aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Statsråd Tanks gate 7!

Velkommen til Os! Velholdt 3-roms investeringsobjekt. Utleid selveier. Balkong. Høy 1.etg.

 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER68 162
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 409 451
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 909
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 68 m²
 • ANDEL FELLESGJELD41 289
 • FELLESKOST./MND4 126
 • TOMT2 092 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 300 000,- (Prisantydning)
  41 289,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 341 289,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  56 020,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  68 162,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 409 451,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Inneholder hall, garderoberom, 2 soverom, dusjbad/wc/vaskerom, kjøkken, stue/spisestue med peis og utgang til vestvendt veranda. 1 romslig bod i kjeller. Egen parkeringsplass.

Statsråd Tanks gate 7, Viken

 • Gjennomgående god standard fra byggeår med bl.a. trestavs eikeparkett i stue, kjøkken og soverom. Fliser i hall og på bad/vaskerom. Malt strie på vegger. Lyslakkert kjøkkeninnredning med profiler i bøk. Bad har varmekabler, nytt dusjkabinett og pen innredning. El.styrt fuktvifte. Pen hjørnepeis med innsats i stuen.
  Dørcalling. En velholdt og tiltalende leilighet.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Følgende forhold er bemerket i tilstandsrapporten som store eller alvorlige avvik, TG3:
  Innvendig, våtrom - bad TG3
  Bad som er bygd i perioden 1995-1997 og etter forskrift fra før 1997.
  Badet har flislagt gulv med varmekabler. Ett sluk er plassert under dusjkabinett. Flislagt vegger i dusjsonen (men ikke hele våtsonen) og ellers til brystning. Frittstående dusjkabinett, gulvmontert toalett, innredning med vask og opplegg for vaskemaskin.
  Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle bad som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele badet, og ikke den enkelte bygningsdel.
  Alder: 1995
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak
  • Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som kan kreve tiltak, TG2:
  Innvendig, kjøkken - overflater og innredning TG2
  Innredning med skrog, fronter og benkeplate i laminat. Kjøkkenvask i stål. Kjøkkenet har frittstående hvitevarer (tilhører leietaker)
  Innredningen er fra ombyggingsår (1997).
  Alder: 1997
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  Det er registrert en del svelling i benkeplata under kjøkkenvasken. Generelt er det registrert en del bruksslitasje.
  Tiltak
  • Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Innredningen fungerer, men bør påregnes modernisert på sikt. Justering av enkelte dører kan gjøres.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, TG2:
  Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn TG2
  Bjelkelag i tre fra byggeår, som er etterisolert og antatt rettet noe i forbindelse med ombygging til leiligheter i 1997.
  Vurdering av avvik:
  • Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
  • Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig, tekniske installasjoner - varmtvannstank TG2
  Felles varmtvannsbereder fra 1997 som står i kjellerleiligheten (tinglyst avtale). Planlagt byttet i løpet av 2022 av sameiet.

  Det vises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Ing. Knobel AS datert 17.01.2022 for flere detaljer og beskrivelse av hvert enkelt punkt.
 • Solrikt beliggende på idylliske Os, et attraktivt og vakkert boligområde kjent for tidstypiske og verneverdige trehus - med frodige frukthager omkranset av stakittgjerder. Her bor man skjermet for trafikk, og samtidig med kort gangavstand til sentrum med alle byens servicefunksjoner, off. kontorer, restauranter og uteliv, samt buss, lekeplasser, turområder, skoler og butikker m.m. Et representativt og attraktivt boligområde. Bebyggelsen på Os er verneverdig som et helhetsmiljø og kjent for sine vakre trehusbebyggelse fra tiden ca. 1910-1915.
 • Boligbebyggelse med eneboliger, to- og flermannsboliger. I tillegg er det leiligheter.
 • Via trapp.
 • Grunnmur av granittblokker. Teglsteinsfasader, delvis pusset og malt. Saltak. Plassbygde takstoler i tre. Tak tekket med teglstein. Renner, nedløp og beslag i sink. Veranda i treverk.

  Det foreligger planer på sikt med omlegging av tak, jfr sameievedtak og langtidsbudsjett.
 • 1.et: 70 kvm Bra
  Arealangivelser er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport utarbeidet av Ing. Knobel AS datert 04.10.2021. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gang/entre.
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.
 • Alle hvitevarer tilhører leietager.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm og ved.
 • Pent opparbeidet fellesarealer med noe plen, blomsterbed, busker og trær. Gruset gårdsplass.
 • Egen parkeringsplass følger leiligheten.
  Det skal etableres strøm frem til parkeringsplass for mulighet å installeres elbil-lader.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Halden Boligbyggelag
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, protokoll fra ekstraordinært sameiermøte, oversikt nye felleskostnader, husordensregler. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Det skal i 2022 byttes alle vinduer i trappeoppgangen. Det skal også etableres strøm frem til parkeringsplass, slik at det blir mulighet for installering av elbil-lader for egen regning. I tillegg skal varmtvannsbereder i fellesrom byttes.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Det er tillatt med dyrehold. Styret skal informeres.
 • Gjensidige Forsikring ASA
  Gjensidige Forsikring ASA
  Polisenummer: 80233365
 • Formuesverdi som primærbolig kr 434 662 per 31.12.19
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 564 784 per 31.12.19
 • 4 126 pr. mnd. Disse inkl. kabel-TV og internett, utvendig vedlikehold, bygningsforsikring, kommunale avgifter (andel vann og avløpsgebyr), fellesstrøm, forretningsfører, vaktmestertjenester mm.
  Se vedlagte protokoll for vedlikeholds- og betalingsplan frem til rehabilitering av taket som skal gjøres i 2028.
 • Andel fellesgjeld: kr 44177
  andel fellesformue: kr 12 430
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 12137046103, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 23.09.2021: 2.6% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 28
  Saldo per 23.09.2021: 823 684
  Andel av saldo: 44 178
  Første termin/første avdrag: 30.12.2018 ( siste termin 30.06.2028 )
  Flytende rente DNB - Ikke IN

  Evnt planlagte låneopptak og/eller byggelån er ikke med i oversikten.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 5 706 pr. år
  Disse inkl. eiendomsskatt, avfallsgebyr og feiegebyr. Øvrige kommunale avgifter dekkes via felleskostnader.
 • Kommunale avgifter og felleskostnader
 • Det er utstedt ferdigattest for nybygg/garasje datert 26. mars 1998.
  Det er utstedt ferdigattest for bruksendring og ombygging / kontor datert 26. mars 1998.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Leiligheten er i dag utleid for kr 8386 per mnd eks strøm. Kabel-TV er inkludert. Avtalen er tidsubestemt og leietager har rett til å leie så lenge hun lever. Leieforholdet overtas og må videreføres av kjøper.
  Kontakt megler for å få tilsendt kopi av husleiekontrakt.

  Det er foretatt radonmåling vinteren 2019/2020 som viser lave verdier. Se vedlagte radonrapport.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:
  GRUNNDATA:
  1997/383-1/2 Seksjonering 28.01.1997
  1997/743-1/2 Resek/tilleggssek 18.02.1997 / 1997/743-2/2 Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel 18.02.1997 - tillegg av uteglemt seksjon 17
  2018/302562-1/200 Reseksjonering 09.01.2018 - snr 17 endres fra næring til bolig.

  Rettigheter på 3001-66/547 2002/6362-1/2 Erklæring/avtale 26.11.2002 - veirett
  Rettigheter på 3001-66/851/0/1 2018/389210-1/200 Erklæring/avtale 01.02.2018 - avtale om plassering av varmtvannsbereder

  Tinglyste avtaler som ikke følger som vedlegg i prospektet kan kopi utleveres ved meglers kontor.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan G190 Aldershjemseiendommen på Os med formål bolig.
  Eiendommen er i sentrumsplan merket som verneverdig.
 • Gnr. 66 Bnr. 851 Snr. 1 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.

  Dersom bud aksepteres i 2022, gjelder følgende: Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6900, oppgjørshonorar kr 5900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 22045. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Jansen
  Øivind Haugen

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev