aktiv-eiendomsmegling
Tomt Nova
Tomt Nova

VALESTRANDSFOSSEN Boligtomt Nova

Nydelig utsiktstomt på Loftås | regulert til bolig | barnevennlig og etablert boligfelt | nesten inners i blindvei.

 • kr 1 090 000
 • Prisantydningkr 1 090 000
 • Omkostningerkr 44 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 134 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt722 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 090 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  27 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 090 000))

  44 292 (Omkostninger totalt)

  1 134 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten ligger meget fint til med nydelig utsikt over fjord og fjell. Nova er den innerste veien på Loftås, tomten ligger nesten i enden. Her er svært rolig og barnevennlig uten gjennomgangstrafikk. Meget gode solforhold på tomten. Loftåsfeltet er et relativt nyetablert boligområde med gjennomgående fin og moderne utføring. Feltet fremstår som rolig og barnevennlig med variert bebyggelse, lekeplasser og gangveier. Fra eiendommen er det få minutter kjøring til Valestrand sentrum hvor man finner det meste av hverdagslige servicetilbud. Det er etablert gangvei med gangbro over Kringastemma og videre fortau til Valestrand, ca.25 minutter gange fra eiendommen til Valestrand. Fra eiendommen har man kort vei til en rekke fine tur- og fritidsmuligheter. Eiendommen er regulert til bolig - frittli
Tomt Nova

Boligtomt Nova, Vestland

 • Tomt
  722m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten ligger meget fint til med nydelig utsikt over fjord og fjell. Nova er den innerste veien på Loftås, tomten ligger nesten i enden. Her er svært rolig og barnevennlig uten gjennomgangstrafikk. Meget gode solforhold på tomten. Eiendommen er regulert til bolig - frittliggende småhus iht. Detaljregulering Loftås tomtefelt B5-B9.

  Beliggenhet
  Tomten ligger meget fint til med nydelig utsikt over fjord og fjell. Nova er den innerste veien på Loftås, tomten ligger nesten i enden. Her er svært rolig og barnevennlig uten gjennomgangstrafikk. Meget gode solforhold på tomten. Loftåsfeltet er et relativt nyetablert boligområde med gjennomgående fin og moderne utføring. Feltet fremstår som rolig og barnevennlig med variert bebyggelse, lekeplasser og gangveier. Fra eiendommen er det få minutter kjøring til Valestrand sentrum hvor man finner det meste av hverdagslige servicetilbud. Det er etablert gangvei med gangbro over Kringastemma og videre fortau til Valestrand, ca.25 minutter gange fra eiendommen til Valestrand. Fra eiendommen har man kort vei til en rekke fine tur- og fritidsmuligheter. Fra eiendommen er det ca. 8 - 10 minutter kjøring til kommunesentrum Lonevåg. Det er ca. 25 minutter reisetid til Åsane ved bruk av fergeforbindelse mellom Valestrand og Breistein. Til Bergen sentrum tar de ca. 35 minutter med bil ved bruk av fergeforbindelse mellom Valestrand og Breistein. Alternativt kan man benytte Osterøybroen. Osterøybrua er nedbetalt, og om en ønsker å ta veien om Arna til Bergen, kan man det. Der kan man også ta lokaltog til Bergen. Fra Arna Terminal bruker toget bare 8 minutt til Bergen . Osterøy er Nordens største innlandsøy og er et paradis for friluftsmennesker. Her avholdes det festivaler, konserter, årlige halvmaraton rundt Brakvatnet og mye annet. Øyen har alt av fjord og fjell. Årlig avholdes det en tradisjonell 9-fjellstur som går over alle de flotte toppene på Valestrand. Dette er Hånipa, Erstadfjellet, Perafjellet, Hallandskletten, Burkelandsfjellet, Horsåsfjellet, Dalsnipa, Iseggjane og Eikelandsfjellet. Andre turdestinasjoner er Reigstadfjellet og Brakvatnet. Ved sistnevnte finner man en familievennlig strand hvor det er langgrunt og barnevennlig. Det er lagt til rette for grilling, telting og søndagsturer rundt vannet. Osterøy er en fantastisk øy som byr på alt fra langrennsløyper, bading, padling, fisk, klatring og mye mer. Skoler og barnehager i nærområdet: - Reppen barnehage - Valestrand barnehage - Hauge barnehage - Valestrand skole - Osterøy ungdomsskole

  Adkomst
  Det vil bli satt opp AKTIV skilt på tomten. Tomten ligger på Loftås med adresse Nova (nummerering er ikke gitt). Visning på egenhånd eller etter nærmere avtale med megler.

  Bebyggelse
  Området består av boligbebyggelse. I umiddelbar nærhet er det stort sett eneboliger i området er det en miks mellom eneboliger, flermannsboliger og leiligheter.

  Diverse
  Eiendommen selges som ubebygd tomt i regulert byggefelt. Kjøper er selv ansvarlig for egen byggesøknad og dialog med kommune om hva en kan bygge og ikke.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 090 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  27 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 090 000))

  44 292 (Omkostninger totalt)

  1 134 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ingen gebyr på eiendommen pr dd.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi kr 776 000,-.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4630/1/77: 07.12.2016 - Dokumentnr: 1133939 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4630 Gnr:1 Bnr:2
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1174429 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1253 Gnr:1 Bnr:77


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Det er offentlig VA som ligger klart for påkobling i gaten/veien som går forbi eiendommen. Det finnes pålegg om endring av tilknytingsforhold. Til info er det felles pumpestasjon for avløp like ved tomten. Her vil det være felles vedlikeholdsplikt med naboene. Eiendommen er tilknyttet privat vei. Tilknytningsavgift: kr 13 000,- for vann og kr 13 000,- for avløp. Merk at prisene er for 2022

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig - frittliggende småhus. Reguleringsplan: Plannavn: Detaljregulering Loftås tomtefelt B5-B9. Tomten ligger i felt B7 tomt 14. Reguleringsformål: Bustad - frittliggjande småhus I henhold til reguleringskart har tomten en BRA på 42%. Ifølge reguleringsføresegner skal boligen være enebolig med underetajse (for å oppnå best mulig terrengtilpasning). Utdrag fra plan: § 3.3 Eine- og tomannsbustader § 3.3.1 Maks tillate kotehøgde for møne for Frittliggjande eine- og tomannsbustader går fram av plankart. § 3.3.2 Det kan innreiast underetasje i eine- og tomannsbustader. § 3.3.3 Det kan innreiast separat bueining med bruksareal på inntil 60 m². Ekstra biloppstillingsplass skal då opparbeidast på eige tomt.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 090 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  27 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 090 000))

  44 292 (Omkostninger totalt)

  1 134 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  44292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag pålydende kr 35 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 990,-, markedsføringspakke kr 15 900,-, oppgjørshonorar kr 6 500,-, grunnpakke innhenting opplysninger kr 4 900,-, visninger kr 2 500, - og tinglysingsgebyr kr. 585 ,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva

Dokumenter

Kim Stavang Olsen

Megler

Kim Stavang Olsen

97 67 63 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev