aktiv-eiendomsmegling
Flostrandvatnet er kjent for godt fiske og det er muligheter for å kjøpe fiskekort samt leie av båt

Flostrandvatnet - Koselig hytte, beliggende svært skjermet til. Storslått natur rett utenfor døren. Visningspåmelding.

 • 550 000
 • BRA 36 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING550 000
 • OMKOSTNINGER29 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER579 892
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 980
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 36 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  29 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  579 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg: Entrè, Soverom 1, Soverom 2 og Stue/kjøkken
Øvrig:
Terrasse på ca. 19,5 m2
Bod på ca. 10kvm
Utetoalett
Fritidseiendommen ligger rett ved Flostrandvatnet

Flostrandveien 558, Nordland

 • Flostrandvatnet - Meget koselig hytte, beliggende svært skjermet til, med storslått natur rett utenfor døren!

  - Flostrandvatnet/vassdraget er et av Norges beste sjørøyevassdrag med ørret og stigende laksebestand
  - Ligger svært skjermet til, så her får man ro og fred i massevis
  - Fritidseiendommen ligger rett ved Flostrandvatnet
  - Ca. 53km fra Mo i Rana og ca. 10min med overfart via båt
  - Hytten ligger for seg selv på en odde under Mikkel-tinden
  - Flostrandvatnet er kjent for godt fiske og det er muligheter for å kjøpe fiskekort samt
  - Det følger med en trebåt med årer i handelen
  - Området byr på flotte tur- og jaktmuligheter
  - Meget godt terreng for sopp og bærsanking
  - Mulighet for utkjøp av tomten
  - Det vil bli tinglyst rett til parkering på Gnr. 198 Bnr. 2 for de som kjøper hytten

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.

  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG 3:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:

  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Stedvis manglende undertak.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Råteskadet kledning i nedre kant ved fasade nord.
  Det er liten lufting i nedre kant av kledningen.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Stedvis manglende undertak.
  Stedvis manglende isolasjon.
  Det ble registrert muse ekskrementer på kaldloftet.

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Utvendig > Dører
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverket har skjevheter. Fundamentene til terrassen har skjevheter. Pilarene er støpt i plastrør, så det er ikke mulig å kontrollere tilstand til betongen.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i stuen: Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 11 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 22 mm.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Innvendig > Krypkjeller
  Det er avvik: Det ble påvist sprekker og åpninger mellom bordene i stubbeloftskonstruksjonen.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er avvik: Pilarene av tre har høy fuktighet og har skjevheter.
 • Fritidseiendommen ligger ved Flostrandvatnet, Ca. 53km fra Mo i Rana. Hytten ligger for seg selv på en odde under Mikkel-tinden med flott natur rundt seg. Flostrandvatnet er kjent for godt fiske og det er muligheter for å kjøpe fiskekort samt leie av båt. Området byr på flotte tur- og jaktmuligheter, samt terreng for sopp og bærsanking.
 • Området består av spredt hyttebebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygget er fundamentert på støpte søyler og søyler av tre, bjelkelag av tre med stubbeloftskonstruksjon.
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.
 • 1.et: 36kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg: Entrè, Soverom 1, Soverom 2 og Stue/kjøkken
  S-rom:
  Bod på ca. 10kvm
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med vedfyring.
 • Hytten er oppført på en naturtomt.
  Festet tomt som har ett areal på ca. 96m²

  Oppgitt tomteareal i salgsoppgaven er kun stipulert, dersom utkjøp/fradeling av tomten er aktuelt, så vil arealet være på rundt 1mål, eller etter nærmere avtale med bortfester. Bortfester kan være villig til å selge/fradele den festede tomten etter nærmere avtale med kjøper. Størrelse/omfang er noe partene tar seg i mellom direkte etter overtakelse av eiendommen.

  Nærmere info om punktfeste og evt. godkjennelse av den som skal ha festeretten:

  Tomten er festet. Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse
  Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt.
 • Bortfester/selger vil tinglyse rett til parkering på Gnr. 198 Bnr. 2 for kjøper av hytten. Det er vedlagt ett bilde i prospektet for å vise hvor parkering vil være. Dette vil også anvises under selve visningen.
 • Adkomst til fritidsboligen via båt.
  Det er ikke innlagt vann.
  Gråvann slippes ut i terreng.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 151 685 per 05.06.22 12:00
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per 05.06.22 12:00
 • Kr. 919 pr. år
  Gebyret gjelder fritidsrenovasjon via HAF.
 • Utvendig/innvendig forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold m.m
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i Rana kommunes arkiver, jmfr. mottatt informasjon datert 07.06.22

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  I vedlagt festekontrakt, datert 27.11.91 så er det med festekontrakten gitt tillatelse til: 1. Å bruke en båt
  2. Båten kan kun brukes av festeren
  3. Adkomst til hytten skal gå gjennom Gnr. 198 Bnr. 2 etter anvist plass

  I tilfelle kjøper ikke ønsker å kjøpe ut tomten fra bortfester, så videføres festekontrakten, men må selvsagt fornyes mellom partene.

  NB! Det er ikke tillatt å bruke båtmotor eller lignende på Flostrandvatnet. Det benyttes elektrisk båtmotor, eller gode, gammeldagse årer.

  Tilsyn med fyringsanlegg:
  Enhet: Unummerert
  Hyppighet: 8 år
  Sist utført: 2018
  Sist forsøkt utført: 2018

  Det foreligger godkjente udaterte bygningstegninger.

  I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer og det foreligger ikke godkjente plantegninger for endringene som er utført fra Rana kommune, og disse er som følger:

  - Soverom ved entré er fjernet.
  - Det er etablert ett tilbygg med soverom ved stuen.
  - Det er etablert en terrasse.

  Inventaret i hytten medfølger.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1991/6712-4/72 05.12.1991
  FESTEKONTRAKT - VILKÅR GJELDER FESTE
  Festetid: 80 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 800
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM BÅT OG/ELLER BRYGGEPLASS
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 • Id: KA2016
  Navn: Kommuneplanens arealdel for Rana
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 28.06.2016
  Delareal: 97kvm
  KP Hensynsonenavn H720_5
  KP Båndlegging Båndlegging etter lov om naturvern
  Delareal 97kvm
  Arealbruk:
  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende
 • Gnr. 198 Bnr. 2 Fnr. 2 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag på kr 85 000,- kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Turid Vibeke Pettersen
Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev