aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nesahaugen 3 på Vassøy!

VASSØY Nesahaugen 3

Flott familiebolig med nærhet til sjøen og flott utsikt - Gratis ferje fra august!

 • kr 3 700 000
 • BRA 165 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 700 000
 • Omkostningerkr 109 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 809 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 958
 • Soverom3
 • ArealP-rom 113 m²
 • Tomt605.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000))

  109 542 (Omkostninger totalt)

  3 809 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har gleden av å presentere en flott enebolig i maritime omgivelser. Boligen i Nesahaugen 3 har i senere tid blitt oppusset og ligger i rolige og fredelige omgivelser på Vassøy med flott utsikt utover sjøen. Gode solforhold og stor terrasse. Innhold: 1. etasje: Gang, stue, kjøkken, wc. 2. etasje: 3 sov, bad/vaskerom Kjeller: 2 store uinnredet kjellerrom (rå-kjeller) m/muligheter Mulighet for leie/kjøpe båtplass. Vassøy ligger en kort ferjetur utenfor Stavanger sentrum. Dette er et lite koselig øysamfunn hvor man har matbutikk, skole, barnehage, flotte badeplasser, og fine turstier. Gratis bilferje fra ca midten av aug. 2023. Frisbeegolf (12 hull, arbeid igangsatt for utvidelse til 18 hull). Her får man følelsen av å ha hus og hytte i ett. Kan det bli mer idyllisk? Velkommen!

Nesahaugen 3, Rogaland

 • Tomt
  605.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Lett skrånet tomt. Grus i gårdsrom. Uteareal med terrasse/platting på bakke og grøntareal beplantet med plen og busker.

  Beliggenhet
  Boligen i Nesahaugen 3 ligger i rolige og fredelige omgivelser på Vassøy med flott utsikt utover sjøen. Gode solforhold. Vassøy ligger en kort ferjetur utenfor Stavanger sentrum. Dette er et lite koselig øysamfunn hvor man har matbutikk, skole, barnehage, flotte badeplasser, og fine turstier. Gratis bilferje fra ca midten av august 2023. Frisbeegolf. Pr dato 12 hull, arbeid igangsatt for utvidelse til 18 hull. Her får man følelsen av å ha hus og hytte i ett. Kan det bli mer idyllisk?

  Adkomst
  Ferje fra Fiskepiren i Stavanger. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert område med hovedsakelig småhus og eneboliger

  Byggemåte
  Såle med i sted-støpt betong. Grunnmur med blokker som er pusset. Yttervegger i bindingsverk/plank som utvendig er kledd med trepanel. Saltak tekket med skifer.

  Innhold
  1. etasje: Entre, gang, trapp, toalettrom, kjøkken, stue. 2. etasje: Trapp, gang, 3 soverom, bad/vaskerom. Kjeller: Uinnredet rå-kjeller/bod.

  Standard
  Vi har gleden av å presentere en flott enebolig i maritime omgivelser. Boligen i Nesahaugen 3 har i senere tid blitt oppusset og ligger i rolige og fredelige omgivelser på Vassøy med flott utsikt utover sjøen. Gode solforhold og stor god terrasse. Man kommer først inn i en gang med plass til å henge fra seg yttertøy. Videre har man lys og trivelig stue med plass til både sofagruppe og spisegruppe. Herfra er det utgang til terrasse. Kjøkkenet har lyse fronter og har godt med benk- og skapplass. Det er også et praktisk gjestetoalett i denne etasjen. I andre etasje finner man 3 gode soverom og badet. På badet er det vask, wc, dusj og opplegg for vaskemaskin. Kjelleren er uinnredet rå-kjeller for oppbevaring. Her vil det kunne være muligheter for å få laget til flere rom om ønskelig. Mulighet for leie/kjøpe båtplass, ( ca 700 m fra bopel ) FORANDRING ETTER BYGGEÅR. 2013 - ny drenering på 3 sider av boligen. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - ny stikkledning med avløp. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - ny terrasse/platting. Arbeid utført som egeninnsats. 2013 - nytt el-anlegg med sikringsskap. Utført av Rogaland Elektro. 2013 - utbedring av vegg mot sør med ny del av bunnsvill, reisverk, ny ytterkledning. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - byttet 4 stk vindu mot sør. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - ny balkong med adkomst fra 2 etasje. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - nytt kjøkken. 2013 - ny isolasjon på alle yttervegger samt gulv mellom kjeller/1 etasje og 1 etasje/2 etasje. Kledd innvendig med MDF plater. 2013 - oppgradert bad 2 etasje. Arbeid utført av fagfolk. Opplysninger gitt av eier. Hjertelig velkommen til visning! KONKLUSJON TILSTAND FRA TAKSTMANN: Det er registrert 2 stk TG 3 og 15 stk. TG 2 i rapporten. Tilstands-grad er gitt på grunn av blant annet alder etter levetids-tabell og tilstand. Møbler og fast inventar er ikke flyttet på for besiktigelse av vegg og gulv flater. Sprekker i gulv, vegg og tak kan forekomme. Noe svelling på innvendige dører TG 2. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Drenering: Totalvurdering Drenering fra byggeår - med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand TG 2. Drenering som er byttet ( på 3 sider) TG 1. Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldrings-messig slitasje med en normal levetid. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i.h.t. gjeldende anvisninger. MERKNAD Drenssystem med drensledninger har en forventet brukstid på 20 - 60 år. Det anbefales drensledning spyles med intervall på 1 - 5 år. Drenering som ikke er byttet. På boliger av denne alder må det påregnes fare for noe fuktighet i grunnmur/gulv, dette fordi datidens byggeskikk ikke ble utført med tilfredstillende fuktsikring, ved bruk av knotteplast og drensrør, lik dagens byggeskikk tilsier. Grunnmur og fundament: Totalvurdering: TG 2 grunnmur på grunn av sprekker i murte/pussede fasader. Merknader: Normaltid for vedlikehold av pussede flater. Bom og løs puss hugges ned. Ny puss påføres. Intervall 20 ? 30 år Rom under terreng: Totalvurdering:¨ Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmurs-plast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. Vinduer og dører: Totalvurdering: Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Vinduer har en forventet tid for utskifting på 20 - 40 år. Tredører/aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/middels/lang - 20/30/40 år. Vindu som er byttet i nyere tid fremstår i normalt god stand med normal slitasje TG 1. Normaltid for justering av vindu og dører 2 ? 8 år. Anbefalte tiltak: Noe svelling på inngangsdør og kjellerdør TG 2. Bytte av dører må påregnes i tiden som kommer. Anbefalt vedlikehold fra vindusprodusent (kan variere noe): Det er antatt at vinduet vedlikeholdes med maling etter 10 år. Deretter hvert 8 år (6 år) ut levetiden. Det antas at det brukes 5 gr. smøreolje hvert år til beslag og bevegelige deler. Yttervegger: Totalvurdering: Det er liten luftespalte mellom ytterkledning og grunnmur og lufting er redusert TG 2. Lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon er ikke montert bak hjørne-bord TG 2. Kledning mot Sør er byttet 2013 fremstår i god stand TG 1. Kledningen er ellers visuelt kontrollert til å være i god stand alder tatt i betraktning. MERKNAD: Trekledning har en forventet tid for utskifting på 20 - 50 år. Forventet levetid på kledning kan variere etter klima og tidligere utført vedlikehold. På grunn av alder må det påregnes tilsvarende redusert forventet brukstid. Renner og nedløp: Totalvurdering TG 2 renner og nedløp på grunn av normal slitasje og alder. Takrenner og nedløp i plast en forventet levetid på 20 - 30 år. Anbefalte tiltak En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking. Takkonstruksjon: Totalvurdering Saltak med sperr bygget etter byggemåte fra byggeår. CC sperr 96 cm. Normaltid for reparasjon. Utskifting av ødelagte deler 40 - 80 år. Takkonstruksjonen fremstår stabil på befaringsdagen. Det er ikke registrert konstruksjonsvikt med behov for tiltak. Viktig å merke seg at takkonstruksjoner i eldre boliger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til stivhet da disse er bygget etter eldre forskrifter. Etasjeskille og gulv på grunn: Totalvurdering TG 2 bjelkelag på grunn av blant annet borebille/morr, skjevheter og alder. (tiltak mot borebille/morr er utført 2013). Se egenerklæring. Det ble ikke avdekket vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative konsekvenser. Viktig å merke seg at bjelkelag/etasjeskillere i eldre boliger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til stivhet da disse er bygget etter eldre forskrifter. Normaltid for reparasjon. Utskifting av ødelagte deler 40 - 80 år Ildstein/Skorstein: Totalvurdering Historikk omkring pipe og ildsteder er ukjent. Peis-ovn i stue. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen/befaringsdagen. TG 2 pipe og beslag over tak på grunn av alder. Normaltid for vedlikehold av beslag og pipe over tak. Bom og løs puss hugges ned. Ny puss påføres intervall 20 ? 30 år. Anbefalte tiltak På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. Toalettrom: Totalvurdering Noe svelling på dør og skap til servant TG 2. De anbefales å etablere mekanisk avtrekk og luftespalte i dør for til-luft. Prisoverslag mindre enn 10 000 kr. Toalettrom er innredet med belegg på gulv, malt vegg, servant med skap, speil og toalett. Toalettrom fremstår ellers i god stand med normal slitasje. Elektrisk: Totalvurdering Kurs-fortegnelse er ikke oppdatert og er ikke i samsvar med antall sikringer TG 2. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Anbefalte tiltak På generelt grunnlag anbefaler el-kontroll ved eierskifte. Varmtvannsbereder: Totalvurdering TG 2 bereder på grunn av alder. Teknisk levetid bereder i rustfritt stål 15 - 30 år. Anbefalt brukstid 20 år. En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. Våtrom: Bad/vaskerom: Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk Tilstanden til membranen vurderes etter alder og forventet gjenstående levetid. Det er ikke sveist belegg ved innebygget toalett. TG 2 membran på grunn av utførelse og alder. Forventet levetid på baderoms-panel er 10 - 20 år. Våtroms-belegg en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon Noe svelling på dør og baderoms-innredning TG 2. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon På generelt grunnlag anbefales regelmessig rengjøring av utkast. Totalvurdering fukt Ved fukt- søk med fukt-indikator under blandebatteri er det ikke registrert forhøyede verdier. Ved fukt- søk med fukt-indikator i nedre del av baderoms-panel er det registrert forhøyede verdier TG 2. Det vil ikke være unormalt med noe fukt-oppsug i nedre del av baderoms-panel.   Forhold som har fått TG3: Taktekking: Totalvurdering: Taktekking er fra byggeåret, og med tanke på alder er det risiko for at lekkasjer kan oppstå. Ved dårlig vær er det registeret lekkasje fra tak TG 3. Renovering av taktekking på påregnes. Anbefalte tiltak: Det gjøres oppmerksom på at at det savnes snø-fangere på takflaten over inngangsparti og terrasse. Viktig at takkonstruksjonen sikres for nedfall som kan føre til skade. Anbefaler at det monteres snøfangere. Stige-trinn for feier på tak er ikke etablert. Det må påregnes å etablere stigetrin på tak. Trapp: Totalvurdering: Rekkverk på trapp til kjeller er ikke etablert TG 3. Anbefalte tiltak: Det anbefales å montere rekkverk etter gjeldene standard. Krav til høyde på rekkverk er 90 cm og hånd-rekke på begge sider. Maks tillatt åpning mellom vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm. Avstand mellom trinn max. 10 cm. Maks avstand mellom horisontale åpninger i rekkverk er 2 cm. Krav til frihøyde på trapp 2 m.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  FORANDRING ETTER BYGGEÅR. 2013 - ny drenering på 3 sider av boligen. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - ny stikkledning med avløp. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - ny terrasse/platting. Arbeid utført som egeninnsats. 2013 - nytt el-anlegg med sikringsskap. Utført av Rogaland Elektro. 2013 - utbedring av vegg mot sør med ny del av bunnsvill, reisverk, ny ytterkledning. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - byttet 4 stk vindu mot sør. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - ny balkong med adkomst fra 2 etasje. Arbeid utført av fagfolk. 2013 - nytt kjøkken. 2013 - ny isolasjon på alle yttervegger samt gulv mellom kjeller/1 etasje og 1 etasje/2 etasje. Kledd innvendig med MDF plater. 2013 - oppgradert bad 2 etasje. Arbeid utført av fagfolk. Opplysninger gitt av eier.

  Parkering
  Parkering på tomt. Mulighet for å leie/kjøpe båtplass ( ca 700 m fra bopel ) ifølge selger.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  82606512

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at tomten foran boligen, mot sjøen, er regulert til bolig. Man må derfor kunne regne med at det kan komme bolig der i framtiden. Det er foreløpig ingen planer om dette. Det foreligger ingen bygningsegninger i kommunens arkiver.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000))

  109 542 (Omkostninger totalt)

  3 809 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  1 Etasje. Elektrisk. Panelovn. Varmepumpe. Vedovn i stue. 2 Etasje. Elektrisk. Varmekabler på gulv bad.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16640

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 26.05.1956 - Dokumentnr: 301602 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1103 Gnr:4 Bnr:23


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foreligger ingen midlertidige brukstillatelser eller ferdigattester på eiendommen i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig

  Regulerings- og arealplanner
  Boligen er regulert til bolig og ligger i et område regulert til bolig og park. Plan 1765 Tomten foran mot sjøen er regulert til bolig

  Adgang til utleie
  Det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie av selvstendig boenhet. 

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  92 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000))

  109 542 (Omkostninger totalt)

  3 809 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  109542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 50 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 19 900,- oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 50 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva. 

Christoffer Værstad

Megler

Christoffer Værstad

97 09 36 30

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev