aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Solbakkvegen 29!

Påmeldingsvisning | Trivelig hytte med fin sjøutsikt i Rodalen | Innlagt strøm | Gode solforhold | Enkel adkomst

 • 890 000
 • BRA 63 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING890 000
 • OMKOSTNINGER38 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER928 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 976
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 56 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT755 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-))
  --------------------------------------------------------
  38 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  928 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte:
Primærrom:
1. etasje: Vindfang, bad, stue, kjøkken, 2 soverom.

Uthus:
Sekundærrom:
1. etasje: Bod.

Anneks:
Primærrom:
1. etasje: Soverom, allrom.

Utedo:
Sekundærrom:
1. etasje: Utedo.
Oppholdsrommene har tregulv og panel i himling. Mellom kjøkken og stue er det rom for en trivelig spiseplass.

Solbakkvegen 29, Trøndelag

 • Hytte:
  1. etasje:
  Stue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn og vedovn.
  Kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.
  Soverom 1: Tregulv og malt tapet på vegger. Panel i himling.
  Soverom 2: Tregulv og malt panel på vegger. Panel i himling.
  Gang: Tregulv og panel på vegger. Malte plater i himling.
  Bad: Flis på gulv i dusj og tregulv på øvrige deler av badet, og panel og flis på vegger. Malte plater i himling. Utstyrt med dusjhjørne og servant og utslagsvask.


  Uthus:
  1. etasje:
  Bod: Belegg på gulv, og panel og malte plater på vegger. Ubehandlet himling.

  Anneks:
  1. etasje:
  Soverom: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.
  Allrom: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling.

  Utedo:
  1. etasje:
  Utedo: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Toalettbenk.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:

  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Det registreres skjevheter i søyler/ fundamentering på bakvegg som gjør at det er synlig på utvendig tak ved baksiden av hytten.
  Anbefalte tiltak:
  En utbedring/justering av søylepunkt/fundamenter på bakkant av hytten må kunne påregnes. Ut fra opplysninger av selgere har dette vært
  slik siden dem overtok hytta for 9 år siden. Det samsvarer med tidligere salgsoppgave og takst.

  KRYPKJELLER
  Totalvurdering:
  Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår. Det er målt 18 % fuktprosent i bjelkelag som akkurat
  er innenfor anbefalingene.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler å inspeksjonsluke med ventil for å få bedre sirkulasjon. Takvann bør ledes bort i egne rør, forbruksvann bør ledes ut fra hytten og
  ikke ned i krypkjeller.

  BALKONG/ TERRASSE
  Totalvurdering:
  Impregnert terrasse bygd på bakkenivå som er avgrenset med ett lavt rekkverk og og levegg på en side. Terrassen er bygd rundt berg/fjell.
  Terrassen har behov for overflatebehandling.
  Anbefalte tiltak:
  Overflatebehandling må påregnes

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Vinduer med koblede glass. Malt ytterdør med stående panel. Vinduer og dører vurderes å være i normal stand med hensyn til alder, men
  har nådd halvparten av forventet funksjonstid. 1 vindu har sprekk i innvendig glass på stue. Enkelte vinduer er vanskelig å åpne, det har en
  sammenheng med avvik på fundament under hytta.
  Anbefalte tiltak:
  Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Justering av vindu bør utføres etter fundament er justert. Glass bør byttes. Justering av
  inngangsdør må også påregnes.

  RENNER OG NEDLØP
  Totalvurdering:
  Sorte aluminiums takrenner og nedløpsrør på baksiden av hytten, plast på forsidene. Det er ikke registrert skader eller tegn til unormal
  funksjon. Takvann ledes til bakken. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd.
  Anbefalte tiltak:
  Takvann bør ledes bort fra hytta. Bytte av plastrenner må påregnes ved bytte av taktekking.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  TG 2 settes pga. mangelfull ventilering av takkonstruksjon. Ingen synlig ventilering ved overgang tak/vegg Det er synlig svanker/
  konstruksjonsvikt som følge av fundament under hytta som bør utbedres. Ifølge. Selger opplyser at dette har vært uforandra i perioden dem
  har hatt hytten. Hytta ble kjøpt for 9 år siden. I tidligere takstrapport er det også anmerket avvik på takkonstruksjon.
  Anbefalte tiltak:
  Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres ifb. bytte av taktekking

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Nederste rekke med shingel har synlig spikring. Det er
  ikke montert takstige for feiing av pipe med bro.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. Skifte av taktekking må kunne påregnes over tid. Montering av takstige med takbro for
  sikker adkomst for brann forebygger.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Ved enkel nivellering registreres det et avvik på Ca. 50 mm på stue mot soverom som følge av søylefundament er skjevt. Utbedring må
  påregnes
  Anbefalte tiltak:
  Justering og utbedring av søylfundament under hytta må kunne påregnes for å få den i riktig høyde

  AVLØPSRØR
  Totalvurdering:
  Avløpsrør på bad og kjøkken er plastrør som ledes ned under hytta og er ikke videre tilkoblet.
  Anbefalte tiltak:
  Gråvann bør føres ut av hytta. Skal det legges inn fast vann må utslippstillatelse på plass.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  Sikringsskap er plassert inne på ett soverom med automatsikringer. Det foreligger ingen dokumentasjon for anlegget i sin helhet, og får
  derfor TG 2.
  Anbefalte tiltak:
  Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Vannrør er uisolerte, og det er fare for kondensering på vannrør. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Selger opplyser at vann ikke er
  tilkoblet og slange som ligger er noe tidligere eier har lagt opp.
  Anbefalte tiltak:
  Skal vann tilkobles må rør kontrolleres. Det har vært snakk om borring etter vann sammen med naboer uten at det har blitt noe av enda.
  Kan følges opp videre av kjøper om dette er av interesse.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Ventilasjon er mangelfull i forhold til forskrift på oppføringstidspunkt.
  Anbefalte tiltak:
  Det bør etableres ventiler på alle oppholdsrom.

  VÅTROM
  Totalvurdering overflater:
  Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut til vegg
  Anbefalte tiltak overflater:
  Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Det er ingen skader på sanitær, rommet har tilluft via skyvedør mot gang og ventileres sammen med gangen.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales.
  Forhold som har fått TG3:

  VÅTROM
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Rommet er bygd i utgangspunktet som tørt rom, det er senere blitt montert dusj med avløp rett igjennom gulvet. Membran og tettesjikt er ikke kontrollerbart slik det fremstår i dusjsonen. Fukt er målt ved tregulv/yttervegg og rommet må oppgraderes. Utbedringskostander er satt for oppgradering av hele rommet.
  Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk:
  50 000 - 150 000.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Skal rommet benyttes som bad bør badet påregnes renovering.
  Fuktmåling:
  Undersøkelsen viser høy fuktighet i konstruksjonen og våtrommet er utett. Det er synlig fuktskade på tregulv mot yttervegg, ved kontroll av
  gulv og vegg gir det utslag på for stor fuktighet. Må utbedres.
  Utbedringskostnader fukt:
  Ingen umiddelbar kostnad
  Anbefalte tiltak fukt:
  Rommet har skader som følge av fukt og en oppgradering må påregnes. Kostnad ved oppgradering er lagt under punktet membran for hele
  badet.
 • Skjermet beliggenhet i naturskjønne omgivelser i Rodalen i Heim Kommune. Flott utsikt mot sjøen og gode solforhold.
  Fra eiendommen er det umiddelbar nærhet til fine turområder både ved sjøen og i fjellet.

  Diverse avstander:
  Bunnpris Valsøyfjord - Ca. 14 min. kjøring
  Kyrksæterøra - Ca. 30 min. kjøring
  Orkanger - Ca. 1 time kjøring
  Trondheim - Ca. 1 time og 40 min. kjøring
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Hytte:
  Hytte er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i betongstein og bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med koblet glass.

  Uthus:
  Uthus er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med enkelt glass.

  Anneks:
  Anneks er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med enkelt glass.

  Utedo:
  Utedo er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med enkelt glass.
 • Takstmann Svenn Marius Skålvik har målt arealet i Solbakkvegen 29:

  BRA: 63
  P-ROM: 56
  S-ROM: 7

  Hytte:
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 46m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 46m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 46m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 46m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 0m².

  Uthus:
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 6m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 6m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 0m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 0m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 6m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 6m².

  Anneks:
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 10m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 10m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 10m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 10m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 0m².

  Utedo:
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 1m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 1m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 0m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 0m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 1m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 1m².

  Kommentar til areal og takstmanns konklusjon:

  Arealene er basert på plassmålinger beregnet med utgangspunkt fra Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kravene i Byggeforskriftene ikke er sammenfallende med kravene i retningslinjene, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal. Målbart areal etter Takstbransjens retningslinjer for arealmåling betyr derfor nødvendigvis ikke at arealene er godkjent hos bygningsmyndighetene

  Meglers kommentar til areal:

  Det finnes ikke tegninger av boligen i kommunalt arkiv og det har derfor ikke vært mulig å kontrollere dagens bruk mot godkjente tegninger.
  Kjøper overtar alt ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser forbundet med ovennevnte forhold.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming og vedfyring.
 • Tomtens grunnareal: 755 kvm.

  Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Arealet kan avvike fra det oppgitte/anslåtte areal ved senere oppmåling. Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med skylddelingsforretning og tomtegrenser. Noe arealavvik trenger ikke utgjøre en mangel.

  På kart oversendt fra kommunen er uthus, utedo og anneks på eiendommen oppført på eller litt over tomtegrense. Dette er kjøpers risiko og ansvar.
 • Oppstillingsplass på egen tomt.
 • Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei. Det er tinglyst adkomstrett på eiendommen, erklæringen følger som vedlegg til salgsoppgaven. Eiendom gnr. 122 bnr. 20 gir hermed eiendom gnr. 122 bnr. 42 adgang til kjøring på anlagt vei over sin eiendom, samt rett til bilparkering på angitt sted. Ansvar for vedlikehold av veien ligger på hytteeier (bnr. 42).

  Vann: Det er ikke innlagt/tilkoblet vann. Selger opplyser at vann ikke er tilkoblet og slange som ligger er noe tidligere eier har lagt opp.

  Avløp: Eiendommen har ikke avløp eller utslippstillatelse. Det er en frittstående utedo på tomten.
 • Formuesverdi kr 268 780 per 31.12.20.
 • Branntilsyn/feiing hvert 4.år: 385,-
  Eiendomsskatt: 985,-
  Renovasjon via Remidt: 1.663,-

  Totalt: Ca. 3.033,- pr. år.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Kommunale avgifter: Ca. 3.033,- pr.- år.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Utdrag egenerklæring selger:

  Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
  Nei, det er ikke innlagt vann i hytta.

  Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
  Utett tak på snekkerboden.

  Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner?
  Nei, men det er byttet måler.

  Selgers egenerklæring følger i sin helhet som vedlegg til salgsoppgave, alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i denne.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

  Grunndata:

  1975/5315-1/61 Registrering av grunn
  28.11.1975
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5055 Gnr:322 Bnr:20

  Rettigheter på andre eiendommer:

  Rettigheter på 5055-322/20
  Rettigheter i eiendomsrett

  1976/1456-3/61 Best. om adkomstrett
  30.03.1976
  rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:322 Bnr:42
  samt parkeringsplass.

  Rettigheter på 5055-322/20
  Rettigheter i eiendomsrett

  2013/603945-1/200 Best. om adkomstrett
  17.07.2013
  rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:322 Bnr:42
  Bestemmelse om parkering
  Med flere bestemmelser

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i LNF-område (landbruks,- natur og friluftsområder) i henhold til kommunedelplanen.
  Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.
 • Gnr. 322 Bnr. 42 i Heim kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag fastpris kr 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12.000,-, markedsføringspakke 13.900,-, oppgjørshonorar kr 4.375,-, visninger kr 2.000,- og registersøk kr. 800,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på dekning av utlegg, markedsføring og tilrettelegging. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eilert Haugen
  Inger Marie Kvernstad
Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev