aktiv-eiendomsmegling

VÅLER I SOLØR Høgbergvegen 30

Solid enebolig med sidebygget garasje på hjørnetomt med god beliggenhet på Spulsåsen ca. 1 km øst for Våler sentrum

 • kr 2 300 000
 • BRA 172 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 300 000
 • Omkostningerkr 74 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 374 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 977
 • Soverom4
 • ArealP-rom 138 m²
 • Tomt1 075.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  57 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000))

  74 542 (Omkostninger totalt)

  2 374 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Denne hyggelige eiendommen med attraktiv og barnevennlig beliggenhet på Spulsåsen kan nå bli din. Vi har gleden av å presentere Høgbergvegen 30 som er en eiendom bestående av enebolig med sidebygget garasje og frittstående stabbur. Eiendommen har en stor og opparbeidet tomt med koselige hagearelaer og solfylte uteplasser. Boligen er oppført i 1977 over to etasjer med kjeller og fremstår velholdt. I boligen finner du blant annet entré, romslig stue, kjøkken, fire soverom, to bad og separat vaskerom. I tillegg har du gode lagringsmuligheter i kjelleren. Merk deg dette: ?Solid familiebolig over to plan ?Fire soverom av god størrelse ?Sidebygget garasje med to garasjeplasser ?Gangavstand til butikker, skoler og barnehager

Høgbergvegen 30, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 89 kvm
  2. etasje: 53 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 89 kvm Entré, kjøkken, stue, soverom, vaskerom og bad.
  1. etasje: 49 kvm Bad, stue og to soverom.  Tomt
  1075.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og gårdsplass. Hage med plen rundt boligen. I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 075,9 m² og et oppgitt areal på 1 076 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt og fint til i et trivelig og attraktivt boligområde. Fra eiendommen er det kort gangveg til sentrum, skoler og barnehage. Området oppleves som veldig familievennlig og boligen ligger trygt til innerst i en blindvei.. Like ved boligen ligger gang/-og sykkelveg som trygt tar deg til sentrum og skoler. Det er kort veg til idrettsplass i sentrum med mange aktiviteter for hele familien. Det er også kort veg ned til Glomma med en flott badestrand og fine turområder med luftelommer hvor du kan nyte stillheten med fin utsikt over elva. Våler kan by på mange flotte turer i skog og mark. Spulsåstoppen med flott utsikt over store deler av Våler ligger en kort spasertur fra boligen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås Takstforretning AS. Enebolig oppført i 1977. Det er ukjent byggegrunn på eiendommen, drenering fra byggeår. Grunnmurer av blokker av lettklinker. Vegger av bindingsverk. Normal isoleringsmetode på byggetidspunktet var med mineralull. Fasader er kledd med tømmermannskledning. Takkonstruksjon av takstoler. Ventilering av loft med ventiler i gavler. Taktekking med betongtakstein fra byggeår. Type benyttet undertak er ukjent. Taksteinen har blitt renovert med rensing, impregnering og takmaling. Vinduer av tre med isolerglass, med unntak av vinduer i stue i 2. etasje som er med to lag enkle glass fra byggeår. Takvindu på bad i 2. etasje fra byggeår. Vinduer i gavler i 2. etasje fra 2002. Vinduer i 1. etasje fra 2006. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er mosevekst i nedkant på taksteinstein. Undertak er ikke ført helt frem til takrenner, dvs. at eventuelt vann som renner ned på undertaket vil dryppe ned i takutstikk og ikke føres til takrennen. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er stedvis misfarging på takrenner. Det ser ut som glippe i beslag ved mønespiss på tak over veranda. Det er ikke forkantbeslag på takutstikk og ned i takrenner. Spesielt på takløft i 2. etasje medfører dette fuktpåkjenninger på takkonstruksjonen. Det kan finnes råte på lekter etc. - Veggkonstruksjon: Sprekk i noen få kledningsbord i gavl over garasje. Omramming rundt vinduer går stedvis helt ned på vannbrett, løsningen medfører økt fare for at råteskader kan oppstå. Noe mer slitasje og oppsprekking på kledning på gavlvegg over veranda. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Veranda ved entre: Noe slitasje på overflater. Åpninger i rekkverk er større enn hva dagens krav tillater. Veranda mot hagen: Slitasje på overflater. Noe skjevhet på rekkverk og konstruksjon. Rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. Åpninger i rekkverk større enn hva dagens krav tillater. - Innvendige overflater: Stedvis slitasje på tapet i form av riss i vegghjørner og over dører. Stedvis riss i slette malte himlinger. Knirk i gulv i 2. etasje. - Rom under terreng: Det er generelt enkle og grove overflater i kjeller. Slitasje på overflater etter normal bruk og alder. Stedvis saltutslag på vegger. Fuktinnhold nederst på delevegger av tre på ca. 23 vektprosent og høyere opp på vegg på ca. 20 vektprosent. Dette indikerer et fuktig klima i kjelleren. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent medfører fare for at det kan oppstå sopp- og råteskader. - Krypkjeller: Det er ikke fuktsperre på grunnen. Det ligger vanndam i første rom og det kan ses vann renne inn i krypkjelleren langs fjellet i andre rom. Det er opplyst at selger kun har observert dette under snøsmelting. Gipsplater i himling er preget av fuktig klima. Plater bølger seg og papir løsner stedvis. Det er ingen kondens på overflater på tidspunkt for befaring, men dette kan oppstå ved kaldere temperaturer. Kryperommene har høy luftfuktighet og det ble registrert et fuktinnhold i luften på 92 vektprosent ved en temperatur på + 6,5 grader. Under disse forholdene vil det oppstå kondensering ved et temperaturfall på to grader. Der noe mugglukt/kjellerlukt i kryperommene. - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Kjellertrapp: Det er ikke håndløper på vegg. Avstand mellom trinn og spiler er større enn hva dagens krav tillater. - Innvendige dører: Svertesopp på overflater på en dør i kjeller. Dører er funksjonelle, men enkelte har noe slitasje. - Overflater vegger og himling - Bad: Sprekker i hjørner utenfor dusjsonen. Sprekk i skjøt over dør. Synlig plateskjøt og begynnende riss i himling. Det er stedvis noe større sprang i fliser. Begynnende riss i hardfuge i vegghjørne i dusj. Riss i hardfuge mellom gulv og vegg i dusj. Riss over servantinnredning og i overgang plast mot fliser. - Overflater gulv - Bad: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Innredninger har passert halvparten av forventet brukstid. - Ventilasjon - Bad: Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Andre installasjoner: En varmepumpe har passert forventet brukstid og en har passert halvparten av forventet brukstid. - Vannbåren varme: Mer enn halvparten av forventet brukstid på anlegg for vannbåren varme er oppbrukt. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er enkelte riss i grunnmur. Horisontal sprekk i grunnmur på innsiden i kjeller. Dette indikerer at grunnmuren er påført kraftig marktrykk. Forholdet må følges med på. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Oljetank: Halvparten av forventet brukstid er passert. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Generell - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tapet begynner noen steder og løsne. Deler av overflater er skjult på befaring. - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er gjort utbedringer med tetting med silikon i overgang i dusjsonen og rommet bør ikke benyttes regelmessig. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Utførelse av membran er ikke dokumentert. Tilslutning mellom membran og klemring på sluk kan ikke verifiseres ved inspeksjon. Utett gjennomføring i gulv under servantinnredning. - Vannledninger: Det drypper fra rørskjøter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Drypplekkasje fra to skjøter i innerste kryprom og fra enden av rør med plast på fyrrom. Det er korrosjon på skjøter. - Elektrisk anlegg: Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg. Sikringsskap for el-kolber med automater. Skap for boligen med skrusikringer fra byggeår. Det er avholdt el-kontroll på boligen og avdekket følgende mangler: Kabler i kjeller er dårlig festet på ett sted. Kabel er dårlig festet og har ikke fagmessig utførelse bak komfyr på kjøkken. Stikkontakt på bad har ikke jording. Stikkontakt på veranda har ikke jording. Avvikene fører iht. denne rapport sin standard til at det settes TG3 på det elektriske anlegget. For øvrig henvises det til el-kontrollen i sin helhet. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det kommer vann i krypkjeller. - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Punkt 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Fliser i bad 1.etg etter at membran ble lagt. Arbeid utført av meg selv. Punkt 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Membran ble lagt. Punkt 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Oppgradert sikringsskap og el i garasje. Arbeid utført av Arneberg elektro. Punkt 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Skiftet terrassebord selv. Tilleggskommentar: Det foreligger Word-dokument om alt som er gjort av eier siden 1992.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, kjøkken, stue, soverom, vaskerom og bad. 2. etasje: Bad, stue, to soverom og to bodrom. Kjeller: Trapperom, fyrrom og to kjellerrom. Eiendommen består også av sidebygget garasje og frittstående stabbur.

  Standard
  Velkommen Eiendommen har gruset innkjøring og gode parkeringsmuligheter både i garasjen og ute på gårdsplassen. Koselig, overbygd inngangsparti med plass til liten sittebenk tar deg inn til boligens entré. Entréen har lyse overflater og god plass for å kunne henge fra seg ytterjakka. Stue Stuen er romslig og møbleringsvennlig med plass til flere sittegrupper. Her kan du innrede i ulike soner med sofagrupper og spisebord. Fra stuen er det utgang til stor, vestvendt terrasse. Oppvarming med to varmepumper. På innsiden av stuen er det i dag innredet med et ekstra stuerom, men som opprinnelig er godkjent til bruk som soverom hvis ønskelig. Kjøkken Kjøkkenet er separat med romslig innredning og med plass til kjøkkenbord. Innredningen har profilerte og laminerte fronter, laminert benkeplate og vask med sidefelt i rustfritt stål. Løsning med avsatt plass til hvitevarer. Soverom Boligen har totalt fire soverom, to i hver etasje. Et soverom i 1. etasje er i dag innredet som stue, men godkjent til bruk som soverom. Alle soverommene har god plass til seng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Bad og vaskerom Badet i 1. etasje har fliser og imiterte plastfliser på veggene og både belegg og flis på gulvet. Åpen dusjløsning med armatur på vegg og skyvedør mot rommet, toalett og servantinnredning med veggskap. Separat og praktisk vaskerom i 1. etasje med gulvbelegg og tapet på veggene. Rommet er innredet med utslagsvask og opplegg til vaskemaskin. Bad i 2. etasje med gulvbelegg og nyere tapet med våtromsmaling på veggene. Rommet har åpen dusj med skyvedører mot rommet, servantinnredning og toalett.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2012, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2032. Årsforbruk på sstrøm er på 9950 kw pr. år i følge nåværende eier.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  57 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000))

  74 542 (Omkostninger totalt)

  2 374 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  To stk. varmepumper i stuen. Sentralvarmeanlegg med vannbårent spredenett ut til radiatorer fra byggeår. Fyrkjele fra byggeår med to elkobler på 6 kw fra 1992. Ombygget til biobrenner i 2020. Benyttes i dag kun til oppvarming av forbruksvann. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Enkelte kommuner har innført lokal forskrift om nedgravde tanker. Denne forskriften vil da stille krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 10.935,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, vann- og avløpsgebyrer. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). I tillegg utgjør feie- og tilsynsgebyr kr. 650,- pr. år. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3419/43/154: 11.10.1977 - Dokumentnr: 3976 - Bestemmelse iflg. skjøte Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  03.08.1977 - Dokumentnr: 3010 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3419 Gnr:43 Bnr:93
  02.03.1994 - Dokumentnr: 728 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 856081 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0426 Gnr:43 Bnr:154


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for boligbygg i 1977. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse synes å stemme godt overens med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Spulsåsen Vest 2000, fra 2000. Reguleringsformål for eiendommen er boliger, frisiktsone og kjørevei. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Våler sentrum fra 2008, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligområde og veiareal. Det gjøres oppmerksom på at deler av boligen og stabburet ligger over byggegrensen.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  57 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000))

  74 542 (Omkostninger totalt)

  2 374 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  74542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev