aktiv-eiendomsmegling
Solgt

VALLSET Hvitsanden 142

Koselig hytte i naturskjønne omgivelser. Uthus og stabbur. To tomter på tilsammen ca. 7,5 mål. Kort veg ned til vannet!

 • kr 2 200 000
 • BRA 87 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 200 000
 • Omkostningerkr 72 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 272 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1963
 • Soverom3
 • ArealP-rom 86 m²
 • Tomt7 572.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Kr 2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: Kr 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  Kr 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  Kr 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) Kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   Kr 72 042,- (Omkostninger totalt) Kr 2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Velkommen til Hvitsanden 142! Om du ønsker deg en fredelig plass med fine turområder, bademuligheter og muligheten til å trekke deg tilbake, da bør du ta en titt på denne plassen. Eiendommen består av to store tomter, så her har du med andre ord god plass. Hovedsakelig består tomtene av plen og naturtomt hvor deler av den ene tomten strekker seg helt ned til vannkanten, Harasjøen er en flott plass for den som er glad i tur- og friluftsliv. I sommerhalvåret er sjøen godt egnet for både kano og kajakk. Hytta går over to plan og inneholder bl.a. en romslig stue, 3 soverom og separat kjøkken. I tillegg er det er uthus og stabbur på eiendommen. Det er innlagt strøm, vann fra brønn og avløp til septiktank. Eiendommen ligger ca 24 km fra Stange sentrum og det er ca 1,5 times kjøretur fra Oslo.

Hvitsanden 142, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 1 kvm
  1. etasje: 69 kvm
  2. etasje: 17 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 69 kvm Gang, gang/trapperom, spisestue, stue, kjøkken, soverom, dusjrom og toalettrom.
  2. etasje: 17 kvm Gang/trapperom og 2 soverom
  Sekundærrom
  Kjeller: 1 kvm Bod  Tomt
  7572.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen består av to tomter med to gårds- og bruksnummer. Tomta som hytta står på (gnr./bnr. 400/23) og nabotomt på andre siden av vegen (gnr./bnr. 400/32). Tomtene er opparbeidet med plen og naturtomt. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 7 572,4 m² og et historisk oppgitt areal på 7 954 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et hytteområde ved Harasjøen i Stange kommune. Det er fint turterreng i området og badeplass i nærheten. Fine muligheter til båttur, kano og kajakk. Om vinteren når isen har lagt seg kan man bruke sjøen til skigåing. Det er ca. 12 km til Gata hvor det er dagligvarebutikk og bensinstasjon. Det er ca. 23 km til Stange sentrum med flere butikker, vinmonopol og jernbanestasjon. Til Hamar er det ca. 34 km og det tar ca. 1,5 time å kjøre fra Oslo. Her kan du boltre deg på god plass og nyte natur og friluft.

  Byggemåte
  Taktekking av betongtakstein. Undertak av trepanel. Besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Veggkonstruksjoner av maskinlaft fra byggeåret. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Utvendige fasader med bordkledning. Saltak konstruksjon av plassbygde taksperrer. Takkonstruksjon er kompakt og uten kontrollmuligheter. Trevinduer med koblet glass. Heltre ytterdører i tett utførelse. Terrasse med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Utvendige trapper av støpt betong og naturstein. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Nedløp og beslag - Takrenner har punktvise lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Veggkonstruksjon - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Symptomer på skadedyr er observasjoner av muselort. - Takkonstruksjon/loft - Konstruksjonene har skjevheter. - Vinduer - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Utvendige dører - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. - Utvendige trapper - Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Innvendige overflater - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. - Pipe og ildsted - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. - Rom under terreng - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Krypkjeller - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Symptomer på skadedyr er observasjoner av muselort. Innvendige dører - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Andre innvendige forhold - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for flere av oppvarmingskildene. - Overflater vegger og himling i dusjrom - Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er uegnede materialer i våtsoner. - Overflater gulv i dusjrom - Det er uegnede materialer i våtsoner. Rommet mangler sluk. - Sanitærutstyr og innredning i dusjrom - Det er påvist skader på innredning. - Ventilasjon i dusjrom - Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Tilliggende konstruksjoner våtrom - dusjrom - Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. - Avtrekk på kjøkken - Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. - Overflater og konstruksjon på toalettrom - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Vannledninger - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Avløpsrør - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. - Ventilasjon - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Andre installasjoner - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. - Drenering - Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Grunnmur og fundamenter - Grunnmuren har sprekkdannelser. Innsiden av grunnmuren har misfarging. - Forstøtningsmurer - Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Utvendige vann- og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Septiktank - Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Innvendige trapper - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Dusjrom - Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. - Elektrisk anlegg - Eldre installasjon uten dokumentasjon. Anbefaler av samsvarserklæring og dokumentasjon fremskaffes. Utett/berøringsfare ved kurs 11. Anbefaler derfor en teknisk gjennomgang av el.takstmann/tilsyn av DLE. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Tilleggskommentar: Veiavgift på kr. 1.500,- for snøbrøyting og vedlikehold.

  Innhold
  Eiendommen består av hytta som er oppført i 1963, et uthus fra 1999 og et gammelt stabbur fra ca. 1700-tallet. Hytta inneholder gang, gang/trapperom, spisestue, stue, kjøkken, 3 soverom, dusjrom og toalettrom. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse"

  Standard
  Velkommen inn! Bilen kan du parkere innenfor porten for så å følge sti i terrenget opp til hytta. Her kommer du til et lite tun med adgang både til uthus, stabbur og hytta. Hyttas inngangsparti ligger på baksiden. Du kommer så inn i en gang med plass til oppbevaring og sittemøbler. Stue Hytta har en romslig stue som er delt inn i to soner. Fra gangen kommer du inn i det som passer fint som spisestue. Her er det god plass til et romslig spisebord og andre ønskelige møbler. Det er utgang til uteplass og terrasse som strekker seg rundt to av hyttas vegger. Her kan man nyte utsynet over nærområdet. Det er anlagt en utepeis som passer fint til grilling og lun varme. Innenfor spisestuen er det god plass til sofagruppe og tilhørende TV-møblement. Kjøkkenet Kjøkkenet er separat og har innredning i heltre med profilerte fronter. Heltre benkeplater og oppvaskkum i rustfritt stål med liten skyllekum. Det er plass for frittstående hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Ved vinduet er det plass for et lite spisebord. Soverom Det er tre soverom i hytta. Det største ligger i 1. etasje og har plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord. Det er garderobeskap på rommet. De to andre rommene ligger i 2. etasje. Der er det plass til senger og oppbevaringsmøbler. Dusj- og toalettrom Hytta har separat dusjrom og toalettrom. Disse rommene ligger i tilknytning til gangen når du kommer inn. Toalettrommet har gulvmontert toalett, mens det i dusjrommet er plassert dusjkabinett og servant med underskap og speilskap i overkant. Stabbur Stabburet er antatt oppført på 1700-tallet og flyttet til plassen. Bygget har for lav takhøyde til at det er målbare. Det er delt inn i to etasjer og nede er rommet innredet som en stue.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Alt inventar som er i hytta, stabbur, uthus og måtte befinne seg på eiendommen ved visning vil medfølge i salget. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer og annet utstyr som medfølger.

  Hvitevarer
  Hvitevarer medfølger salget.

  Parkering
  Parkering på tomt.

  Forsikringsselskap
  DNB/Fremtind forsikring

  Diverse
  Det ikke gjennomført noen kontroll av det elektriske anlegget. Dette gis derfor ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Slike kontroller gjennomføres vanligvis hvert 20. år. Feiing ble utført siste gang i 2020. Tilsyn ble sist gang utført i 2020. Ved tilsyn, ble det gitt følgende anmerkninger: - Fra ildsted til brannmurslist skal det være minst 300 mm. 1. etg. Ulefoss 104. Ikke i bruk i flg. eier. - Slukkeutstyr må kontrolleres. Pulverapparat som er eldre enn 10 år må ha en service, evt. skiftes ut med nytt godkjent slukkeutstyr. - Røykvarslere må kontrolleres. Røykvarslere som er eldre enn 10 år må skiftes ut for å oppnå tilfredsstillende dekning. Mangler røykvarsler på kjøkken. - I peis skal det mellom brennbart materiale og ildrommet være murverk på minst 470 mm eller 350 mm og egnet ubrennbar plate. Anneks. Åpen peis. - Alle fire sider av teglskorsteiner skal ha tilsynsmulighet i hele etasjehøyden. (Gjelder ikke mot lufteløp). 1. etg. stue og 2. etg. soverom. - Alle fire sider av teglskorsteiner skal ha tilsynsmulighet i hele etasjehøyden. (Gjelder ikke mot lufteløp). Gjelder pipa i anneks, 1. og 2. etasje. - Teglskorstein skal ikke kles med strekkfast tapet, panel eller annet som kan skjule sprekker. 1. etg. kjøkken. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Kr 2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: Kr 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  Kr 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  Kr 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) Kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   Kr 72 042,- (Omkostninger totalt) Kr 2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring: - Peisovn i stue Elektrisk: - Panelovner på enkelte rom

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7.850,- i 2020. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt slamtømming. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Renovasjon: Kr 4.176,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 575,- (feiing 1 pipeløp hvert 2 år). - Slamtømming - fritidsboliger tilknyttet slamavskiller inntil 8m³: Kr 1021,25,- - Eiendomsskatt: Kr 1.512,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi sekundær
  274102

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter» og "Vei, vann og avløp, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste rettigheter (dokument) vil følge med eiendommen (gnr./bnr. 400/23): Dagboknr. 103081, tinglyst den 22.08.1963. Gjelder rettigheter iflg. skjøte. Bestemmelse om veg, båt/bryggeplass, stand/fellesstrand/strandlinje og vannrett. Eieren av eiendommen har rett til kjørevei over hovedbølet (gnr./bnr. 400/1 - Kvitsand), samt rett til strand og båtfeste tilhørende hovebølet. Eieren har adgang til å hente alt sitt drikkevann på hovedbølet.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger av hytta og uthus fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet privat veg. Det betales ca. kr. 1.500,- årlig for snøbrøyting og vedlikehold av vegen. Eiendommen er tilknyttet privat vann fra borehull på tomt med thermorør til hyttevegg. Det er boret 84 meter ned. Avløp til septiktank og gråvannskum. Tett tank på 6m³ som, er installert i 1996. Denne tømmes ved bestilling for egen regning etter forbruk. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Det er mottatt informasjonsskriv fra Stange kommune angående hyttas private avløpsanlegg. Dette er et generelt skriv, da det er registrert at levetiden til eiendommens avløpsanlegg er vesentlig passert, at kommunen er kjent med at det er feil på anlegget eller at det av andre grunner ikke oppfyller dagens krav til avløpsanlegg. Det kan være påregnelig med utskiftning av hele anlegget. Kontakt Stange kommune for mer informasjon.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Harasjøen syd felt A, B og C, fra 2009. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsbebyggelse, felles avkjørsel og friluftsområde. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stange kommune 2020-2032, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til bebyggelse og anlegg. Eiendommen ligger i hensynssone H320 for flomfare og H190_1 for andre sikringssoner (viktige forekomster av grus og pukk).

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen (gnr./bnr. 400/23) er større enn 2 daa og eiendommen (gnr./bnr. 400/32) er ubebygd, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Kr 2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: Kr 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  Kr 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  Kr 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) Kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   Kr 72 042,- (Omkostninger totalt) Kr 2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  72042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15.900,- og visninger kr  3.900, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 34.900,-. Utleggene omfatter innhenting av opplysninger, tinglysing av sikringsobligasjon og markedspakke. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Katrine Bakken Larsen

Megler

Katrine Bakken Larsen

40 48 47 99

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev