitedalen: 24.857,3 m² Ved vatnet: 42,4 m² Det framgår av matrikkelrapporten frå kommunen at gnr. 247, bnr. 7 har 27.366,1 m² og ilag med bnr. 10 areal 2.845m8 - totoalareal for eigedommen ekslusivt 30.211,9 m² Jordsameige Øøverste teigen) som ein er medeigar i er på 4 761 816,3 m² I tillegg er arealet på bnr. 9 oppgitt til 128.013 m² Teigen rundt huset har to gnr/bnr med 247/7 og 247/10 - denne kan slåast saman om ein ynskjer. Øverste teigen er ilag med bnr. 5, 7, 6, 3, 2, 4, 1: Totalarealet på denne er 4.761.812 m² Sameiearealer: Skog av høy bonitet dekar: 0, Skog av lav bonitet: 0 Uproduktiv skog 280: 1,1 dekar Skrin fastmark: 17,4 dekar Åpen jorddekt fastmark: + Bebygd, vann, bre: 0,5 Sum arealer: 19,0 Frå landbrukstaksten: Dyrka mark Jorda som ligg i området ved gårdstunet på Tveit i brattlent/kupert terreng. På østsiden grenser jorda til i senter på Tveitelva. I rundskriv M-4/204 fastsetter departementet at det ved verdivurdering av jordbruksarealer skal anvendes en kapitaliseringsrente på 4 % Denne kapatileringsrenten er lagt til grunn ved bruksverdi beregningen for den landbruksmessige del av eiendommen. Verdsettelsen av eiendommen er basert på at den hovedsakelig blir nyttes til landbruksformål. Skog: Skogsarealet er fordelt på flere små teiger og ligger i varierende avstand fra gårdstunet. Skogen består av særs høy bonitet og av uprudktiv skog. Skogteigane som ligger i området ved gårdstunet er mindre teiger. Skogen er av varierende kvalitet. Skogsarealet generelt er vanlig småkupert med enkelte bratte partier. Det er lett og hovedsakelig kort adkomst til skogen som ligg langs Holmedalsvegen. Skogen som ligger i Tveitadalen langs Holmedalsvegen har lengre tilkomst samt at enkelte områder har vanskelig tilkomst på grunn av kuppet terreng. I skogen må fremdriften av virke i hovedsak skje på traktorveier. I sum gir adkomst og terreng middels vanskelige ut driftsforhold for tømmer og annet virke. Det foreligger ikke skogbruksplan for eiendommen. Jakt og fiske: Eiendommen har jakt rettigheter på hjort ut fra areal. Eiendommen er med i felles vald for jakt sammen med naboeiendommer. Utmark /annet areal er åpent grunnlent fastmark. Verdien settes skjønnsmessig innkl. verdi av jakt rettigheter. Hjortejakten har en relativt god avkastning. Jakt området anses å være godt for hjortejakt Driftbygningen - frå landbrukstaksten: Driftsbygning er en eldre bygning fra ca 1920. Driftsbygningen har vert innredet med flor høyrom og toalett. I underetasje er det lager og tidligere gjødselkjeller. Bygningen er oppført på steinfylling og fjell, med støpt armert betongdekke i flor over gjødselkjeller. Høyrom har tregulv som ligger på bjelkelag. Yttervegger mot grunn er av naturstein. Yttervegger over mur er av bindingsverk med tømmermannspanel utvendig. Vinduer med enkle glass i trekarmer. Labankdører. Yttertak har taksperrer med takåser, tekket med skifer.

  Standard
  Boligen har mange feil og mangler. Den må sees på som et total renoveringsobjekt hvor det må påberegnes større utgifter. Ytterdør er ikke tett. Vann kommer inn i nedre kant og gulv i gang er skadet. Maling på brannmur bak vedovn flasser. Himling og vegg bak vedovn har fuktskader. Overflater generelt har behov for oppgraderinger. Mye flassing av maling og sprekker i overflatene. Pågående lekkasje rundt pipe. Tømmervegg, sutak og takkonstruksjon er tydelig fuktskadet rundt pipe. Utskiftinger må påberegnes. Beskrivelse av innvendige overflater: 1.etasje: Alle golvflater er tekket med belegg. Heildekkande teppe på belegg i stue. Veggflater er tapetserte. Noko plater i yttergang. Alle himlingar er kledd med malte plater. Loft: Tregolv på alle golvflater. Heildekkande teppe i eit soverom. Vegger er tapetserte, noko synlege tømmervegger og plater. Alle himlingar er kledd med trepanel. Badet Golv: belegg Vegg: baderomsplater Tak: malte plater i himling Utstyrt med: golvståande toalett, vask uten skap, speilskap og badekar med moglegheiterfor dusjing. Kjøken Golv: belegg Vegg: tapet Tak: malte plater i himling Utstyrt med: eldre malt kjøkeninnreiing, benkeplate er tekket med belegg, vask med stålplate, eldre komfyr med keramisk kokeplate og kjøleskap. Ein gjer merksam på at det som regel vil vera diverse mindre hol i overflater etter bilete/hyller osb, og noko misfarging/skjolder der bilete/hyller/ møblar osb. har vore plassert. På golv vil det som regel vera diverse slitasje, og noko misfarging/riper osb der møblar har vore plassert. Dette vert ansett som normalt for ein brukt bustad. Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i tlilstandsrapporten. 1.2 Krypekjeller TG2 settes grunnet mye fuktighet i krypekjellere. 7.1.1 Bad Overflate vegger og himling TG2 settes grunnet alder og slitasje på overflater vegg og himling samt innredning. 7.1.2 Bad Overflate gulv TG2 settes grunnet alder og slitasje. 7.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk TG2 settes grunnet alder og slitasje på membran ved gulv og vegger. 8.1 Kjøkken Kjøkken TG2 settes grunnet generell slitasje og alder på kjøkken. 10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør TG2 settes grunnet alder på VVS. 10.2 Varmtvannsbereder TG2 settes grunnet antatt alder på bereder. Varmtvannsberedere har en teknisk levetid på 15-30 år. Den anbefalte brukstiden er på 20 år. 10.5 Ventilasjon TG2 settes da det mangler mekanisk avtrekk på kjøkken og bad. Anbefaler videre bruk av ventiler i vindu ved utskifting av disse. 11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring TG2 settes grunnet alder på det elektriske anlegget. Utskiftinger må påberegnes innen rimelig tid. Følgjande er gitt tilstandsgrad 3 i tlilstandsrapporten. 1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet TG3 settes grunnet manglende/sviktende drenering og sprekker i grunnmurer. Det må påberegnes å utbedre drenering og fuktsikring for å forhindre råteskader i treverk og bjelkelag. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.- 2.1 Yttervegger TG3 settes da flere kledningsbord og vinduslister må skiftes. Det må etableres lufting mellom kledning og konstruksjon. Fuktskader i veggkonstruksjon kan ikke utelukkes. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.- 3.1 Vinduer og ytterdører TG3 settes da flere av vinduene og dørene må skiftes ut. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.- 4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak TG3 settes da det må tettes rundt pipe og deler av sutak og innervegg må skiftes ut grunnet råteskader. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.- 4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) TG3 settes da det må påberegnes utskiftinger av sutak og tetting rundt pipe. Tekkingen må ettersees og det må muligens byttes. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.- 5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging) TG3 settes grunnet funn av lekkasjer og råte i sutak. Utbedringer må gjøres. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.- Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport av Thomas Angel Langli. Denne er vedlagt salsoppgåva. Følgjande går fram av egenerklæringsskjema då dette er eit dødsbu: Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Seljar har opplyst om følgjande: - Drenering: Gammel bolig, ingen drenering. - Noe vanninntrening rundt pipe - Kjenner ikkje til om det foreligger samsvarserklæring rundt pipa

  Innbo og løsøre
  Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse

  Hvitevarer
  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte. Følgjande følger med i handelen:

  Parkering
  Parkering på eigedommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 590 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 39 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000)) 56 792 (Omkostninger totalt) 1 646 792 (Totalpris inkl. omkostninger) Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

 • Oppvarming
  Varmekablar i golv på bad. Vedomn i stue. Elles elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  1925

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik: Årsavgift vatn kr. Privat Årsavgift avlaup kr. Privat Årsavgift renovasjon kr. 1 925,-

  Info om eiendomsskatt
  Eigedomsskatt kr. 387,-

  Formuesverdi primær
  192546

  Formuesverdi primær år
  2021

  Info formuesverdi
  Gnr. 247, bnr. 9: 54.916,- Gnr, 247, bnr. 7: 122.415,- Gnr. 247, bnr. 10: 15.125,-

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Alle dokument kan lesast hos mekar, eller få tilsendt på e-post. Fylgjande er tinglyst på eigedommen gnr. 247, bnr. 7: Heftelser i eiendomsrett: 1920/900306-1/49 05.07.1920 UTSKIFTING 1947/2727-2/49 21.11.1947 ERKLÆRING/AVTALE RETTIGHETSHAVER: KNR: 4617 GNR: 247 BNR: 9 Diverse rettar/plikter etter skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt/festekontrakt/erklæring. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 1965/3938-1/49 13.10.1965 SKJØNN GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 2000/8949-1/49 27.10.2000 FREDNINGSVEDTAK GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE - Høyrer til Etne kommune. Sendt inn varsel til kartverket.no 2005/9229-1/49 03.10.2005 ERKLÆRING/AVTALE Rettshavar: IL TERNEN Med flere bestemmelser Bestemmelse om anlegg og drift av lysløype/skianlegg Bestemmelse om vannrett GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE - Avtale om Tvetedalen ilag med gnr. 247, bnr. 1, 2. 3. 4, 5, 6, 7 og 9. 2010/941458-1/200 30.11.2010 JORDSKIFTE Jordskiftesak 1210-2006-0039 Tveit gnr. 247 v/Haugalandet og Sunnhodaland jordskifterett. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 2021/1380135-1/200 03.11.2021 21:00 JORDSKIFTE Sak 1210-2012-0041 Tveit GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE - Jordskifte på jaktløyve. Gnr. 247, bnr. 10 Heftelser i eiendomsrett: 1951/2657-3/49 07.11.1951 BESTEMMELSE OM GJERDE - GJerdeplikt 2000/8949-1/49 27.10.2000 FREDNINGSVEDTAK GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Gnr. 247, bnr, 9 - eihgarandel: 30/948 m² Eiges ilag med 6 andre. Ulike eigarforhald. BAUGE KJELL OTTAR FØDT: 23.01.1947 IDEELL: 90/948 HEIEN AUD ØLFERNES FØDT: 14.12.1955 IDEELL: 70/948 HEIEN MAGNE FØDT: 09.07.1955 IDEELL: 70/948 TJELDFLÅT NILS ASBJØRN FØDT: 27.03.1939 IDEELL: 336/948 SÆBØ VILJA KARLSRUD FØDT: 16.06.1984 IDEELL: 327/948 KVINNESLAND KJELL MAGNE FØDT: 25.08.1968 IDEELL: 25/948 Følgjande er tinglyst på eigedommen: HEFTELSER Heftelser i eiendomsrett: 1947/2727-3/49 21.11.1947 BESTEMMELSE OM GJERDE Med flere bestemmelser 1982/9524-1/49 19.10.1982 ERKLÆRING/AVTALE BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT RETTIGHETSHAVER: TERNEN I L GRUNN TIL SKILØYPE GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 2000/8949-1/49 27.10.2000 FREDNINGSVEDTAK GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 2005/9229-1/49 03.10.2005 ERKLÆRING/AVTALE Rettshavar: IL TERNEN Med flere bestemmelser Bestemmelse om anlegg og drift av lysløype/skianlegg Bestemmelse om vannrett GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 2010/941458-1/200 30.11.2010 JORDSKIFTE Jordskiftesak 1210-2006-0039 Tveit gnr. 247 v/Haugalandet og Sunnhodaland jordskifterett. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE - Grensetvist mellom gnr. 246 og 247. 2021/1380135-1/200 03.11.2021 21:00 JORDSKIFTE Sak 1210-2012-0041 Tveit GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE - Jordskifte på jaktløyve.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv. Det foreligger heller ikkje byggeteikningar. Kommunen opplyser at: Vi føreset at rekvirent hentar ut data som er registrert om bygning(ar) på eigedomen frå GAB_delen i EDR. For bygg som er bygd før 1983 er opplysningane i GAB generelt mindre sikre og mindre omfattande enn for bygg bygd etter den tid.

  Vei, vann og avløp
  Eigedomen er tilknytta privat vatn og avlaup. Det er sptikktank. Tilknytta brønn. Eigedommen er tilknytta kommunal veg.

  Regulerings- og arealplanner
  Gnr. 247, bnr. 7: Eigedomen ligg i eit område som ikkje er regulert. Arealføremål iht. kommuneplan er følgjande: Delareal 5 312 m Arealbruk LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv,Nåværende OmrådenavnLNFS-11-03 Delareal 7 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV495 Delareal 24 893 m Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende OmrådenavnL617 Delareal 2 373 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV355 Delareal 2 167 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV335 Delareal 4 638 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV336 Delareal 4 661 634 m Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende OmrådenavnL516 Delareal 45 314 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV341 Delareal 12 077 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV806 Delareal 2 000 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV351 Delareal 3 723 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV533 Delareal 2 877 m KPHensynsonenavn H110_9 KPSikring Nedslagsfelt drikkevann Delareal 27 152 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV348 Delareal 739 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende OmrådenavnV358 Gnr. 247, bnr. 10: Eigedomen ligg i eit område som ikkje er regulert. Arealføremål iht. kommuneplan er LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv,Nåværende på 2 846 m² av eigedommen og avsett til Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) for 648 m²

  Adgang til utleie
  Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsbelagt. Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikkje odel på eigedommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 590 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 39 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000)) 56 792 (Omkostninger totalt) 1 646 792 (Totalpris inkl. omkostninger) Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Omk. kjøper beløp
  56792

  Betalingsbetingelser
  Partane skal signera kjøpekontrakt etter aksept av bud.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 52.000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,-, oppgjørshonorar kr. 5.500,- og visningar kr. 2.200,-. Meklarføretaket har krav på å få dekka avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 26.484,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev