aktiv-eiendomsmegling
Visualisering av prosjektet og beliggenheten

UTSOLGT! Moderne prosjekterte eneboliger i rekke og tomannsboliger med Notoddens flotteste utsikt

 • 1 788 750
 • BRA 110 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 788 750
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 931 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 103 m²
 • ANDEL FELLESGJELD2 142 250
 • FELLESKOST./MND7 736
 • TOMT3 000 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 788 750,- (Prisantydning)
  2 142 250,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 931 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 931 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Dronebilde tomt

Steinbekklia, Vestfold og telemark

 • Høgås Sør er et utbyggingsområde som snart er ferdig utbygget.
  Prosjektet i Steinbekklia består av 10 enheter fordelt på 6 eneboliger i rekke og 2 tomannsboliger.

  Prosjektet er utviklet av Tele Feltutvikling AS som står bak hele Høgås Sør boligfelt, samt blant annet Kåsa boligfelt.
  Totalentreprenør for prosjektet er Tuddal Byggtjenenste AS.
  Selger er NOBO Utbygging AS som er heleid av Notodden Boligbyggelag.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter i et borettslag tilknyttet Notodden boligbyggelag.
 • Før igangsettelse av prosjektet må det selges 6 enheter.
  Forventet byggetid er 18 måneder etter oppnådd forhåndssalg og ferdig utsprengt tomt.
 • Disse prosjekterte boligene får fantastisk beliggenhet med Notoddens flotteste utsikt. Prosjektet ligger i Steinbekklia i Høgås Sør, som er et av de nyeste boligfeltene i Notodden. Dette området er svært attraktivt og barnevennlig hvor barneskole, barnehage og idrettsanlegg ligger kun et drøyt steinkast unna. Idrettsanlegget har fotballbane, ballbinge, skøytebane og skileikanlegg. Området byr i tillegg på flotte turstier og skiløyper.

  Høgås er Notoddens største bydel. Den aktive velforeningen holder fokus på tilrettelegging for gode livsvilkår for Høgåsfolket, både store og små. Se www.hogasvel.org.

  Høgås er det boligfeltet i Notodden som ligger nærmest Kongsberg, kun 20 minutters kjøring til Kongsberg Næringspark. Gangvei til busstopp for Timeekspressen til Kongsberg og Oslo. God bussforbindelse til Notodden sentrum med bybuss.
 • Fra Notodden sentrum følg E-134 mot Kongsberg og ta til høyre inn Høgåsveien. Følg veien oppover forbi Høgås skole og barnehage. Høgås sør har innkjøring rett i overkant av Høgås Teknologipark. Følg Steinbekklia til enden av feltet, her vil prosjektet ligge.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger.

  Bygningene oppføres på støpt plate. Vegger i isolert bindingsverk med utvendig trekledning. Yttertaket blir tekket med papp eller annen egnet taktekking.

  Vinduer og ytterdører leveres i henhold til gjeldene forskrifter og standarder.
  Verandagulv og platting med impregnerte gulvbord. Rekkverk leveres med glassfelter.

  Innvendige overflater består av gulv med 2-stavs eikeparkett i alle oppholdsrom. Flislagte gulv på bad og vaskerom. Veggene leveres med ferdigmalt gips/spon. Himlinger med malt gips.

  Kjøkken leveres fra Sigdal med hvite, slette fronter på skuffer og skap. Det leveres takhøye overskap. Laminert benkeplate med oppvaskkum i rustfritt stål. Kitchenboard blir montert mellom benkeplate og overskap. Ventilator er montert over avsatt plass til komfyr. Boligene leveres uten hvitevarer.

  Bad leveres med flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Det leveres baderomsinnredning med heldekkende servant med underliggende skuffer med hvite. slette fronter. Over servant monteres det speil med belysning. Dusj monteres på vegg og det er dusjdører i glass. Begge bad får toalett. Avtrekk via ventilasjonsanlegget. Bad på hovedplan får opplegg for vaskemaskin.

  Tomannsboligene og eneboligene leveres med pipe slik at kjøper har mulighet til å montere vedovn.
  Balansert ventilasjon med varmegjennvinning. Eget avtrekk fra kjøkkenventilator.
 • Bygget oppføres med på støpt plate. Vegger i isolert bindingsverk med utvendig trekledning. Yttertaket blir tekket med papp eller annen egnet taktekking. Teknisk forskrift TEK17 er gjeldene for prosjektet.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 04.01.2018 og 08.01.2018. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Tomten blir eiet av borettslaget og har et areal på ca. 3 mål. Tomten blir opparbeidet med asfalterte veier og areal for gjesteparkering. Tomten ligger i enden av Høgås Sør boligfelt med fantastisk utsikt over Heddalsvannet, Notodden og områdene rundt.
 • Det følger med en carport i tilknytning til hver enhet.
  Det opparbeides gjesteparkering på borettslagets eiendom.
 • Altibox blir lagt inn i hver enhet og grunnpakke TV med internett vil være inkludert i de månedlige felleskostnadene.
 • Ventilasjonsanlegg med varmegjenkjenning i hver enhet.
  Det er egen kjøkkenventilator.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligene.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslaget fellesarealer.
 • Innskudd fra kr 1 788 750 til kr 1 934 100,-.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 7 736,- pr. mnd for enhet i tomannsbolig og kr 8 237,- pr. mnd for enhet i enebolig. Beløpet skal dekke bl.a. kommunale avgifter, renter på andel fellesgjeld, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og vedlikehold fellesarealer (brøyting/strøing). Grunnpakke Altibox med internett er også inkludert.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Borettslaget blir etablert av Notodden boligbyggelag.
 • Notodden boligbyggelag.
 • Det vil bli utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som vil være basert på standard vedtekter for borettslag tilknyttet Notodden boligbyggelag.
 • Godkjenning av dyrehold skal søkes borettslagets styre før anskaffelse.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Boenhetene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Bolig.
  PlanID-301 "Høgås Sør" boligområde.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.
 • Det tas forbehold om 6 solgte enheter.
  Det tas forbehold om finansiering.
  Det tas forbehold om kommunal behandling/godkjenninger.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30 000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Det er avtalt oppstartshonorar på kr 12 000,-
  Vederlag pr. solgte andel er avtalt til kr 30 000,-

  Alle utlegg dekkes av selger.
  Alle priser er eks. mva.
 • Prosjektet vil bli finansiert i HjartdalBanken.
 • Aktiv Eiendomsmegling bistår gjerne med salg/verdivurdering av din bolig. Ta kontakt for mer informasjon.
 • Oddvar Gurvin Kollsete
Bjørn R. Bjørnfeld

Megler

Bjørn R. Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev