aktiv-eiendomsmegling

Vallset Engebakken 35

Enebolig med oppussingsbehov og stort potensiale! Solrik tomt på totalt 1142 m2 - Garasje - Familievennlig beliggenhet

 • 2 750 000
 • BRA 190 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 750 000
 • OMKOSTNINGER84 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 834 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 900
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 164 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 142 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
  --------------------------------------------------------
  84 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 834 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen består av følgende:
1.etasje: Hall med trapp, 3 stuer, gang, bad og kjøkken.
2.etasje: 3 soverom og 3 boder.

Integrert utvendig bod og garasje.

Engebakken 35, Innlandet

 • Velkommen til Engebakken 35
  Vi har gleden av å presentere en stor enebolig med fin beliggenhet sentralt i Vallset. Boligen er antatt oppført tidlig 1900-tallet og senere tilbygget ca. 70-tallet. Eiendommen bærer preg av eldre standard og må betraktes som ett oppussingsobjekt. Her har du stort potensiale og kan skape drømmeboligen. Salgsobjektet har to gårds- og bruksnummer som begge følger med i salget.

  Boligen har to inngangspartier. Ett i tilbygget nærmest integrert bod og garasje, samt ett på østsiden av boligen. Eiendommen hadde tidligere innkjøring direkte fra Gata, som senere har blitt endret. Begge inngangspartiene har plass til oppbevaring av yttertøy og sko.

  Stue
  Boligen har inntil flere stuer. Slik planløsningen er i dag er det tre stk. romslige stuer i 1.etasjen. Utgang til terrasseplatting og hage fra den ene stuen. Oppvarming i en stue med varmepumpe type Panasonic fra 2009 og kombiovn (parafin, se for øvrig punkt ang. "Oppvarming"), samt vedovn i stuen lengst sør. Rommene er romslige og enkle å møblere. Her er mulighetene mange.

  Kjøkken
  Kjøkkeninnredning med over- og underskap av laminerte skrog og heltre fronter. Laminerte benkeplater med heldekkende stål oppvaskkum og to-greps armatur. Avsatt plass for hvitevarer: Komfyr. Kjøleskap. Benkebereder i underskap. Selger har blitt opplyst av øvrig familie om at det trolig har vært en lekkasje ved vasken på kjøkkenet, som igjen kan være årsak til at det er en liten senkning i gulvet der. Ytterligere omfang og omstendighet er ukjent.

  Bad
  Badet har en eldre og dels utdatert standard sett opp mot dagens våtromskrav. Rehabilitering må påregnes. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale fuktforhold. Oppvarming med reflektorovn.

  Soverom
  Boligen er i dag innredet med 3 store soverom i 2.etasje. Alle rommene har tilknyttet hvert sitt kott med god takhøyde. Her er mulighetene mange, hva med å lage til eget garderoberom til hvert rom, kontor eller bad? Midterste soverommet og gang har tilknyttet hver sin balkong, henholdsvis på vest- og østsiden.
 • Eiendommen ligger i Gata. I Gata finner man fasiliteter som nærbutikk, post-i-butikk, fotballbane/ballbinge og holdeplass for kollektiv transport. Til Stange sentrum er det 11,5 km. Matbutikken Joker i Vallset ligger kun en gåtur på ca. 3 minutter unna boligen.

  Det er flere barnehager i området. Til Vallset barnehage er det 1,5 km. Romedal barnehage ligger ca.7,4 km unna boligen. Åsbygda barnehage ligger ca.7,8 km unna. Til Vallset skole er det ca. 1,2 km og er en bra skole. Til Romedal ungdomsskole er det ca. 6,8 km. Til Stange videregående skole er det ca. 10,5 km. Til Jønsberg landbruksskole er det 13,2 km.

  Området kan by på turstier, skiløyper, lysløyper og fotballbane / skøytebane for å nevne noe. Det er svært velfungerende idrettslag og veldig gode forhold for barn som er interessert i idrett og kultur. Vallset er kjent for å være en kulturbygd. Her kan blant annet Kvennstuguteateret, revy i Gata, store konserter på Festplassen i Vallset og et godt musikkmiljø trekkes frem. Alt dette gjør det godt å vokse opp i Vallset. Kvennstugua Bygdetun og Turstier er ikke langt unna. Her kan du gå i trivelige omgivelser og besøke landhandleren og museumshusene på tunet. Disse er åpne fra mai til oktober og kan by på salg av vafler og kaffe/saft samt utendørs forestillinger. En populær plass for alle i familien.
 • Boligen er antatt oppført omkring 1900 og senere tilbygd tidlig på 70-tallet. Boligen er oppført på grunnmur av betong. Fundamentering på antatt støpte såler under grunnmur. Yttervegger av trekonstruksjoner. Utvendige fasader med stående trekledning. Boligens vinduer er av varierende alder. I hovedsak malte trevinduer med flerlags isolerglass fra 1987 og 2006. Terrassedør er av tre med 2-lags isolerglass (2006) og kompakte ytterdører med glassfelt (2004). Etasjeskiller av treverk/bjelkelag mellom etasjene. Boligen har undertak av rupanel fra byggeåret, tekket med betongtakstein. Beslag, takrenner og nedløp av metall.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstgruppen AS.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG).

  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Taktekking", satt pga. taktekking har mose og slitasje på grunn av elde, "Nedløp og beslag", satt pga. vedlikehold/rengjøring må påregnes, "Veggkonstruksjon", satt pga. det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Gjelder stedvis langs grunnmur, "Takkonstruksjon/loft", satt pga. det er registrert noe synlig misfarging i tak/undertak, men dette var tørt på befaringsdagen, "Vinduer", satt pga. det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Gjelder vindu på loftplan, "Ytterdør", satt pga. det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Generell høy slitasjepreg på ytterdør mot nord, "Innvendige overflater", satt pga. overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Behov for vedlikehold/oppgraderinger. Det er påvist en stedvis forhøyet slitasje i enkelte overflatene. Overflatene fremstår med en generell utidsmessig standard som følge av manglende fornying og vedlikehold over tid, "Etasjeskille/gulv mot grunn", satt pga. målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter, "Radon", satt pga. det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område med høy aktsomhetsgrad for radon, "Pipe og ildsted", satt pga. pipa har rennemerker etter sotvann. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke, "Krypkjeller", satt pga. krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale, "Innvendige dører", satt pga. dørene bærer preg av bruksslitasje, men ivaretar funksjonskrav. Enkelte dører trenger justering og/eller utskifting av vrider og låsekasse, "Kjøkken", satt pga. eldre kjøkkeninnredning med generelt høy slitasjegrad, "Vannledninger", satt pga. det er irr på rør og mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt, "Avløpsrør", satt pga. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt, "Ventilasjon", satt pga. det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ventileringen er noe begrenset på grunn av lav tilgang til tilluft/friskluft i boligen, "Andre VVS-installasjoner", satt pga. mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt, "Varmtvannstank", satt pga. tanken er over 20 år, "Drenering", satt pga. mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er påvist fuktmerker og misfarging på overflater i kjeller som indikerer svikt i boligens drenering/fuktsikring, "Grunnmur og fundamenter", satt pga. innsiden av grunnmuren har misfarging. Misfargingen skyldes tilsig og/eller fuktopptrekk fra grunn og må ses i sammenheng med boligens alder og sviktg i drenering/fuktsikring. Noe påvist riss og avskalling i puss-sjikt, "Terrengforhold", satt pga. det er påvist stedvis dårlig eller manglende fall for bortledning av overvann langs boligen, "Utvendige vann- og avløpsledninger", satt pga. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Vinduer", satt pga. defekt åpne/lukkemekanisme på vindu på soverom 2.etg. Kjellervinduer anses å ha utlevd sin levetid, "Balkonger, terrasser og rom under balkonger", satt pga. rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen, "Utvendige trapper", satt pga. det er ikke montert rekkverk. Betongtrapp har mindre sprekker/skader, "Rom under terreng", satt pga. det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur, "Innvendige trapper", satt pga. det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Kjellertrapp mangler rekkverk og håndløper, "Bad", satt pga. våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav, "Kjøkken", satt pga. avtrekksvifte er defekt, "Elektrisk anlegg", satt pga. alder på anlegg/installasjoner og manglende tilsyn/dokumentasjon på tilsyn anbefales det er at det gjøres en utvidet el-kontroll av anlegget og "Branntekniske forhold", satt pga. at boligen mangler røykvarslere i 1.etg. Det er krav om minst en røykvarsler i hver etasje.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Totalt:Bra/P-rom: 190 m² /164 m²
  1. etasje: Bra 101 m²/P-rom 101 m².
  Loftsetasje: Bra/P-rom 89 m²/63 m².

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Hall med trapp, 3 stuer, gang, bad og kjøkken.
  Loft: Gang og 3 soverom.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • - Luft-til-luft varmepumpe av typen Panasonic fra 2009.
  - Reflektorovn bad
  - Ved/koksovn stue.
  - Enkelte panelovner.
  - Kombinert ved/parafin stue og ren parafinovn soverom 2.etg tilknyttet dagtank plassert gang hovedplan.

  01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av parafin til oppvarming. Overgang til bruk av bioparafain krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av anlegget. Som eier av eiendom, er man ansvarlig for at tanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • Salgsobjektet består av 2 gårds- og bruksnummer. Gnr. 346, bnr. 6 har et areal på 561 m² og gnr. 346 bnr. 8 har et areal på 581,9 m².

  Total tomtestørrelse for begge gårds- og bruksnumrene utgjør: 1.142,9 m². Tomten er opparbeidet med plen og beplantning. For øvrig gruset innkjøring/gårdsplass. Tomten er tilnærmet flat.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei via friarealer. Det er ikke kjent med at det er tinglyst veirett over friarealene. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.
 • Formuesverdi som primærbolig kr. 604.734,- per 31.12.2020.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2.177.042,- per 31.12.2020.
 • Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr. 10.963,- for 2021. I disse inngår eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at vannforbruket er for 2021 er lavt. Det må derfor påregnes høyere kostnader knyttet til vann og avløp.

  For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):
  Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.447,5,-.
  Forbruk vann: Kr 28,93,- per kubikk.
  Forbruk kloakk: Kr 46,91,- per kubikk.
  Renovasjon: Kr 4.176,- (middels beholder - 140 liter).
  Feie- og tilsynsgebyr: Kr 558,- (feiing 1 pipeløp hvert 2 år).
  Eiendomsskatt: Kr 4.720,-

  Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen gnr. 346 bnr. 6 er konsesjonsfritt.
  Erverv av eiendommen gnr. 346 bnr. 8 er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygd tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det elektriske anlegget har ikke blitt kontrollert av det lokale el-tilsynet. Dette gir derfor ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Kjøper oppfordres til å foreta nærmere undersøkelser, sammen med fagkyndig før bud inngis.

  Feiing ble utført siste gang i 2018. Tilsyn ble sist gang utført i 2014, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Selgers kommentar:
  Vi har blitt opplyst av øvrig familie om at det trolig har vært en lekkasje ved vasken på kjøkkenet, som igjen kan være årsak til at det er en liten senkning i gulvet der. Ytterligere omfang og omstendighet er dessverre ukjent for oss.

  Når det gjelder vinduet i soverom 2. etg (sørlig retning) så er dette vinduet vanskelig å lukke igjen. Det har fått en skade i lukkemekanismen på venstre side, som gjør at selve ruta går skakt og ikke sitter som den skal i rammen. Åpne-/lukkemekanismen er dermed som defekt å regne i våre ufaglærte øyne. Ytterligere omfang og omstendighet er også her dessverre ukjent for oss.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Engebakkfeltet, fra 1980. Reguleringsformål for eiendommen er frittliggende småhusbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stange kommune (2020-2032), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til bebyggelse og anlegg, nåværende, H210 støy, rød sone iht. T-1442 og støy H220 gul sone iht. T-1442. Eiendommen ligger tett inntil Riksveg 24. Eiendommen grenser videre til friareal (ca. 500 kvm) i nordlig del av tomten.
 • Gnr. 346, bnr. 6 og gnr. 346, bnr. 8 i Stange kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen overleveres i ryddet stand, men uten at denne er rengjort ytterligere.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fastprovisjon pålydende kr 30.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 16.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Aud Berit Lund
  Hege Merete Svingen Grønvold
  Kjell Roger Løkken
  Lene Rigmor Prestaasen
  Magnus Prestaasen
  Simen Prestaasen
Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev