aktiv-eiendomsmegling
Solgt

VÅLER I SOLØR Hovdevegen 1

Innbydende og vesentlig oppgradert bolig m/ god beliggenhet sentralt i Våler - Ypperlig alternativ til leilighet

 • kr 2 000 000
 • BRA 134 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 67 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 067 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 954
 • Soverom2
 • ArealP-rom 95 m²
 • Tomt1 600.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Hovdevegen 1 er en velholdt eiendom sentralt på Hemmejordet i Våler. Den store tomten er opparbeidet med hage og beplantning samt asfaltert innkjøring. Eneboligen er oppført i 1954 med vesentlige oppgraderinger fra 2012 som nytt kjøkken, bad, nyere elektriske anlegg i 1. etasje, nye vann- og avløpsrør, etterisolert loft og bygd terrasse mot vest i 2013 for å nevne noe. Boligen strekker seg over en etasje med kjeller og inneholder gang, to soverom, bad, romslig stue og kjøkken og er derfor et ypperlig alternativ til leilighet eller som førstegangsbolig. Her bor du fint til på etablert boligfelt med gangavstand til barnehage, skoler, dagligvare og ellers flotte turområder. Merk deg dette: - Flott enebolig med pen standard - Kjøkken og bad fra 2012 - Attraktiv og barnevennlig beliggenhet

Hovdevegen 1, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 39 kvm
  1. etasje: 95 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 95 kvm Gang, to soverom, bad, stue, spisestue og kjøkken.
  Sekundærrom
  Kjeller: 39 kvm Kjellerrom og boder.  Tomt
  1600.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med plen og prydbusker. Asfaltert adkomst til boligen. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 600,1 m² og et oppgitt areal på 1 800 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt og fint til i et stille, rolig og sentrumsnært boligfelt nær Glomma. Her bor du med praktisk og kort gangveg til både sentrum, barnehage og skoler. Det er kort veg til idrettsplass med aktiviteter for liten og stor som gir en enklere hverdag for deg med barn i hus. Det er umiddelbar nærhet til rivieraen som er en flott badestrand og kjærlighetsstien med sitteplasser hvor du kan nyte stillheten med fin utsikt over elva. Innbyggere i Våler kan glede seg over en flott kirke som innimellom tilbyr konserter og andre kulturelle aktiviteter, og fikk i 2021 ny barneskole og aktivitetshus med både idrettshall og svømmebasseng. Kulturkontoret, som også innehar et bibliotek, stod også nytt i 2021. Spulsåstoppen med flott utsikt over store deler av Våler ligger en kort spasertur fra boligen. Her kan du og familien tilbringe dagen med lek, grilling og kos. Området i og rundt Våler ellers er et Mekka for de som interesserer seg for friluft, jakt og fiske. Her finnes flere tjern, sjøer og elver hvor man kan fiske, padle, bade og kose seg. For den som ønsker å drive med idrett er det et rikt tilbud fra ulike lag og foreninger. Er du glad i bil så kan Vålerbanen by på en 2,3 km lang racingbane, offroadløype, go-kart og glattkjøringsbane. Flisa sentrum ligger ca. 12,5 km unna dersom man skulle trenge et ytterligere servicetilbud, og Elverum, med sitt rike kultur- og shoppingtilbud, ligger en kjøretur på ca. 30 min. fra boligen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Vegard Syversrud ved Syversrud Takst AS. Enebolig oppført i 1954. Byggegrunn antatt av sand. Boligen er antatt fundamentert på ordnet steinfylling. Grunnmur av betong med sparestein. Trebjelkelag med stubbeloft av bord isoler med sagflis. Bindingsverk antatt med sagflisisolasjon. Utvendig malt tømmermannskledning. Sperretakkonstruksjon tekket med takpanner. Helbeslått teglpipe. Nedløp og beslag at metall. Vinduer med 3-lags isolerglass, produsert i 1985. Enkle glass og varerammer i kjeller fra byggeår. Terrassedør, vindu på kjøkken og soverom fra 2012. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: Det er gjennom målinger påvist forhøyde fuktverdier på yttervegger i kjelleren. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Stedvis saltutslag på vegger i kjeller. Det er påvist riss/sprekker på grunnmuren. - Krypkjeller: Bjelkelag mot terreng er en risikokonstruksjon. Som et tiltak for å forhindre avdamping fra grunn anbefales etablering av plast/fuktsperre på bakken i krypekjelleren. Organisk materiale registret i krypkjeller, organiske materialer bør fjernes for å unngå mugg og soppdannelser. Ved fuktmåling ble det målt forhøyede verdier. - Terrengforhold: TG2 på grunn av påviste fuktige forhold på grunnmur og i rom under terreng. - Yttervegger: Påvist en del tørkesprekker på kledningen spesielt på sydveggen. Enkelte bord med råte i nedkant. Kort/ingen avstand mellom kledning og vannbrett ved vinduer. Avflasset maling på kledningen. Utskifting av panel må påregnes på sikt. - Vinduer og ytterdører: Ytterdør med slitasje. Deformasjon på tetningslist på ytterdør. Skraper i tak ved åpning av dør. Ytterdør med justeringsbehov. Eldre vinduer i kjeller med oppsprekking i kitt, avflasset maling og fuktskader etter kondens. TG 2 på grunn av alder/slitasje. - Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak: Takkonstruksjonen er ikke tilfredstillende ventilert. - Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen): TG2 på grunn av alder på taktekkingen. - Loft (konstruksjonsoppbygging): Loftet er kun inspisert fra åpningen. Loftet er etterisolert. Ikke gulv på loft. Det er isolert helt ut til bordtaket, samt mellom sperrer. TG2: Ingen ventilasjon på befaringsdagen og på grunn av alder. Det anbefales ytterligere undersøkelser av loft. - Bad - Overflater vegger og himling: Det er utført sporadisk fuktsøk på tilgjengelige overflater i bad og tilstøtende rom, ikke registrert forhøyede verdier. Ingen tegn til fuktproblematikk ved tilstøtende bygningsmasse som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner. Det er påvist små riss på baderomsplater i våtsonen. Silikonfuge ved underkant av baderomsplater i dusjsone med utbedringsbehov. Det mangler silikonfuge mellom baderomsinnredning og vegg. - Bad - Overflater gulv: Fall på gulv ble visuelt kontrollert med krysslaser og det registreres ikke tilstrekkelig fall på gulv. Fuge mangler ved underkant terskel. Stedvis kalkutfellinger på fliser i dusjen. - Kjeller - Overflater vegger og himling: Vegger under bakkenivå er alltid å betegne som en risikokonstruksjon da det ved eventuelt svikt i utvendig fuktsikring vil kunne oppstå magasinering av fukt. Påvist riss og sprekker på mur i kjeller. Påvist saltutslag på vegger. Det er gjennom målinger påvist forhøyde fuktverdier på yttervegger. Grunnmursplast ble ikke påvist. Anbefaler videre undersøkelser av kjeller. - Kjeller - Overflater gulv: Ingen dampsperre under støpt kjellergulv. Saltutslag på gulv. Små riss og sprekker påvist. Anbefaler videre undersøkelser av kjellergulv. Eier opplyser om att sluk i kjellergulv er i orden. - Kjeller - Fuktmåling og ventilasjon: Veggventiler tettet med isolasjon. Disse bør fjernes for å bedre de klimatiske forhold i kjeller. Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble registrert fuktverdier/saltutslag i flere vegger mot grunn på befaringsdagen. Anbefaler videre undersøkelser av ventilering av kjeller. - WC og innvendige vann- og avløpsrør: Stoppekran er ikke merket. Vegghengt toalett, uten slisse for synliggjøring av evt. lekkasjevann fra sisternen. Det er ikke framlagt dokumentasjon på vanninstallasjoner. For teknisk vurdering av anlegget anbefales kontakt med rørlegger. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Punkt 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Ved Ole Marius Rundberget. Arbeid utført av Rundberget Rørleggerservice. Punkt 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Nytt i 2012. Punkt 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Saltutslag på vegg i kjeller. Punkt 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Ved Vegard Syversrud. Arbeid utført av Arneberg og Lund Elektro. Punkt 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bygd terrasse selv i 2013.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Gang, to soverom, bad, stue, spisestue og kjøkken. Kjeller: Kjellerrom og boder. Eiendommen består også av garasje. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen Boligen har overbygget inngangsparti tilknyttet steinlagt platting hvor det er plass til liten sittegruppe. Lys og trivelig gang med praktisk nisje for yttertøy og sko. Stuen Møbleringsvennlig og åpen stue med fint lysinnslipp og delikate fargetoner på vegger og gulv. Det er god plass til sofagruppe og TV-møblement. Installert varmepumpe og vedovn til oppvarming. Fra stuen er det utgang til stor vestvendt terrasse med plass til flere sittegrupper, planter og grill for å skape en hyggelig uteplass. Kjøkkenet og spiseplassen Kjøkkenet ligger i delvis åpen løsning vendt mot spiseplassen hvor det er plass til spisebord og flere gjester. Lekkert kjøkken fra Ikea, nytt i 2012 med glatte, laminerte fronter og laminerte skrog. Laminert benkeplate og oppvaskkum i børstet stål. Integrert platetopp, stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap. Soverom Boligen har to soverom med nøytrale overflater. Hovedsoverommet er romslig med plass til dobbeltseng og nattbord. Det er innredet med praktisk garderobeskap som følger med i handelen. Det andre soverommet er noe mindre, men ypperlig som kontor, gjeste- eller barnerom. Bad Pent bad med baderomsplater på veggene og flislagt gulv med varmekabler. Innredning med glatte fronter, heldekkende servant og speilskap i overkant. Dusjnisje, vegghengt toalett og opplegg til vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2010 - Installert varmepumpe. 2012 - Rehablitert store deler av boligen innvendig, ny isolasjon i delevegger, nytt kjøkken, nytt bad, nye vann og avløpsrør i boligen, nytt elektrisk anlegg 1.etasje og nye vinduer kjøkken, soverom og ny terrassedør. 2016 - Etterisolert loft med blåseisolasjon og bygget ny terrase mot vest. 2015 - Skiftet vifte i innedel på varmepumpe. 2021 - Plantatet tujahekk mot vest.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2021, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Vedovn i stuen. - Panelovner på enkelte rom. - Varmepumpe i stuen. - Varmekabler på badet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14974

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 14.974,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt vann- og avløpsgebyr. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  360672

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1298418

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av garasjen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av eneboligens fasade og plantegning for hovedetasjen. I byggetegninger er gjesterommet definert som wc og bad. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Hemmefeltet, fra 1965. Reguleringsformål for eiendommen er boliger, kjørevei og offentlig friområde. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Våler sentrum, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligområde og idrettsanlegg.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  67042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,7 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev