aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Flostrandveien 54 - En prisgunstig enebolig i idylliske landlige omgivelser kun 35 minutter fra Mo i Rana.

UTSKARPEN Flostrandveien 54

Prisgunstig enebolig på ca. 2 mål tomt i idylliske omgivelser|5 soverom og praktisk planløsning|Stor garasje|Utsikt!

 • kr 2 500 000
 • BRA 153 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 79 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 579 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 974
 • Soverom5
 • ArealP-rom 134 m²
 • Tomt1 912.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Flostrandveien 54 - En perfekt mulighet for deg som ønsker deg inn på enebolig markedet. Her får du en romslig enebolig med plass til hele familien, som ligger tilbaketrukket til og har stor tomt. Boligen har hele 5 soverom, en løsning som passer de fleste. I tillegg til huset får du meget pent opparbeidet grøntområder og en garasje på ca. 90 m². Beliggenheten er meget bra og man har muligheter både på vannet og på fjellet. Boligen og ikke minst beliggenheten bør sees for riktig inntrykk. Velkommen til en hyggelig visning!

Flostrandveien 54, Nordland

 • Tomt
  1912.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. gruslagt innkjørsel og gårdsplass. Eiet tomt som har ett areal på ca. 1 912 m².

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger ved Flostrandveien i Utskarpen, ca. 38 km øst ligger Mo i Rana sentrum og ca. 1,7 km fra dagligvarebutikk i Utskarpen. Eiendommen ligger i landlige omgivelser med åkrer, gårder og andre fritidseiendommer rundt seg. Flotte turmuligheter for bær og soppsanking i nær utmark. Utskarpen skolekrets med om lag 820 innbyggere og ca. 80 elever i barne- og ungdomskolen. Ca. 38 minutter med bil vil ta deg med inn til Mo i Rana sentrum, som tilbyr ett rikt rekreasjonstilbud samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1974, bygd over 4 plan. Til boligen hører det med en garasje. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse og landbrukseiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Utskarpen Barnehage og Utskarpen skole.

  Skolekrets
  Utskarpen

  Offentlig kommunikasjon
  Bussavganger fra Utskarpen.

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betongstein. Yttervegger av bindingsverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt xx av xx teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Dagens eier har bebodd eiendommen i 1 og 6 mnd. og har skrevet følgende i sin egenerklæring: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Lekkasje, tettet. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Litt skjevhet i flere gulv.

  Innhold
  5 Boder, 5 Soverom, 2 Gang, Bad/vaskerom, Vindfang, Kjøkken, Stue Andre bygg: Garasje Bruksareal andre bygg: 89 m² Det bemerkes at gulvarealet i krypkjeller ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over. Rommene har til sammen et gulvareal på 64 m2. Det bemerkes at ca. 8 m2 av gulvarealet i loftsetasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde/skråhimling, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over. Boder i loftsetasjen er ikke måleverdige. Rommene har til sammen et gulvareal på 27,3 m2 og inngår i nevnte areal over.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Kledningen er for nært taktekket ved tilbygget. Det er fritt eksponert isopor som er skadet under overhenget av bjelkelaget. Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug. Flere vindu er utvendig værslitt. Kjeller vinduene er tettet innvendig og utvendig med isopor/treplater. Vinduene på badet er misfarget innvendig grunnet ingen ventilering. Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Laminat i gangen i 2. etasje glipper i skjøter. Det er fjernet en vegg i mellom stue og kjøkken men arbeidet er ikke ferdigstilt. Skadet tapet i trappegang. Luftlommer i tapet hjørne i vindfang. Innvendig > Pipe og ildsted Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Underlagsplaten er for kort. Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget. Sprekk i flis foran vedovn. Innvendig > Krypkjeller Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Ventilasjonshullet i krypkjelleren mangler ventilrist og det øker faren for at skadedyr kan ta seg inn i boligen. Det er observert fukt i betonggulvet ved yttervegg. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Dør til kjeller har en skade. Enkelte dører tar i karm og terskel. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Deler av det ene stakepunktet er nedgravd. Flere provisoriske oppheng på avløps ledninger. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap plassert i gangen i 2. etasjen. Automatsikringer og måler. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Drenering Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det er påvist fukt i betonggulvet ved yttervegg i krypkjeller. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tomteforhold > Septiktank Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Enkelte takplater på utbygget har bulker. Det er rust i nedre kant av takplatene. Det er råteskader på vindskibord. Eier opplyser om at det har vært en tidligere lekkasje på taket, men denne er utbedret i 2022. Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Døren og omrammingen utvendig er slitt. Dørhåndtaket er løst og det mangler en skrue. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Mangler en skapdør. Flere skader på fronter, skrog og benkeplate.   Forhold som har fått TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er en del rust på enkelte beslag. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert skader i undertak. Skader på undertaket etter en tidligere lekkasje i 2022 opplyser eier. Taktekket ble da utbedret av fagfolk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Konstruksjonene har skjevheter. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverket er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bruke, skarpe armerings ender som stikker opp. Pelen har skjevheter. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i loftsetasjen: Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 15 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 15 mm. Målt avvik i 2. etasjen (gang): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 20 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 20 mm. Målt avvik i 1. etasjen (gang): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 33 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 33 mm. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Generell > Bad/vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ingen ventilasjon. Utette rørgjennomføringer. Flere utettheter i gulvbelegget. Vinduer i våtsonen. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap plassert i gangen i 2. etasjen. Automatsikringer og måler. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Boligen har ikke røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav. Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TGIU: Ingen. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Abonnement tegnes av ny eier.

  Parkering
  Parkering i garasjen og på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Jernbanen

  Polisenummer
  2102416

  Diverse
  Lovlighet - Byggetegninger Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Kommentar: Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 30.10.1959. I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: 1. etasje: - Det er laget et utbygg som idag er vindfang mot øst. - Tidligere vindfang og bod mot nord er nå etablert et bad/vaskerom/wc. - Vegg mellom gang og tidligere vindfang i øst er fjernet. - Vegg mellom kjøkken og spisekrok er fjernet. 2. etasje: - Kott i gang er fjernet. - Luftebalkong på tegningen, finnes ikke. Krypkjeller: - Det er ingen innredet rom i kjelleren slik tegningen viser. - Slik kjeller står idag er det uinnredet og blir brukt som boder. Loftsetasje: - Tegningen viser ingen detaljer om loftsetasjen og kan dermed ikke vurderes. Fasade: - Inngangsdør til kjelleretasjen er fjernet. - Det er etablert en terrasse idag der tidligere inngangsparti var mot nord. - Det er vinduer i loftsetasjen, disse er ikke på tegningen. Anbefaling: - Motakst AS anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige plan-/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvendig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at takstingeniøren ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger. TILSYNSRAPPORT - LINEA: Sikringsskap: Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. Jf. fel § 36 Samleskinne manglet endedeksler i henhold til leverandørs anvisninger. Sikringsskap hadde rørinnføring som ikke var tettet.(knekt rørmuffe) Sikringsskap Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. fel § 28 Eier hadde ikke mottatt erklæring om samsvar for anlegget. Jf. fel § 12. Gjelder alle Biltema kurser. Kopi av samsvarserklæring sendes DLE. Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32 Mangler oppdatert kursoversikt. Kjeller: Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28 Lysarmatur var ikke betryggende festet.(defekt) Jording: Jordingsanlegget var ikke tilpasset det valgte fordelingssystemet. Jf. fel § 19 Vannrør av ledende materiale som går til flere rom i huset manglet utjevningsforbindelse. Manglende utjevning gir fare for strømgjennomgang ved feil på anlegget Utvendig: Det var ikke dokumentert at valgt løsning oppfylte forskriftens sikkerhetskrav.. Jf. fel § 10 DLE har registrert at deler av el.installasjon ikke er fagmessig utført. Anlegget må rettes slik at fagmessig utførelse oppnås. Kabler rettes, festes og sjekkes for mekanisk påkjenninger som knappe bøyer og stiftmerker. Alle koblinger i bokser, brytere, stikk og lyspunkt må sjekkes for rett moment, rett fargemerking, riktig lederforlegging, jordfeilvern på kurs, osv. Varmepumpe: Installasjonen manglet nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel. Jf. fel § 21 Varmepumpens utedel hadde ikke forankoblet jordfeilvern. Jordfeilvern legger ut kurs med feil, dermed reduseres berørings- og brannfaren Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. fel § 16 Varmepumpe var tilkoblet via skjøteledning. Skjøteledninger må ikke benyttes som permanent løsning til varmepumpe. Garasje: Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jf. fel § 9 El-installasjonen var basert på skjøteledninger. Fast el-installasjon må utføres. Jording - Garasje: Jordelektroden manglet. Jf. fel § 19 Jordelektroden manglet. Jordelektrode må etableres og dokumenteres av registrert elvirksomhet. Anlegget ble sist kontrollert: 09.05.2023 Kontrollresultat: Det ble avdekket feil som ikke er bekreftet utbedret. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  7779

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Slam - 563,- Feiing - 786,- Tilsyn med fyringsanlegg - 865,- HAF - Grunngebyr: + matavfallsgebyr 80 liter + restavfallsgebyr 140 liter = kr 5 565,- i 2023.

  Formuesverdi primær
  635215

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2286775

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/187/15: 11.11.1991 - Dokumentnr: 6237 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1833 Gnr:187 Bnr:2 24.09.1993 - Dokumentnr: 5399 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:187 Bnr:2 Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om veg 24.03.2006 - Dokumentnr: 1509 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:187 Bnr:2 Bestemmelse om veg Bestemmelse om vann/kloakkledning Det er rett til vei, vann og kloakk-påkobling er tinglyst over eiendom gnr. 187 bnr. 2 i Rana. Se vedlegg i salgsoppgaven.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Boligen ble byggegodkjent den 08.02.1973 og fikk utstedt ferdigattest den 04.01.1974. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk. Se punktet diverse for mer informasjon. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei. Eiendommen er påkoblet vann via privat brønn. Eiendommen er tilknyttet privat avløp via septiktank.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område avsatt til LNRF-formål (landbruks-, natur-, reindrifts- og friluftsformål) - for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Kommuneplanens arealdel for Rana (KA2016). Ikrafttredelsesdato 28.06.2016. Takstingeniøren er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  79542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende 60.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  6.500,- oppgjørshonorar kr  5.500,- og visninger kr  3.000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  60.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Alle beløp er inkl. mva. 

Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev