aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Solbakkvegen 29!

VALSØYBOTN Solbakkvegen 29

Trivelig hytte med fin sjøutsikt i Rodalen | Innlagt strøm | Gode solforhold | Enkel adkomst | Inventar medfølger

 • kr 750 000
 • BRA 63 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 750 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 750 000
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 976
 • Soverom2
 • ArealP-rom 56 m²
 • Tomt747.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  18 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000))

  34 892 (Omkostninger totalt)

  784 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til "Utsikten"! Fritidseiendommen ligger skjermet og usjenert til på en fin utsiktstomt i Rodalen i Heim Kommune. Eiendommen består av en hytte, anneks, uthus og utedo. Hytta inneholder gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom. Hytta er av eldre byggeår og diverse utbedringer og oppgraderinger må påregnes. Viser til videre omtale i takstmannens tilstandsrapport. Kvaliteter som er verdt å fremheve: - Innlagt strøm - Vei helt frem til hytta - Flott utsikt - Gode solforhold - Naturskjønne og rolige omgivelser - Nærhet til fine turområder både ved sjøen og i fjellet - Møbler og inventar medfølger i handelen Kontakt megler for avtale om visning!

Solbakkvegen 29, Trøndelag

 • Tomt
  747.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Arealet kan avvike fra det oppgitte/anslåtte areal ved senere oppmåling. Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med skylddelingsforretning og tomtegrenser. Noe arealavvik trenger ikke utgjøre en mangel. På kart oversendt fra kommunen er uthus, utedo og anneks på eiendommen oppført på eller litt over tomtegrense. Dette er kjøpers risiko og ansvar.

  Beliggenhet
  Skjermet beliggenhet i naturskjønne omgivelser i Rodalen i Heim Kommune. Flott utsikt mot sjøen og gode solforhold. Fra eiendommen er det umiddelbar nærhet til fine turområder både ved sjøen og i fjellet. Diverse avstander: Bunnpris Valsøyfjord - Ca. 14 min. kjøring Kyrksæterøra - Ca. 30 min. kjøring Orkanger - Ca. 1 time kjøring Trondheim - Ca. 1 time og 40 min. kjøring

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Hytte: Hytte er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i betongstein og bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med koblet glass. Uthus: Uthus er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med enkelt glass. Anneks: Anneks er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med enkelt glass. Utedo: Utedo er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med enkelt glass.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Utdrag egenerklæring selger: Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? Nei, det er ikke innlagt vann i hytta. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Utett tak på snekkerboden. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner? Nei, men det er byttet måler. Selgers egenerklæring følger i sin helhet som vedlegg til salgsoppgave, alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i denne.

  Innhold
  Hytte: Primærrom: 1. etasje: Vindfang, bad, stue, kjøkken, 2 soverom. Uthus: Sekundærrom: 1. etasje: Bod. Anneks: Primærrom: 1. etasje: Soverom, allrom. Utedo: Sekundærrom: 1. etasje: Utedo.

  Standard
  Hytte: 1. etasje: Stue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn og vedovn. Kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Soverom 1: Tregulv og malt tapet på vegger. Panel i himling. Soverom 2: Tregulv og malt panel på vegger. Panel i himling. Gang: Tregulv og panel på vegger. Malte plater i himling. Bad: Flis på gulv i dusj og tregulv på øvrige deler av badet, og panel og flis på vegger. Malte plater i himling. Utstyrt med dusjhjørne og servant og utslagsvask. Uthus: 1. etasje: Bod: Belegg på gulv, og panel og malte plater på vegger. Ubehandlet himling. Anneks: 1. etasje: Soverom: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Allrom: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Utedo: 1. etasje: Utedo: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Toalettbenk. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG2: GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Det registreres skjevheter i søyler/ fundamentering på bakvegg som gjør at det er synlig på utvendig tak ved baksiden av hytten. Anbefalte tiltak: En utbedring/justering av søylepunkt/fundamenter på bakkant av hytten må kunne påregnes. Ut fra opplysninger av selgere har dette vært slik siden dem overtok hytta for 9 år siden. Det samsvarer med tidligere salgsoppgave og takst. KRYPKJELLER Totalvurdering: Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår. Det er målt 18 % fuktprosent i bjelkelag som akkurat er innenfor anbefalingene. Anbefalte tiltak: Anbefaler å inspeksjonsluke med ventil for å få bedre sirkulasjon. Takvann bør ledes bort i egne rør, forbruksvann bør ledes ut fra hytten og ikke ned i krypkjeller. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Impregnert terrasse bygd på bakkenivå som er avgrenset med ett lavt rekkverk og og levegg på en side. Terrassen er bygd rundt berg/fjell. Terrassen har behov for overflatebehandling. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling må påregnes VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer med koblede glass. Malt ytterdør med stående panel. Vinduer og dører vurderes å være i normal stand med hensyn til alder, men har nådd halvparten av forventet funksjonstid. 1 vindu har sprekk i innvendig glass på stue. Enkelte vinduer er vanskelig å åpne, det har en sammenheng med avvik på fundament under hytta. Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Justering av vindu bør utføres etter fundament er justert. Glass bør byttes. Justering av inngangsdør må også påregnes. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Sorte aluminiums takrenner og nedløpsrør på baksiden av hytten, plast på forsidene. Det er ikke registrert skader eller tegn til unormal funksjon. Takvann ledes til bakken. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Anbefalte tiltak: Takvann bør ledes bort fra hytta. Bytte av plastrenner må påregnes ved bytte av taktekking. TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: TG 2 settes pga. mangelfull ventilering av takkonstruksjon. Ingen synlig ventilering ved overgang tak/vegg Det er synlig svanker/ konstruksjonsvikt som følge av fundament under hytta som bør utbedres. Ifølge. Selger opplyser at dette har vært uforandra i perioden dem har hatt hytten. Hytta ble kjøpt for 9 år siden. I tidligere takstrapport er det også anmerket avvik på takkonstruksjon. Anbefalte tiltak: Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres ifb. bytte av taktekking TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Nederste rekke med shingel har synlig spikring. Det er ikke montert takstige for feiing av pipe med bro. Anbefalte tiltak: Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. Skifte av taktekking må kunne påregnes over tid. Montering av takstige med takbro for sikker adkomst for brann forebygger. ETASJESKILLE Totalvurdering: Ved enkel nivellering registreres det et avvik på Ca. 50 mm på stue mot soverom som følge av søylefundament er skjevt. Utbedring må påregnes Anbefalte tiltak: Justering og utbedring av søylfundament under hytta må kunne påregnes for å få den i riktig høyde AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsrør på bad og kjøkken er plastrør som ledes ned under hytta og er ikke videre tilkoblet. Anbefalte tiltak: Gråvann bør føres ut av hytta. Skal det legges inn fast vann må utslippstillatelse på plass. ELEKTRISK Totalvurdering: Sikringsskap er plassert inne på ett soverom med automatsikringer. Det foreligger ingen dokumentasjon for anlegget i sin helhet, og får derfor TG 2. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør er uisolerte, og det er fare for kondensering på vannrør. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Selger opplyser at vann ikke er tilkoblet og slange som ligger er noe tidligere eier har lagt opp. Anbefalte tiltak: Skal vann tilkobles må rør kontrolleres. Det har vært snakk om borring etter vann sammen med naboer uten at det har blitt noe av enda. Kan følges opp videre av kjøper om dette er av interesse. VENTILASJON Totalvurdering: Ventilasjon er mangelfull i forhold til forskrift på oppføringstidspunkt. Anbefalte tiltak: Det bør etableres ventiler på alle oppholdsrom. VÅTROM Totalvurdering overflater: Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut til vegg Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Det er ingen skader på sanitær, rommet har tilluft via skyvedør mot gang og ventileres sammen med gangen. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Forhold som har fått TG3: VÅTROM Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Rommet er bygd i utgangspunktet som tørt rom, det er senere blitt montert dusj med avløp rett igjennom gulvet. Membran og tettesjikt er ikke kontrollerbart slik det fremstår i dusjsonen. Fukt er målt ved tregulv/yttervegg og rommet må oppgraderes. Utbedringskostander er satt for oppgradering av hele rommet. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 50 000 - 150 000. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Skal rommet benyttes som bad bør badet påregnes renovering. Fuktmåling: Undersøkelsen viser høy fuktighet i konstruksjonen og våtrommet er utett. Det er synlig fuktskade på tregulv mot yttervegg, ved kontroll av gulv og vegg gir det utslag på for stor fuktighet. Må utbedres. Utbedringskostnader fukt: Ingen umiddelbar kostnad Anbefalte tiltak fukt: Rommet har skader som følge av fukt og en oppgradering må påregnes. Kostnad ved oppgradering er lagt under punktet membran for hele badet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  18 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000))

  34 892 (Omkostninger totalt)

  784 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming og vedfyring.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  3033

  Info kommunale avgifter
  Branntilsyn/feiing hvert 4.år: 385,- Eiendomsskatt: 985,- Renovasjon via Remidt: 1.663,- Totalt: Ca. 3.033,- pr. år. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi sekundær
  268780

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Forsikring, innbo, strøm, kommunale avgifter og TV/internett etter eget forbruk.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Grunndata: 1975/5315-1/61 Registrering av grunn 28.11.1975 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5055 Gnr:322 Bnr:20 Rettigheter på andre eiendommer: Rettigheter på 5055-322/20 Rettigheter i eiendomsrett 1976/1456-3/61 Best. om adkomstrett 30.03.1976 rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:322 Bnr:42 samt parkeringsplass. Rettigheter på 5055-322/20 Rettigheter i eiendomsrett 2013/603945-1/200 Best. om adkomstrett 17.07.2013 rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:322 Bnr:42 Bestemmelse om parkering Med flere bestemmelser Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei. Det er tinglyst adkomstrett på eiendommen, erklæringen følger som vedlegg til salgsoppgaven. Eiendom gnr. 122 bnr. 20 gir hermed eiendom gnr. 122 bnr. 42 adgang til kjøring på anlagt vei over sin eiendom, samt rett til bilparkering på angitt sted. Ansvar for vedlikehold av veien ligger på hytteeier (bnr. 42). Vann: Det er ikke innlagt/tilkoblet vann. Selger opplyser at vann ikke er tilkoblet og slange som ligger er noe tidligere eier har lagt opp. Avløp: Eiendommen har ikke avløp eller utslippstillatelse. Det er en frittstående utedo på tomten.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i LNF-område (landbruks,- natur og friluftsområder) i henhold til kommunedelplanen. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  18 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000))

  34 892 (Omkostninger totalt)

  784 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Hvitvaskingsreglene
  Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse.  Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag fastpris kr 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12.000,-, markedsføringspakke 13.900,-, oppgjørshonorar kr 4.375,-, visninger kr 2.000,- og registersøk kr. 800,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på dekning av utlegg, markedsføring og tilrettelegging. Alle beløp er inkl. mva.

Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev