aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kråkevegen 31 - Enebolig beliggende i barnevennlig og etablert boligområde på Varhaug.
Velkommen til Kråkevegen 31 - Enebolig beliggende i barnevennlig og etablert boligområde på Varhaug.

VARHAUG Kråkevegen 31

Enebolig med fire soverom. Parkering i garasje. Hage og plen. Beliggende i etabalert boligfelt.

 • kr 3 290 000
 • BRA 118 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 290 000
 • Omkostningerkr 99 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 389 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1990
 • Soverom4
 • ArealP-rom 112 m²
 • Tomt444.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,00))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning - 1.etg
Aktiv Eiendomsmegling Jæren har gleden av å kunne presentere Kråkevegen 31 for salg. - 4 soverom* - Varmepumpe og vedovn - Parkering i garasje - Hagebod(Brukes som en utestue) - Hage og plen - Skjermet beliggenhet - Lyse Altibox Innhold 1.Etasje P-rom: Entre, gang, vaskerom/wc, stue/spisestue og kjøkken. S-rom: Bod 2.Etasje: P-rom: Gang, 3 soverom, Stue/soverom 4 og bad. S-rom: Kott. Parkering i garasje. * Ett av soverommene i 2.etg er delt inn i to rom, slik at bruken i dag er fire soverom. For mer informasjon bestill salgsoppgave og registrer deg som interessent på eiendommen. Velkommen til visning!
Det er bygget en hagebod i senere tid på terrasse - Denne er blitt brukt som en "hagestue" på sommerstid(Det er ikke søkt om eller godkjent)

Kråkevegen 31, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 72 kvm
  2. etasje: 46 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 68 kvm Entre, gang, vaskerom/wc, stue/spisestue og kjøkken.
  2. etasje: 44 kvm Gang, 3 soverom, Stue/soverom 4 og bad.
  Sekundærrom
  1. etasje: 4 kvm Bod.
  2. etasje: 2 kvm Kott.  Tomt
  444.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er pent opparbeidet med plen, busker, gjerde og terrasse. Det er lagt grus i gårdsrommet.

  Beliggenhet
  Beliggende i et etablert og barnevennlig boligområde på Varhaug. Her har man kort avstand til det Varhaug har å by på. Sentrum ligger innen gangavstand med dagligvarehandler, apotek, treningssenter og togstasjon. Gode skole- og barnehagetilbud er lett tilgjengelig med blant annet flere barnehager og Varhaug barne- og ungdomsskole. Varhaug ILs idrettsanlegg kan tilby et rikt tilbud av sport- og fritidsaktiviteter med blant annet fotball, håndball, friidrett, klatring og turn m.m.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Enebolig som er oppført med ringmur/plate i betong. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med liggende trepaneler Etasjeskillet i trebjelkelag. Saltak i tre som er tekket med betong takstein. Takrenner/nedløp i plast. Vinduer og dører med isolerglass.

  Innhold
  1.Etasje P-rom: Entre, gang, vaskerom/wc, stue/spisestue og kjøkken. S-rom: Bod 2.Etasje: P-rom: Gang, 3 soverom, Stue/soverom 4 og bad. S-rom: Kott. * Ett av soverommene i 2.etg er delt inn i to rom, slik at bruken i dag er fire soverom.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: 21 stk DRENERING Totalvurdering: Antatt normal slitasje på drenering fra byggeåret, bør spyles/vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år). Terrenget omliggende bolig er relativ flatt. Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overflatevann. Iht NVE ligger boligen UTENFOR aktsomhets område for flom. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år. Anbefalte tiltak: Det anbefales tiltak for å lede overflatevann bort fra bygningen. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Balkong - Noe slitt overflate/tørke sprekker, nedbrytning i nedre del av stolper. Terrasse - Større retnings avvik terrasse platting, stedvis noe slitt overflate. - Deler av konstruksjonen står i terreng, dette øker fukt belastningen treverket, påregnelig med noe nedbrytning. (Overbygget del av garasje utgjør 13,50 m2) Ujevn heller og belegningsstein i hage/gangsti. Stedvis noe skader i kantstein omliggende eiendommen. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling må påregnes. Oppgradering anbefales på sikt. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører med varierende alder, hovedsakelig fra byggeåret. Det ble registrert noe nedbrytning i overflater/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet. Barnesikringer vinduer fungere ikke tilfredsstillende. Slitt brystning balkong dør, korrosjon i hengsler/lås. Dør henger og tar i karm. Tg:3. Råte i karm vinduer kvist 2. etasje. Estimert reparasjonskostnad: 20 - 30000,- Vindu i trapp er ikke barnesikret. Ytterdør entre henger og tar i karm, korrodering i hengsler. Svelling i nedre del av brystning terrassedør. Normal tid før utskifting av vinduer/aluminiums vinduer er 30 - 50 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Enkelte utskiftinger må påregnes. YTTERVEGGER Totalvurdering: Utvendig kledning fra byggeåret, noe malingslitt på de mest utsatte sidene. Stedvis noe nedbrytning i utvendig treverk og kledning som er mye utsatt for sol og fuktighet. Lufting bak kledning er stedvis dårlig. Mangelfull musetetting enkelte steder. Det er enkelte steder noe liten avstand mellom kledning og terreng, dette øker fukt belastningen på treverket og reduserer utluftingen bak kledningen. Sintef byggforsk anbefaler minimum 150 mm avstand mellom nederst bord og terreng. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år. Normal tid før impregnering av mur/forblending med overflatebehandling er 2 - 15 år. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. Montere/supplere musetetting enkelte steder. Pga manglende lufting anbefales at fasaden holdes under oppsikt. LOFT Totalvurdering: Det er utilstrekkelig/ manglende dampsperre i kott. Manglende luke til kryploft. Anbefalte tiltak: Utbedre dampsperre i kott. Montere takluke. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Takrenner/nedløp i plast. Det er ikke registrert skader eller tegn til unormal funksjon. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år. Anbefalte tiltak: Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Taket er tekket med takstein fra byggeåret, normal slitasje med noe mose i toppbelegget enkelte steder. Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år. Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år. Det er ikke montert snøfanger ved takfot. Anbefalte tiltak: Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. ETASJESKILLE Totalvurdering: Stedvis gjenstående montering av gulvlist, og fug/terskellist mot dørterskler. Gjenstående montering av parkett på soverom kvist 2. etasje. Hull i vegg ved pipe 2. etasje. Enkelte sprekker i plateskjøter over dører. "Bom" i enkelte fliser på gulv i entre 1. etasje. Generelt noe brukslitasje overflater, stedvis noe spenninger i toppdekker. Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Oppgradering av enkelte toppdekker/overflater må påregnes på sikt. ILDSTED Totalvurdering: Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Rørgjennomføring i pipe ved ilsted synes ikke å være tilstrekkelig tett. Anbefalte tiltak: Montere ildfast plate foran sotluke. På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. KJØKKEN Totalvurdering: Kjøkkeninnredning med profilert heltre fronter og grå laminert benkeplate. Merknader: -Svelling i skjøt benkeplate. - Løs festet blandebatteri. - Enkelte fronter og skinner/hengsler behøver justering. Anbefalte tiltak: Utbedring av påpekte merknader. TRAPP Totalvurdering: Innvendig trapp fra byggeår, noe slitt overflater, enkelte spenninger i trinn. Anbefalte tiltak: Justere/etter stramme trinn, behandle overflater. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsrør antatt fra byggeåret, ingen registrerte avvik på synlig opplegg. Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høyere alder, og skader/lekkasjer kan oppstå. Ledningsnett Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i entre. Elektriske anlegg må jevnlig undersøkes av fagperson, dette ansvaret hviler til enhver tid på eier av bygningen. Normal levetid for elektrisk anlegg er 20 til 40 år. Stedvis noe riss/småskader i deksler på kontakter og brytere. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det anbefales el-kontroll i forbindelse med eierskiftet. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør antatt fra byggeåret, ingen vesentlig avvik registrert. Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. - Noe mindre irring registret på kobberrør ved bereder. Ledningsnett Normal levetid for vannledninger av kobber er 25 til 75 år. Normal levetid for lodding er 25 til 75 år. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. VARMESENTRAL Totalvurdering: Varmepumpe, luft til luft. Produksjons år 2006. Ingen bevegelse i spjeld. Større korroderinger i utvendig del. Normal levetid for varme gjenvinningsanlegg er ca 15-20 år. Anbefalte tiltak: Kontroll/service av anlegget. VENTILASJON Totalvurdering: Mekanisk ventilasjon, antatt fra byggeåret. God avtrekk på våtrom på befaringsdagen. Kondensering/avskalling i enkelte vinduskarmer, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften. Anbefalte tiltak: Jevnlig kontroll/service av anlegget. 2. ETASJE - BAD Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Avskalling i nedre del av speil. Løs skuffefront. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Utbedre skuffefront. 1. ETASJE - VASKEROM/WC Totalvurdering overflater: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Merknader: -Lav oppbrett belegg omliggende røroppstikk i gulv. -Stedvis noe ujevn belegg. -Gulvskinne mellom wc/vaskerom danner en sperre mot sluk og denne er høyere enn tettesjiktet ved døråpning. Normal tid før utskifting av våtrom, vinylbelegg er 10 - 30 år. Anbefalte tiltak overflater: Levetid er utgått, oppgradering av overflater må påregnes på kortere sikt. Opprette overløp i gulvskinne. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Ingen avvik registrert på synlig opplegg, membran kommentert under overflater. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Løs dolokk. Ellers ingen skader registrert, tilstand basert på alder. BYGNINGSDELER MED TG-IU: 2. ETASJE - BAD Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluk under dusjkabinett er ikke besiktet. Membran kommentert under overflater. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Kontroll av sluk ved tilgang.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Byttet parkett i 2.etg i 2019

  TV/Internett/bredbånd
  Lyse Altibox.

  Parkering
  Garajse og på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Radonmåling
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,00))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Varmepumpe, luft til luft. Elektrisk. Vedovn.

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Energiattesten er hentet fra www.energimerking.no

 • Kommunale avgifter
  15061

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Avgifte utgjorde for 2023: Termin 1: kr 9 619,27 Termin 2: kr 5 442,96

  Formuesverdi primær
  746460

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2687257

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdien gjelder for inntektsåret 2021.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 22.08.1988 - Dokumentnr: 8295 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1119 Gnr:42 Bnr:295

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt brukstillatelse på eiendommen datert 25.05.1990 Garasje er godkjent av Hå bygningsråd 23.10.1990

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Reguleringsplan m/bestemmelser Planid: 983 Varhaug øst Vedtatt: 9.10.1980 Eiendommen ligger i området som i kommuneplan er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende Plan: Kommuneplan Vedtatt: 10.12.2014

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,00))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  99292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 50 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 19 900,- oppgjørshonorar kr  5 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Morten Enåsen

Megler

Morten Enåsen

92 81 70 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev