aktiv-eiendomsmegling

VANG PÅ HEDMARKEN Ålstadvegen 78

Innholdsrik enebolig med sokkeletasje. Integrert garasje i sokkel. Bad fra 2018. Pent opparbeidet tomt.

 • kr 2 950 000
 • BRA 198 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 950 000
 • Omkostningerkr 89 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 039 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 972
 • Soverom2
 • ArealP-rom 136 m²
 • Tomt647.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  73 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000))

  89 892 (Omkostninger totalt)

  3 039 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Ålstadvegen 78! Vi har her gleden av å ønske deg velkommen til en hyggelig og innholdsrik enebolig med landlig beliggenhet. Boligen har en praktisk planløsning for familien med en romslig stue, separat kjøkken, bad i hver etasje og god lagringsplass i diverse boder. Integrert garasje i sokkeletasjen. Eiendommen har en pent opparbeidet tomt med gressplen, diverse beplantning, etablerte støttemurer og gårdsplass med belegningsstein. Merk deg dette: - Lekkert flislagt bad fra 2018 - Garasjeplass - Landlig beliggenhet - To fulle etasjer - Gode uteplasser Ønsker deg velkommen til hyggelig visning!

Ålstadvegen 78, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 82 kvm
  1. etasje: 92 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 44 kvm Entré, gang, vaskerom og soverom* *Se pkt. ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
  1. etasje: 92 kvm Stue, kjøkken, gang, bad og 2 soverom.  Tomt
  647.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 647,5 m². Tomten er opparbeidet med plen. Beplantning av planter og bed, samt busker og trær. Eiendommen er delvis innhegnet med gjerde. Etablert enkelte støttemurer. Tomten ligger i et svakt skrånende terreng, naturgitt med interne fallforhold på tomten. Etablert skjæringer i terrenget. Det gjøres oppmerksom på at nordre og nord-østre del av tomten, deler av uthus og en liten del av eneboligen går ut over tomtens grenser (se vedlagte situasjonskart). Det er ikke tinglyst noen bestemmelser rundt dette. På digitalt kart er samtlige av tomtens grenser merket som usikre og på generelt grunnlag anbefales det å ta en ny oppmåling/grensepåvisning for å få fastsatt både grenser og areal. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra samme digitale kart. Som nevnt vil denne type kart kan være upresise og man kan dermed få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt (jfr. avhendingslovas § 3-3) og/eller grenser, kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Romslig bolig med landlig beliggenhet og gode solforhold med beliggenhet i Vang, ca.10 km til Hamar sentrum. Her har du gangavstand til flotte tur-og friluftsområder. Området er barnevennlig og trygt. Det er ca. 2,5 km til Skramstad barnehage, ca. 3,6 km til Vangli barnehage og ca. 5,5 km til Hompetitten familiebarnehage. Ca.7 km til Ener ungdomskole. Videregående skoler i Hamar. Ca. 5,4 km til nærbutikk og post-i-butikk (Spar Vang). For deg som er glad i friluftsliv, er det ca.11 km til Gåsbu som tilbyr turmuligheter både sommer og vinter. Oppkjørte skiløyper og godt merket tursti med gapahuker, utsiktstårn og bålplass. På Gåsbu finnes et skilekområde med flombelyst akebakke, like ved langrennsarenaen. I skisesongen tilbys organisert skilek for barn.

  Byggemåte
  Modernisering: 2022: Lagt inn fiber. 2022: Behandlet utvendig kledning og byttet bordkledning ved behov. 2020: Nytt gulv og vegger på soverom underetasje etter råteskade. 2019: Malt overflater i samtlige rom. 2019: Nye overflater på gulv i samtlige rom. 2019: Ny varmepumpe. 2018: Ny varmtvannsbereder. 2018: Nytt bad. Grunnmur i betong (pusset/slammet). Gulv støpt på grunn. Yttervegg i trekonstruksjon med stående utvendig trekledning. Etasjeskille med siporex. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Undertaksbord. Taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Ytterdør/terrassedør i tre med 2-lags isolerglass. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstgruppen AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Nedløp og beslag", satt pga. vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Takrenner har punktvise lekkasjer. "Takkonstruksjon/loft", satt pga. det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Fuktmerker på undertak. Spor av mus registrert, ukjent omfang. Det anbefales å isolere loftsluke og tette rundt denne slik at man unngår luftlekkasjer. "Vinduer", satt pga. det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Flere eldre vinduer, som har kort forventet gjenværende brukstid. "Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser", satt pga. rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Noe behov for vedlikehold på overflater. "Innvendig overflater", satt pga. manglende håndverksmessig utførelse og gjenstående arbeid på flere overflate. "Etasjeskille/gulv mot grunn", satt pga. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. "Radon", satt pga. det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. "Rom under terreng", satt pga. det ble påvist unormale verdier ved fuktsøk i innvendige utforede vegger av tre på deler av grunnmur. "Innvendige dører", satt pga. det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. "Vaskerom", satt pga. hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. "Kjølerom", satt pga. det mangler luftespalte mot tilstøtende konstruksjoner, ikke bygd som rom i rom. "Vannledninger", satt pga. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Gjelder eldre del av anlegget. "Avløpsrør", satt pga. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. "Drenering", satt pga. mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Fuktsikring under terreng er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon, tilstandsgrad er satt ut fra opplysninger om alder og synlige forhold. Fuktsikringen har begrenset restlevetid og det er indikasjoner på svikt, tiltak anbefales. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Vaskerom", satt pga. våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. "Elektrisk anlegg", satt pga. at anlegget må oppgraderes/utbedres. "Oljetank", satt pga. det foreligger krav om sanering av oljetank. Det foreligger et krav fra brannvesen om at denne må graves opp eller saneres om denne ikke tas i bruk igjen. Gjør oppmerksom på at om denne skal tas i bruk, må den først renses og nytt ildsted for bioolje må monteres. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Punkt 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, renovert bad. Punkt 2.1. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: 2018. Renovert badet. Punkt 2.2. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Punkt 2.3. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Hansen Rørservice AS. Punkt 2.4. Er arbeidet, eller deler av arbeidet, utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad? Nei. Punkt 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? Ja. Var fuktinnsig soverom nede. Pusset opp og utbedret av nåværende eier. Punkt 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Observert noe muselort på loftet. Punkt 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, bad. Punkt 11.1. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Elektriker via Hansen Rørservice AS. Punkt 13. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja, oppussing soverom nede. Punkt 17. Er det nedgravd oljetank på eiendommen? Ja. Glassfibertank, mener ca. 1.300 Liter. Baksiden av huset.

  Innhold
  Enebolig bygget i 1972, bestående av: Hovedplan: Gang/trapperom, stue, kjøkken, bad/toalettrom og 2 soverom. Sokkeletasje: Vindfang, gang/trapperom, vaskerom, 3 boder, kjølerom, spiskammer og garasje. I tillegg medfølger halvpart av frittstående utvendig bod som deles med naboeiendom. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".

  Standard
  Velkommen inn! Du tar deg inn i boligen via sokkeletasje eller via terrassen i hovedplanet med adkomst inn i stua. Sokkeletasjen har tilknyttet en romslig hall med god plass til garderobeløsninger. Videre har du direkte adkomst fra hallen inn til et romslig vaskerom. Vaskerom Vaskerom med opplegg til vaskemaskin og vegghengt dusjgarnityr. Siporex-elementer i himlingen og våtromstapet på vegger. Belegg på gulv. Innredning med glatte fronter. Oppvarming med panelovn. Det er påregnelig med oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til standard. Stue Boligen har en romslig og lys stue med god plass til både sofagruppe, spisemøblement og krok til godstolene. Midt i rommet er det en hyggelig peisovn som varmer godt på kalde kvelder. Fra stuen er det utgang til overbygget uteplass med gode møbleringsmuligheter. Kjøkken Funksjonelt kjøkken med innredning av type Designa. Profilerte heltre fyllingsfronter og laminerte og finerte skrog. God arbeidsplass på laminerte benkeplater. Fliser i benkeryggen. Godt med oppbevaringsmuligheter i skuffer og skap. Integrert komfyr og koketopp. Plass for frittstående kjøleskap og oppvaskmaskin. Baderom Lekkertt flislagt bad fra 2018 med varmekabler. Servant med underskap og speil med tilhørende belysning. Dusjvegger. Vegghengt toalett. Mekanisk avtrekk. Soverom Boligen har totalt to godkjente soverom, hvorav begge er plassert i hovedplanet. Rommene har plass til senger, nattbord og oppbevaringsmøblement. Sokkeletasje I sokkeletasjen er det flere praktiske rom med gode oppbevaringsmuligheter. Integrert garasje.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2013, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2033. Feiing ble utført siste gang i 2019. Tilsyn ble sist gang utført i 2018, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  73 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000))

  89 892 (Omkostninger totalt)

  3 039 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Primæroppvarming med strøm- og vedfyring. - Montert luft-til-luft varmepumpe - Panelovner på enkelte rom - Varmekabler bad - Vedovn i hovedplanet - Kombinert ovn i sokkeletasjen Ifølge eier ligger det en nedgravd oljetank på baksiden av eiendommen, anslagsvis på ca. 1.300 Liter, type glassfibertank. Tanken er tom, men ikke godkjent sanert/fylt. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Enkelte kommuner har innført lokal forskrift om nedgravde tanker. Denne forskriften vil da stille krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  18522

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 18.522,- i 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.400,-. Forbruk vann: Kr 42,20,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 48,93,- per kubikk. Renovasjon: Kr 3.784,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Eiendomsskatt: kr 4.862,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  512882

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1846376

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste rettighet (dokument) vil følge med eiendommen: Dagboknr. 116211, tinglyst den 07.02.2017. Gjelder "Bestemmelse om veg", vedr. vegrett over gnr 171 bnr 6. Eiendommene som er gitt vegrett plikter å støvbinde vegen når behov for dette inntrer. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for boligen i 1972. I denne ble det gitt følgende merknader: Fri høyde i kjellertrapp er for liten. Avtrekksventil mangler i vaskerom. Det bør legges et lag vindtett papp over isolasjonen i loftsbjelkelaget. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er innredet rom i kjeller definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommet er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Det er ikke kjent at overbygget terrasse er byggesøkt. Ytterdør til vindfang i hovedetasje samt dør til kjellergang i underetasje som fremgår av byggetegningene eksisterer ikke. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Tinglyst vegrett over naboeiendom gnr. 171, bnr. 6. Eiendommen plikter å støvbinde vegen når behov for dette inntrer. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune (2018-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen ligger innenfor hensynssone for Radon.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  73 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000))

  89 892 (Omkostninger totalt)

  3 039 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  89892

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev