aktiv-eiendomsmegling
Attraktivt hyttefelt med nærhet til sjøen. Tomta ligger under pila

Vatnefjorden

 • 590 000
 • PRISANTYDNING590 000
 • OMKOSTNINGER30 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER620 892
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT783 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  30 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  620 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fantastisk utsikt og solforhold

Vatnefjordvegen, Møre og romsdal

 • Hyttetomta ligger meget flott til i Vatnefjorden ca 7 km fra Vatne sentrum. Flott utsikt og meget gode solforhold. Umiddelbar nærhet til sjø og fjell og spesielt bra bade- og båt muligheter. Tomta har ikke fått gatenummer, men ligger som nærmeste nabo til Vatnefjordvegen 702, så antas dette blir Vatnefjordvegen 700. Ved googlemaps søk benytt Vatnefjordvegen 702 og se tomta ved siden av ( rett før når du kommer kjørende inn hytteveien ).

  Småbåthavn både i Hellevika og i Vatne sentrum med muligheter for leie eller kjøp av båtplass. Den i Hellevika er i gangavstand fra hyttetomta.

  Hellenakken med flotte turmuligheter ligger rett bak tomta.
 • Hytta ligger i et flott hyttefelt som består av spredt hyttebebyggelse og noen naust nede ved sjøen. I all hovedsak fritidsbebyggelse i nærområdet.
 • Ta av mot Orvika/Vestrefjorden når du er nede i Vatne sentrum. Kjør deretter ca 7 km, da går det en vei ned til venstre mot et hyttefelt. Ta av der og følg veien rett fram ca 100 meter, da har du hyttetomta på din venstre hånd. Siste tomt før du kommer til en hytte på den hånda.
 • Eiet
 • 783,8 kvm
 • Privat vann fra felles pumpeanlegg. Tilkobling ligger på tomta og er betalt tilkoblingsavgift av selger. Privat septik må legges ned, men kan få tømming av Ålesund kommune. Privat felles vei med tinglyst veirett.
 • Formuesverdi kr 392 000 per 31.12.20.
 • Ingen kommunale avgifter, men må påregnes tømmeavgift om man nedlegger septiktank og har kommunal tømming.
 • Ingen pr i dag. Men frivillig medlemskap i hytte velforeninga, kostnad er kr 750,- pr år. Må påregne felles vedlikeholdsansvar på vei og vann.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Regulert til hytte jfr reguleringsplan for hyttefelt gnr 106 bnr 103 i Haram kommune vedtat 24.10.2002.

  Utnyttelsesgraden er BYA 10%, maks gesimshøyde er 3 meter og mønetak med takvinkel mellom 20-25 grader.

  Mest mogeleg av eksisterande vegetasjon må bevarast i hytteområda.
  Det er ikkje tillate med oppføring av gjerde rundt hyttene.
 • Gnr. 406 Bnr. 33 i Ålesund kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har heller ikke utarbeidet egenerklæringsskjema siden dette er en tomt.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris på vederlag kr 22.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14.900 -, oppgjørshonorar kr 5900,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 17.800,- ,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke og innhenting av lovpålagte opplsyninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg . Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Marius Christer Wold
  Sigrid Fremmerlid Wold
Halvard Aarseth

Megler

Halvard Aarseth

46 98 87 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev