aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gullsmedbakkveien 35.

Vanse Gullsmedbakkveien 35

Vanse - Minde! Spennende næringsbygg med mange utviklingsmuligheter! Visning etter avtale!

 • 3 500 000
 • BRA 444 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING3 500 000
 • OMKOSTNINGER88 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 588 842
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 986
 • SOVEROM1
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 700 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  88 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 588 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har et innholdsrikt næringsbygg på på Minde/ Vanse for salg. Eiendommen ligger inntil Gullsmedbakkveien ca. 800 meter fra Vanse sentrum og har enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter. Bygningen er oppført i 1986 og har alt på en flate og inneholder: Entre/ gang. Stort pauserom/ møterom. To kontorer og et disponibelt rom/ soverom. Stor garderobe med dusjrom, toaletter og bøttekott. Stor verksteddel med god takhøyde og en praktisk bod/ tørkerom. Ellers er det tre store garasjedeler med flere kjøreporter. Utenfor bygget er hele området asfaltert med god plass til parkering og eventuelt lagring av utstyr. Eiendommen er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, så her er mange bruksmuligheter.

Løftebukk, dekkreoler, vaskeanlegg m.m. følger ikke med i salget, men kan selges etter avtale.

Velkommen!

Gullsmedbakkveien 35, Agder

 • Gnr. 103 Bnr. 242 i Farsund kommune
 • Eiendommen holder normal, god standard. Innvendig fremstår bygget som relativt orginalt fra byggeår, og det er varmekabler i flere rom.

  Bygget inneholder:
  Entre/ gang:
  Takess, plater på vegger og belegg på gulvet.

  Pauserom/ møterom:
  Takess, malte vegger og belegg på gulvet. Stort pauserom med te- kjøkken.

  Kontor 1:
  Takess, malte vegger og belegg på gulvet. Stort kontor.

  Kontor 2:
  Takess, malte vegger og belegg på gulvet. Stort kontor.

  Disponibelt rom/ soverom:
  Takess, plater på vegger og teppe på gulvet.

  Garderoberom:
  Takess, baderomsplater på vegger og belegg på bulvet. Stort garderoberom med vask.

  Bøttekott:
  Takess, baderomsplater på vegger og belegg på gulvet.

  2 toalettrom:
  Takess, baderomsplater på vegger og belegg på gulvet.

  Dusjrom:
  Takess, baderomsplater på vegger og belegg på gulvet. Dusjrom med tre dusjer.

  Garasje/ verksted 1:
  Rupanel i tak, rupanel og mur på vegger og murgulv. Stort verksted/ garasje med god takhøyde.

  Garasje/ verksted 2:
  Rupanel i tak, rupanel på vegger og murgulv. Stort verksted/ garasje med kobling til verksted/ garasje 1.

  Bod/ tørkerom:
  Panel i tak, panel på vegger og murgulv.

  Garasjedel 1:
  Ubehandlet tak, rupanel og murvegger, murgulv. Her er to kjøreporter.

  Garasjedel 2:
  Ubehandlet tak, rupanel på vegger og murgulv. Her er en kjøreport.

  Garasjedel 3:
  Ubehandlet tak, plater på vegger og murgulv. Her er tre kjøreporter.

  Takstmannen konkluderer med følgende momenter som antas å ha betydningfor kjøper:
  Noe eldre næringsbygg i fra midten av 80- tallet og ble bygget på midten av 90- tallet. Bygningen fremstår i bra stand ut i fra alder på de forskjellige
  bygningselementer. En del vedlikehold må beregnes med enkelte oppgraderinger på noe sikt på grunn av slitasje og elde.
  Momenter som antas å ha betydning for kjøper:
  - Støpte ringmur er funnet i bra stand.
  - Kledning på fasader med tilhørende belistninger trenger normalt vedlikehold.
  - Taktekking med tilhørende deler er også funnet i bra stand.
  - Kaldtloftet over ene delen er vurdert og ventilasjonssystemet er plassert på dette loftet.
  - Eldre vinduer og dører av forskjellige typer og årganger som bærer noe preg av slitasje og elde.
  - Enkelte av portene har fått noen utvendige skader.
  - Eldre våtrom, garderobe og toaletter som bærer noe preg av slitasje og elde.
  - Ventilasjonssystemet er ikke testet og nærmere vurdert.
  - Eldre varmtvannsberder som har en lekkasje.
  - Innvendige overflater på innredet del trenger vedlikehold og oppgraderinger.
  Forøvrig må hele rapporten leses i sin helhet.
 • Eiendommen ligger ca. 800 meter utenfor Vanse sentrum, rett i nærheten av Mindeåsen. Her er gode adkomstmuligheter like ved Gullsmedbakkveien.
 • Fra Vanse sentrum, ta inn på Gullsmedbakken retning Vanse kirke og følg denn ca. 800 meter. Eiendommen ligger på høyre side, se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • Bygningen er oppført i tre.
  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte boligsalgsrapport.
 • Tomtestørrelse: 2700,2 kvm.
  Tomten er opparbeidet med stor asfaltert parkeringsplass. Her er plass til flere biler.
 • God plass til parkering på egen tomt og i flere garasjer.
 • 1986
 • Næringsbygg:
  Bra/ P- rom: 444/ 120 kvm
  Hovedetg.: 444 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hovedetg.: Gang, 3 kontorer, oppholdsrom m/ tekjøkken, garderoberom, dusjrom, 2 toaletter og vaskerom.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid/ikke utleid. [Hvis aktuelt: Det gjøres oppmerksom på at det er/ikke er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.] Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Eiendommen mangler formuesverdi.
 • Det er varmekabler i flere rom.
  Bygget har ventilasjonsanlegg, men dette er ikke brukt på en del år. Usikker tilstand på dette.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Se tilstandsrapport fra takstmannen.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til offentlig eller privat tjenesteyting Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
  Eiendommen har vannmåler.
  Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Vann: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 1800,- inkl mva + pr m3 kr 7,84 inkl.mva
  Avløp: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 1600,- inkl mva+ pr m3 kr 15,60 inkl.mva
  Eiendomsskatt og renovasjon tilkommer.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Eiendommen selges uten leieinntekter.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med megler.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Lister Trafikkskole As
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger