aktiv-eiendomsmegling
Fasade

VALLE Bjørnevassvegen

Valle/Bjørnevatn - Koselig hytte i skjønne naturomgivelser

 • kr 600 000
 • BRA 42 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 31 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 631 142
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom1
 • ArealP-rom 42 m²
 • Tomt1 500 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
En koselig hytte hvor du har alt på ett plan med fin beliggenhet rett ved Store Bjørnevatn i Valle. Hytta holder en enkel standard. De fleste overflater har normal slitasje ut fra alder på disse. I hytta er det furugulv og panel og laftet tømmer på vegger. I himling er det rupanel med synlige åser av rundstokker. Kjøkken har furu innredning. Området byr på en nydelig natur, hvor det er fine turterreng på sommeren og stort løypenett med oppkjørte skiløyper på vinter. Hallbjønnsekken skisenter ligger 10 minutters kjøretur fra hytten. Slalombakken er familievennlig og har 2500 meter nedfarter i naturlig variert terreng. Det er ca. 20 minutter til Valle sentrum med dagligvarebutikk og fasiliteter.

Bjørnevassvegen, Agder

 • Tomt
  1500m²

  Beskrivelse av tomt
  Er en delvis avgravd tomt under hytta. Hytta er fundamentert på pillarer med tilhørende dragere. Skråned naturtomt rundt hytta.

  Beliggenhet
  Ligger fint til rett ved Store Bjørnevatn i Valle. Området byr på en nydelig natur, hvor det er fine turterreng på sommeren og stort løypenett med oppkjørte skiløyper på vinter.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av fritidsboliger.

  Byggemåte
  Eldre taktekkingen er av torv. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Ingen takrenner er blitt montert. Laftet tømmervegger på opprinnelig del og vanlig bindingsverk på tilbygget del som er kledd med stående kledning. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 18.11.2022 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen selges av dødsbo. Selger har ikke kjennskap til forhold ved eiendommen. Det vises til tilstandsrapport.

  Innhold
  Hytta inneholder oppholdsrom/soverom og stue/kjøkken. Følger også med en eldre enkel utebod med utedo.

  Standard
  En koselig hytte hvor du har alt på ett plan med fin beliggenhet rett ved Store Bjørnevatn i Valle. Hytta holder en enkel standard. De fleste overflater har normal slitasje ut fra alder på disse. I hytta er det furugulv og panel og laftet tømmer på vegger. I himling er det rupanel med synlige åser av rundstokker. Kjøkken har furu innredning. Området byr på en nydelig natur, hvor det er fine turterreng på sommeren og stort løypenett med oppkjørte skiløyper på vinter. Hallbjønnsekken skisenter ligger 10 minutters kjøretur fra hytten. Slalombakken er familievennlig og har 2500 meter nedfarter i naturlig variert terreng. Det er ca. 20 minutter til Valle sentrum med dagligvarebutikk og fasiliteter. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: De er ikke montert rekkverk. Det er avvik: Noe sig i fundamenteringen og lang avstand mellom søyler. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Fundamenteringen bør oppgraderes. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm. gjennom hele rommet. TIlstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Hytta har brannslukningsapparat og mangler røykvarsler. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er avvik: Enkel fundamentering på tilbygget del som har resultert i sig over tid. Tiltak: Større oppgraderinger av fundamenteringen må beregnes. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det er avvik: Det har grodd til en god del busker og tre som er uheldig med tanke på skader på undertekkingen. Eldre slitte bunnstokker som har fått skader og noe skader på undertaket på ytterkanter. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. En del oppgraderinger av selve tekkingen med tilhørende deler må beregnes. Utvendig > Nedløp og beslag: Det er avvik: Ingen takrenner Tiltak: Takrenner anbefales å bli montert, for å unngå ekstra fuktbelastning på fasader. Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er avvik: Kledningen er noe soltørket og værslitt på den mest utsatte siden mot vannet og ligger noe nær bakkenivå enkelte steder mtp. fare for oppsug av fuktighet og dermed skader. En del skjevheter ble også registert enkelte steder (ut av lodd). Tiltak: En god del vedlikehold på beregnes, med enkelte oppgraderinger/utskiftninger nå og noe på sikt. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er avvik: En del skjevheter/sig i konstruksjonen ble registert og det er blitt satt opp noen ekstra støtter i tilbygget del. Sammenføying av åser i mellom opprinnelig del og tilbygget del er usikker. Noen eldre fuktmerker ble registrert, ingen fukt i disse områdene ved søk på befaringen. Tiltak: Noe forsterkninger av konstruksjonene bør beregnes. Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvnedig og det er sprekker i trevirket. Gjelder spesielt på utvendig brystning. Tiltak: Dører må justeres. Det må foretas lokal utbedring. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted: Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Tiltak: Større avstand til brennbart materiale må lages. Utvendig > Vinduer: Det er avvik: En del innvendige kondensmerker på karm og ramme som ikke er uvanlig på en hytte uten strøm. Er noe soltørket og værslitt utvendig på de mest værutsatte steder. Tiltak: En god del vedlikehold må beregnes på denne type vinduer.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering oppe med hovedvei, hvor det er sti ned til hytta.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

 • Oppvarming
  To vedovner i hytta for oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  2613

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2021: Feiing kr. 475,00,- Renovasjon kr. 2.138,75,- Totalt kr. 2.613,75,- De kommunale avgiftene omfatter renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4221/25/180: 11.09.1998 - Dokumentnr: 13556 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4221 Gnr:25 Bnr:15
  01.01.2020 - Dokumentnr: 649948 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0940 Gnr:25 Bnr:180


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Det er ikke innlagt vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beløp
  31142

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev