aktiv-eiendomsmegling

Notodden Storgata

TRINN 1 UTSOLGT! Siste leilighet i byggetrinn I med innflytting ila. 1. kvartal 2023

 • 1 145 000
 • BRA 35 m²
 • PRISANTYDNING1 145 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 290 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 023
 • AREALP-rom 35 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 145 000
 • FELLESKOST./MND3 860
 • TOMT6 614 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 145 000,- (NB: prisen er fast)
  1 145 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 290 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  2 290 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Storgata, Vestfold og telemark

 • Vannfronten Park er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn.
  1 salgstrinn består av 18 leiligheter.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Vannfronten Park borettslag
 • Antatt byggestart er andre kvartal 2022.
  De første boligene vil ferdigstilles ca. 15 måneder etter at grunnarbeidene er gjennomført.
 • Vannfronten Park får en flott beliggenhet, både med tanke på solforhold, utsikt og nærhet til alle tilbudene i sentrum. Den nærmeste naboen blir Blueshuset, som kan friste med bibliotek, kino og kulturarrangementer. Nærområdet er fullt av spennende tilbud, parkområder, arkitektur og møteplasser. Det er gangavstand til kollektivtransport. I Vannfronten Park vil du bo sentralt, samtidig blir prosjektet utformet som en liten grønn oase hvor du kan trekke deg tilbake.
 • Enkel sentrumsadkomst med Bok- og Blueshuset som en av de nærmeste naboene.
 • Leilighetene leveres lyse og moderne med parkett på gulv og gips på vegger. Kjøkkenet leveres med innredning fra Marbodal eller lignende, med hvite fronter. Integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin, samt kjøle- og fryseskap følger med. Kjøkkenventilator av typen Slimline leveres ferdig montert. Delikate, flislagte bad med gulvvarme og downlights med dimmere. Høyglans baderomsinnredning med skuffseksjon. Nedsenket dusjsone og veggmontert toalett. Store vindusflater i stue/kjøkken som gir gode lysforhold i leilighetene. Gode og arealeffektive løsninger, flotte uteplasser og egen parkeringsplass i kjelleren. Heis til alle etasjene. Porttelefon med døråpner i hver leilighet. Alle enhetene får balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Koselig grøntareal med gangveier og noe beplantning mellom byggene på første boligplan. På gateplan blir det store næringslokaler med blant annet dagligvareforretning.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet.
  Utbygger vil inngå en fellesavtale for levering grunnpakke TV/internett til borettslaget.
 • Bygningen oppføres i fem etasjer med næringsdel på gateplan og med fire boligplan over næringsdelen. Parkeringskjeller under gateplan.
  Bygningens fasader blir en kombinasjon av teglskall, tre- og platekledning.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom), og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Seksjonssameie
 • Det leveres 1 parkeringsplass pr. leilighet i felles parkeringskjeller.
  Det leveres en portåpner pr. leilighet.
 • Hver leilighet får egen sportsbod i kjeller.
 • Utbygger vil inngå en fellesavtale for levering grunnpakke TV/internett til borettslaget.
 • Alle enhetene får balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • Det gis anledning til å gjøre individuelle tilvalg til standardleveransen mot pristillegg. Det gjelder innredninger på kjøkken og bad, samt garderober, innvendige overflater og el-leveranser. Se leveransebeskrivelsen for mer informasjon.
 • Utomhusplanen viser antatt løsning for utomhusanlegget. Endelig plan for utomhusanlegget vil bli utarbeidet i tilknytning til detaljprosjekteringen.
 • Se egen prisliste vedlagt salgsoppgaven.
 • Se egen prisliste vedlagt salgsoppgaven for stipulerte felleskostnader for hver leilighet.

  Felleskostnadene inkluderer renter på fellesgjeld (avdrag kommer på etter 20 år), kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, vask av fellesarealer, forretningsførerhonorar, revisjon samt grunnpakke TV og internett.

  Felleskostnadene vil kunne bli endret i takt med den til enhver gjeldende rente i finansinstitusjonen som finansierer borettslaget og når perioden med avdragsfrihet utløper (etter 20 år).
 • Ved kjøp av bolig i Vannfronten Park må du samtidig melde deg inn i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag dersom du ikke allerede er medlem. Oppgjør mellom partene foretas av Viken Eiendomsmegling AS.

  Ved kontraktsinngåelse/ mottagelse av §12-garanti innbetaler kjøper et forskudd til Viken Eiendomsmegling AS sin klientkonto som utgjør kr 300.000,-. Dette må være såkalt fri egenkapital. Beløpet blir stående på klientkontoen som en del av den endelige innbetalingen som skal skje ved overtagelse. Renter tilfaller kjøper med mindre utbygger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslovas § 47. Resten av innskuddet samt omkostninger betales i forbindelse med overtagelsen. Det kan kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Utbygger plikter å stille
  garantier ihht. Bustadoppføringslovas § 12i forbindelse med kjøpers innbetaling av forskudd.

  Kjøper betaler følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen:
  Tinglysing av andelsskjøte: kr 480,-
  Tinglysing av evt. pantobligasjon: kr 480,-
  Evt. tinglysning av borett: kr 480,-
  Grunnboksutskrift: kr 172,-
  Andelskapital: kr 5 000,-

  Omkostningene forfaller til betaling i forbindelse med overtagelsen.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Vannfronten Park
 • PBBL
 • Det blir utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Gnr. 244 bnr. 662 i Notodden kommune.
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Plannavn: Jernverkstomta - vest
  Ikraftredelsesdato: 07.12.2017
  Formål: Sentrumsformål, boliger og næring.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.
 • Det tas forbehold om tekniske endringer. Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å
  gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten å forringe standarden på det endelige produktet.

  Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjon, elektriske føringer, vann- og avløpsrør o.a. Dette
  vil kunne endre leilighetens areal. Mindre arealkorreksjoner betinger ikke prisendring.

  Selger forbeholder seg retten til å dele eller slå sammen leiligheter og endre antall enheter i borettslaget. Det tas forbehold om tilstrekkelig salg,
  utbyggers beslutning om igangsetting og offentlige tillatelser i samsvar med søknader før byggestart besluttes.

  Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet ansvar overfor hverandre. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser uten forutgående varsel på usolgte boliger.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Utbygger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt å overta den ferdigstilte boligen. Derfor tillater ikke utbygger at inngåtte kjøpekontrakter videreselges før det er gjennomført overtagelse av boligene.
 • Selger er ansvarlig for at det blir utstedt energiattest for hver enkelt bolig.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Jernverkstomta Utbygging AS
Bjørn R. Bjørnfeld

Megler

Bjørn R. Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev