aktiv-eiendomsmegling

VANG PÅ HEDMARKEN Furukollen 7

Stor og innholdsrik familiebolig med barnevennlig beliggenhet på Greftenmoen. Dobbel garasje - Steinlagt gårdsplass.

 • kr 4 250 000
 • BRA 242 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 250 000
 • Omkostningerkr 122 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 372 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 988
 • Soverom4
 • ArealP-rom 199 m²
 • Tomt927.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,-)) 122 392,- (Omkostninger totalt) 4 372 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har gleden av presentere Furukollen 7. En solid og velholdt enebolig med gode kvaliteter. Boligen ligger i et rolig og barnevennlig boligfelt på Greftenmoen i Øvre Vang. Nydelig opparbeidet tomt med steinlagt gårdsplass og dobbel garasje. Eiendommen har flere fine uteplasser og egen inngang til underetasjen. Er du på jakt etter en innholdsrik enebolig for deg og familien? Da kan Furukollen 7 være et godt alternativ.Velkommen til visning! Merk deg dette: -Stor og velholdt familiebolig -God planløsning -Barnevennlig og etablert boligfelt -Dobbel garasje og steinlagt gårdsplass -Rikt beplantet hage med fine uteplasser Velkommen til visning!

Furukollen 7, Innlandet

 • Tomt
  927.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 927 m². Tomten er opparbeidet med plen og busker/bed. Steinlagt gårdsplass. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser, med spredt bebyggelse i Øvre Vang i Hamar kommune. Område kan by på flott natur og mange fine turområder. Om vinteren kjøres det opp skiløyper i området, som går videre til Gåsbu og milevis innover Hedmarksvidda. Til skistadion på Gåsbu er det ca. 6 km. Nærmeste dagligvarebutikk er Spar på Vang, som ligger ca. 2 km unna eiendommen. For de minste barna er det ca. 1,8 km til Slemsrud barnehage. Skramstad barnehage ligger ca. 5,2 km unna. Til Lunden skole er det 3,5 km og Ener ungdomsskole ligger ca.10,1 km unna. Til Hamar katedralskole er det 13,2 km. I Hamar sentrum, som ligger ca. 14 km unna, finner du et rikt utvalg av kaféer, restauranter, kjøpesenter og hyggelige butikker. Her ligger også jernbanestasjonen med hyppige togavganger til Oslo og Trondheim, samt Hamar kulturhus med kino bibliotek og forestillinger året rundt.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Norsk Takst. Taktekking av betongsstein. Vindski i tre. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Yttervegger i trekonstruksjon. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Yttervegger i tre med 2-lags isolerglass. Terrasse mot sør: Fundamentering er ikke synlig. Konstruksjoner og overflater i treverk. Veranda mot vest: Fundamentert på betong. Konstruksjoner og overflater i treverk. Overbygd. Trapp i trekonstruksjoner. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og undertak. Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales fjernet fordi det forkorter levetid til tekkingen. Nedløp og beslag: Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Utvendig veggkonstruksjon: Det er værslitt og oppsprukket trevirke/panel. Det er noe værslitt oppsprukket trepanel mot sør. Utvendige takkonstruksjon /loft: Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er påvist fukstskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen. Utvendige vinduer: Det er påvist tegn på innvendige kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Takvindu er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Lav høyde mellom terreng og kjellervinduer. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Kondensmerker på enkelte vinduer. Utvendige balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Innvendige overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist skalder på overflater. Etasjeskille/gulv mot grunn: Knirk er observert på kjøkken der delevegg er fjernet mot stue. Innvendig radon: Det er foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.TG er gitt pga. nevnte forhold. Innvendig pipe og ildsted: Pipe har en mindre skade. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Det er påvist sprekk på røykrøret i toppen av pipe. Rom under terreng innvendig. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur, fuktmåling ble foretatt, jeg målte grenseverdier for skadelig fukt og dette er en indikasjon på at konstruksjon er utsatt for fuktpåkjenning. Utforede vegger under terreng er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg forhøyede verdier i gulv. Innvendige dører: Noe bruksslitasje på enkelte dører man ivaretar funksjonskrav. Våtrom: Overflater vegger og himling på bad: Det er påvist tegn på fuktskader i overflater. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandig materialer i våtsonen. Løsningen eller byggematerialer er uegnet. Det er påvist fuksskader på himling. Våtrom: Overflater badegulv. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrom hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunkt. Våtrom: Sluk, membran og tettesjikt på bad. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Men enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen og slukløsningen. Våtrom: Ventilasjon på bad. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Kjøkken: Vannmerker under benk, noe bruksslitasje på kjøkken ved oppvaskkum. Kjøkken: Overflater og kjøkken. Tettesjikt mangler mellom benkeplate/skap og vegg. Vannledninger: Tekniske installasjoner. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Hoved stoppekran er ikke funksjonstestet pga. risiko for evt. lekkasjer eller skader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Avløpsrør: Tg 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse men vær oppmerksom på at dette er risikokonstruksjon. Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på etter eller flere rom i boligen. Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Varmepumpe er i fra 2013 og mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut fra observasjoner påvist indikasjon på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Tomteforhold: Grunnmur og fundamenter. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Grunnmuren har sprekkdannelse. Terrengforhold: Stedvis dårlig fall fra flatt terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krav. Utvendige vann og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: < Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. Våtrom: Bad og vaskerom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Varmtvannstank: Det er opplyst at varmtvannstank er defekt og er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht.gjeldende forskrift. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Tomteforhold. Oljetank. Det foreligger krav om sanering av oljetank. Tilbygg /modernisering: 2022: Ny trapp impregnert på inngangsparti, og alle stående bord under rekkverk skiftet og beiset 1 strøk med Tjaeralin. Hvit base. Opplyst av selger. 2019: Varmepumpe i stue, byttet til bedre versjon av Stange Energi 15.01.2020. 2018: Skiftet varmekabel på bad da denne røk i januar måned. Ble støpt fliser og ny kabel med termostat ble montert av Brødrene Melbye. 2015: Skiftet ytterdør, restaurert gangen og soverom på nordsiden. 2014: Bolig alarm fra Verisure, ble byttet til ny versjon 10.01.2014. 2013: Installert varmepumpe i kjellernedgang av Stange Energi 30.10.2013. 2009: Nytt bad i hovedetasje, strippet helt ned og bygd opp igjen, flislagt nytt dusjkabinett, baderomsmøbler og toalett. 2009: Behandlet boligen utvendig 2 strøk i 2009 og frisket opp igjen i 2018 og 2020. farge Tjøralin Telegrønn. Brukt samme på garasje og lekestue. 2005: Kjøkkeninnredning i heltre furu. Installert av opprinnelig eier som bygde huset. 1992: Drenering utbedret på hjørne mot vest i kjeller, soverom. Utført av opprinnelig eier som bygde huset. 1988: El-anlegg, oppgradert med automat sikringer, utført av opprinnelig eier. Vann og avløpsledninger. Våtrom. (bad og vaskerom) Bad nede og vaskerom oppe har vi brukt som det er. Taktekking i fra byggeår. Takrenner, nedløp og beslag, noe er gjort av opprinnelig eier. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt.2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Det ble lagt ny varmekabel i bade gulv i hoved etasje, da den gamle røk, og nye fliser ble lagt på. Utført av Brødrene Melby AS, Murer Erik Wetten. Pkt. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Dette ble utført av mureren som la flisene. Pkt.12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? -Ja. Kontoll av Elsikkerhet Øst har blitt utført 2 ganger, i den perioden vi har bodd her.

  Innhold
  1.etasje: Gang, stue, kjøkken, bad, to soverom og vaskerom. Underetasje: Kjellerstue, kjøkken, soverom, gang, kontor, bad og vaskerom.

  Standard
  Velkommen Du ønskes velkommen til Furukollen 7. Steinlagt gårdsplass med biloppstillingsplass og dobbel garasje. Inn i boligen kommer du til en stor og romslig entréen med omkledningsmuligheter og skyvedørsgarderobe. Adkomst via trapp ned til underetasje. Kjøkkenet Kjøkken med delvis åpen løsning mot spisestue. Innredningen er i heltre med profilerte fronter. Flislagt benkeplate med belysning over. Enkelte av overskapene har glassfelt i dørene. Plass til frittstående komfyr og kjøleskap. Kjøkkenvifte med avtrekk. Stuen En stor og luftig stue med god plass. Den ene delen av rommet er fin til spisestue med nærhet til kjøkkenet. Her er det plass til spisebord og dette blir det naturlige samlingspunktet i boligen. I den andre delen av rommet får sofamøblementet sin naturlige plass. I det ene hjørnet er det en ildsted som gir lun varme på kaldere dager. Stuen har store vindusflater som gir rikelig med dagslys og utsyn til hagen. Fra stuen er det adkomst til terrasse hvor det fint å nyte dagene og kveldene i utemøbler. Trapp og adkomst til platting og den store hagen. Baderom Baderommet i 1.etasje har fliser på vegger og gulv med varmekabler. Servant med underskap og speil med belysning. Badet er utstyrt med gulvmontert større speilskap, toalett og dusj. Badet i underetasje har gulvbelegg og våtromsplater på veggene. Speilskap og dusjkabinett. Opplegg og plass for vaskemaskin og gulvmontert WC. Soverommene Det er tilsammen tre soverom i boligen der to soverom ligger i 1.etasje og ett i underetasjen. Rommene i 1.etasje har garderobeskap og plass til soveromsmøbler. Det ene rommet har adkomst til egen balkong. Rommet i underetasjen er innredet med garderobeskap. Se punkt `` Ferdigattest /midlertidig brukstillatelse. >b>Underetasje Underetasjen har egen inngang og er innredet med kjøkken, kjellerstuen bad, boder og et soverom. Se punkt `` Ferdigattest /midlertidig brukstillatelse.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I dobbel garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,-)) 122 392,- (Omkostninger totalt) 4 372 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer

 • Oppvarming
  Elektrisitet: -Panelovn -Varmepumpe Vedfyring: -Ildsted

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  29257

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 29.257,- for 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1135,-. Forbruk vann: Kr 33,49,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 40,44,- per kubikk. Renovasjon: Kr 3.540,-. (middels beholder) Feie- og tilsynsgebyr: Kr 775,-.(1 pipeløp årlig) Eiendomsskatt: kr 9.121,-. Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  930195

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  3348702

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende er tinglyst på eiendommen. Dagboknr. 11028, tinglyst den 21.12.1989. Gjelder målebrev av 15.11.89. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg bolig i 1988. Det er i denne anmerket mangler i forhold til: 1. Røykvarsler skal monteres utenfor soverom i 1.etasje og kjeller. 2. Dørblad på dører mot kjøkken og et soverom påsettes. 3. Feielister monteres på terskel til bad og vaskerom som beskyttelse på golvbeleggs avslutningen. 4. Permanente trapper utenfor hovedinngangene. Trapp mot øst utføres som rampe slike at bevegelseshemmede kan benytte denne for atkomst til 1.etasje. (ihht. tegning) 5. Manglende gerikter for dører, samt listverk for tak og golv påsettes. 6. Soverom i kjeller utføres. 7. Hall ved trapp i kjeller fullføres. 8. Bad i kjeller fullføres. 9. Trapp ev. terrasse utenfor heve/skyvedør oppsettes. 10.Pipe over tak overflatebehandles. 11. Kjeller forøvrig fullføres. 12. Når ildsteder er montert skal det gis melding til Brannsjefen i Hamar og Vang om kontroll. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrige byggedeler. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Byggtegninger for hovedetasjen stemmer overens med dagens bruk. Byggetegninger for underetasjen viser at bod er bygget om til bad. Hobbyrom er omgjort til stue/kjøkken og soverom. Det ene soverommet i underetasjen (første rom til høyre når man går ned kjellertrappen) er beskrevet i byggetegningene som disponibelt rom/soverom. Takstmannen har i sin tilstandsrapport beskrevet rommet som soverom. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, via privat adkomst.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Greftemoen 1 med ikrafttredelse 01.07.1981. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2018-2030 med ikrafttredelse 30.05.2018, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen ligger i hensynsone H330_gjeldende radon og H320_gjeldende flomfare.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 106 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 250 000,-)) 122 392,- (Omkostninger totalt) 4 372 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer

  Omk. kjøper beløp
  122392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,25 % av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 25.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev