aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Tjemslandshagen 68A. Ser du for deg å gå i fra enebolig til noe mindre og ha alt på ett plan, men fortsatt ha egen hage, garasje m.m?

Varhaug Tjemslandshagen 68A

Del av tomannsbolig med alt på ett plan. To soverom. Trivelig og skjermet hage. Garasje.

 • BRA 83 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER84 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 674 892
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 004
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 80 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT324 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  68 750,- (Dokumentavgift)
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  84 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 674 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1.etg: P-rom: Entré/gang, 2 soverom, stue & kjøkken, arbeidsrom/kontor og bad/vaskerom. S-rom: Teknisk rom. Garasje Utvendig hagebod
Plantegning

Tjemslandshagen 68A, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Prefabrikkert skjermvegg bærer preg av nedbrytning/råtedefekter. Terrasse er montert opp etter trepaneler, noe som hindrer god utlufting av trepaneler. Anbefalte tiltak: Noe vedlikehold på påregnes. LOFT Totalvurdering: Noe varierende bruk av luftespalte i nedre del av takfot samt vannmerke på gulv ved kloakklufting. Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak med kloakkluftning for å unngå kondens og luftespalter må holdes åpne for god utlufting. ILDSTED Totalvurdering: Det trekker noe sotvann ut fra feieluke. Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak for å lukke avviket. KJØKKEN Totalvurdering: Innredningen fremstår i normal stand i henhold til alder. I påkobling til oppvaskmaskin på avløp under kjøkkenvask drypper litt ved spyling med vann. Anbefalte tiltak: Det må foretas tiltak på avløp under vask. VÅTROM Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Ved spyling med dusj renner vann tregt mot sluk og noe vannansamlinger oppstår. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Svellinger i hylleplate i innredning. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. TEKNISK ROM Totalvurdering: Sprekkdannelser mellom overgang gulvbelegg og vegg som følger av krymp i belegg. Anbefalte tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. DET ER IKKE ETABLERT BRANNSLUKKINGSUTSTYR OG RØYKVARSLER I BOLIGEN IHT. FORSKRIFT Boligen mangler brannslokkingsutstyr i henhold til forskriftskrav. Øvrig standard Stue og kjøkken: Åpen løsning mellom stue og kjøkken. Fra stuen har du utgang til terrasse samt tilgang til hovedsoverommet. Av oppvarming er det vedovn. Kjøkkenet har slette hvite fronter med mørk benkeplate. Innredningen er i L-form med overskap på en vegg. For hvitevarer er det tilrettelagt for frittstående hvitevarer. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Soverom: Totalt to soverom, der hovudsoverommet er noe større og har i tillegg direkte tilgang til badet. Soverom nr. 2 er på ca. 6,7 kvm og er i dag brukt som soverom med køyeseng. Kontor: Iht. godkjente plantegninger er dette pc-rom/kontor, men blir brukt som bod. Våtrom: Badet er helfliset(vegger og gulv. Av utstyr er det servant i innredning med overskap og speil, ellers er det dusj og toalett. Tilgang til gang og hovedsoverom, altså to innganger til badet. Vaskerom/bod har belegg på gulv og vegg. Av utstyr er det opplegg for vaskemaskin, sentral til sentralstøvsuger, varmtvannsbereder og vannmåler. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Boligen ligger i Tjemslandshagen på Varhaug, med kort avstand til det Varhaug har å by på. For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Ta av fra Buevegen inn til Tjemslandshagen. Deretter tar du tredje avkjøring til venstre. Boligen blir merket med "Til salgs". Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Bygningen er oppført med ringmur i betong. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med trepaneler. Saltak i tre som utvendig er tekket med betongtakstein. Vinduer og dører med isolerglass. Ref. takstrapport utarbeidet av takstmann.
 • 1.etg P-rom: 80 kvm S-rom: 3 kvm BRA: 83 kvm Følgende rom inngår i arealet: P-rom: Entré/gang, 2 soverom, stue & kjøkken, arbeidsrom/kontor og bad/vaskerom. S-rom: Teknisk rom. Arealangivelser er hentet fra vedlagt tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. - Komfyr medfølger ikke i handelen.
 • Vedovn i stue. Varmekabler i gulv på bad. Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G. Er det rom uten fastmonterte varmekilder på visning medfølger det heller ikke i handelen.
 • Tomten er pent opparbeidet med gruslagt gårdsrom, terrasse, plen, busker, trær og planter.
 • Enkel garasje på ca. 23 kvm.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 536 581,- Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 931 690,- Oppgitt verdi gjelder for inntektsåret 2020.
 • Kr 7 199,- pr. år Oppgitte kommunale avgifter gjelder for året 2022. Summen fordeler seg slik over to terminer: Termin 1 - kr 3 398,83. Termin 2 - kr 3 799,19.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen. Datert 06.09.2006
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Tinglyste erklæringer og bestemmelser: 2004/7214-2/44 Erklæring/avtale. Tinglyst: 18.08.2004 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Med flere bestemmelser 2004/7214-3/44 Bestemmelse om gjerde. Tinglyst: 18.08.2004
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende reguleringsplan m/ tilhørende bestemmelser: PlanID: 1119 1004A. Plannavn: Reguleringsplan for Varhaug sør(17.02.1999). Formål: Frittliggende småhusbebyggelse. Ref. kommuneplan vedtatt 10.12.2014, ligger eiendommen i område avsatt til boligbebyggelse. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 53 Bnr. 304 i Hå kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag på kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 19 900,-, oppgjørshonorar kr 5 900,-, Markedspakke kr 17 900,-, innhenting av informasjon kr 3 500,- og tinglysningsgebyr kr 585,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg iht. oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ruth Madland
Morten Enåsen

Megler

Morten Enåsen

92 81 70 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev