aktiv-eiendomsmegling
Leiligheten er merket med pil

Strøken ny leilighet i 3.etg. - Solrik balkong - Like ved togstasjonen - Flott sykkelparkering - Midt i sentrum

 • 3 590 000
 • BRA 49 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING3 590 000
 • OMKOSTNINGER101 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 691 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 49 m²
 • FELLESKOST./MND1 561
 • TOMT3 710 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,-))
  --------------------------------------------------------
  101 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 691 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
3. etasje: Gang, bad, soverom, stue/kjøkken.

Balkong er ca. 9 m2.

Sportsbod i kjeller.
Sett fra balkongen

Sentrumsveien 9, Viken

 • Leiligheten er ikke bebodd og er klar for overtakelse. Her har du toget i umiddelbar nærhet. (se bilde i annonsen) Når Follobanen (som snart er ferdig) brukes vil man ta omtrent 23 minutter inn til Oslo S. I tillegg vil det bli hyppigere tog-avganger.

  Lyse flater og parkett på gulv. Høy comfort. Ekstra takhøyde i stue og store vinduer. Balkong med gode solforhold. Soverom med to skyvedører. Kjøkken med integrerte hvitevarer. Gang med skyvedørsgarderobe. Flott fliselagt bad.

  I Vestby sentrum finner du alt du kan ønske deg i nærheten av butikker, servicetilbud, cafeer og restauranter. Et sted i rivende utvikling. I tilknytning til boligprosjektet skapes et hyggelig parkområde som etterhvert vil komme på plass. I byggets bakkeplan planlegges bla. matbutikk, treningssenter m.m.
 • Selveierleiligheten ligger midt i sentrum. Her har du toget i umiddelbar nærhet. I Vestby sentrum finner du alt du kan ønske deg i nærheten av butikker, servicetilbud, cafeer og restauranter. Et sted i rivende utvikling som bare blir bedre. I tilknytning til boligprosjektet skapes et hyggelig parkområde som etterhvert vil komme på plass like ved komplekset. I byggets bakkeplan planlegges bla. matbutikk, treningssenter m.m. En rusletur unna er Vestby Storsenter med rikt utvalg av butikker og servicetilbud. Et par kilomet unna har man Vesby Outlet, utvendig handlegate med mange kjente klesbutikker, kafeer m.m.
 • Området består hovedsakelig av offentlig, næring, blokker, villa og småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Bærekonstruksjon i betong og stål. Tak i betong og med fallisolasjon, papptekking. Yttervegger i isolert bindingsverk kledd utvendig med tegl, metall og plater. Innvendig meg gips. Innervegger i betong og innvendig med gips. Balkonger i ubehandlet betong eller stålkonstruksjoner. Beskrivelsen er hentet fra utbygger.
 • 3.etasje: ca. 49 m2. P-rom er lik BRA.

  Arealene er basert på tegninger og kan avvike noe fra virkeligheten.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er installert vannbåren gulvvarme i alle rom, disse styres med lokale følere i hvert enkelt rom. På baderom er det elektriske varmekabler med egen regulator ved dør til baderom. Balansert ventilasjon med varmegjennvinning.
 • Består for det meste av adkomst som asfaltert og stenbelagte områder.
 • Det medfølger ikke parkering. Det er tillatt å gjøre private avtaler internt i sameiet på eget initativ. Det er også parkeringsmuligheter ved betaling andre steder i området. Kjøper oppfordres til å gjøre egne undersøkelser dersom dette er viktig for kjøper.
 • Offentlig
 • Forretningsfører: Agio Forvaltning
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Ref. husordensregler i sameiets ordensregler pkt. 8.1 knyttet til dyrehold følger alminnelige norske regler. Dyrene skal ikke være til sjenanse for øvrige andelseiere. Det innebærer at hunder skal holdes i bånd, katter som skvetter innomhus må kastreres etc. Nærmere regler er angitt i vedlegget" Regler for dyrehold i Sameiet Wessel Park. Detaljer er vedlagt i prospektet.
 • Gjensidige Forsikring
  Polisenummer: 91321537  Eiendommen er forsikret gjennom sameiet, innboforsikring må tegnes av kjøper.
 • Leiligheten er ny og likningsverdien er ikke enda fastsatt. Den skal ikke overstige 25% av markedsverdien for primærbolig, eller 90% av ved sekundærbolig.
 • Tot. pr .måned: kr 1 561,- Dekker bla. styrehonorar og forretnignsførsel. Felles bygningsforsikring. TV-internett. Drift og vedlikehold fellesareal.

  Fellesutgifter spesifisert:
  Felleskostnader kr 1 212,-
  Internett kr 349,-

  Utenom kommer forbruk tappevann varmtvann og vannbåren varme oppvarming, måles og man betaler ut fra eget forbruk.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Vestby kommune opplyser at det enda ikke er installert vannmåler i leiligheten. Denne vil monteres av utbygger så fort produktet leveres fra ekstern leverandør. I mellomtiden vil Vestby Kommune fakturere et stipulert beløp som avregnes i ettertid. Det tas grunnlag i leilighetens bruksareal. En kubikkmeter koster pr. nå. 54,54 øre. Utenom fakturers det årlig et fast gebyr som pr. nå utgjør kr. 3339,-. Faktureres 4 ganger i året.

  Movar er et interkommunalt selskap som fakturer for renovasjon. Hvorvidt dette blir fakturert pr. leilighet eller om det vil legges på fellesutgiftene er enda ikke avklart. Det må påregnes en kostnad for renovasjon. Det foreligger ikke noe estimat pr. d. d.
 • Kostnader til strøm/alarm etc. avhenger av hvilke abonnement en velger og eget forbruk.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse.
 • Kan leies ut i sin helhet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
  Leiligheten er ikk brukt. Den leveres slik den fremstår nå uten videre rengjøring. Kjøper må selv kontakte utbygger dersom man skulle oppdage noe som ikke er i orden, eller er en mangel.

  Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at diverse skjønnhetsmerker etter visninger kan forekomme ved kjøp av ny bolig. Slike skader/merker kan derfor ikke gjøres gjeldende som en mangel.


  Selger tar ikke ansvaret for skjeggkre i boligen. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Selv om det per i dag ikke er en kjent metode for å utrydde skjeggkre, finnes det tiltak som bringer forekomst av skjeggkre ned på et akseptabelt nivå. Anbefalte tiltak er bl.a. bruk av limfeller og hypping renhold for å fjerne næringstilgangen. Skjeggkre gjør liten skade, men kan virke sjenerende."

  Området er fortsatt under utbygging og det må påregnes byggeaktivitet, nabovarsler og eventuelt reguleringsendringer i området.

  FDV dokumentasjon fra utbygger fåes ved overtakelse i elektronisk form.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1938/2475-1/5 Erklæring/avtale
  04.10.1938
  Bestemmelse om benyttelse
  Bestemmelse om bebyggelse
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om vannrett
  Overført fra: 3019-9/27
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1946/3292-1/5 Erklæring/avtale
  30.10.1946
  Bestemmelse om bebyggelse
  Overført fra: 3019-9/27
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1959/90-1/5 Erklæring/avtale
  12.01.1959
  LEIEKONTR.TIL VESTBY OG SON HV-OMRÅDE I KJELLEREN PÅ D.E.
  Overført fra: 3019-9/27
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1961/990024-1/5 Elektriske kraftlinjer
  12.06.1961
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Overført fra: 3019-9/27
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1965/3983-2/5 Bestemmelse om vannledn.
  07.08.1965
  rettighetshaver:Knr:3019 Gnr:9 Bnr:27
  Bestemmelse om veg
  Med flere bestemmelser
  Overført fra gnr 9 bnr 84
  Overført fra: 3019-9/27
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1993/8774-2/5 Kjøpekontrakt
  07.12.1993
  rettighetshaver:Knr:3019 Gnr:9 Bnr:315
  bestemmelse om veg
  Overført fra: 3019-9/27
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1994/1095-3/5 Erklæring/avtale
  14.02.1994
  Div. best. mellom bnr. 187 og bnr. 312.
  Overført fra: 3019-9/27

  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Området er regulert til sentrumsformål, kjøreveg, fortau, torg, sykkelvei, grøntareal. Bolig, næring og offentlig. Det gjøres oppmerksom på at området er i utvikling og det kan komme endringer i framtiden. Reguleringsbestemmelser og kart vedlagt i prospektet.
 • Gnr. 9 Bnr. 27 Snr. 27 i Vestby kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • I forbindelse med salg av denne eiendommen er følgende avtalt. Alle priser er inkl. mva.:

  Provisjon 1,1 % av salgssum
  Markedspakke kr 16900,-
  tilrettelegging kr 10 400,-
  Oppgjør kr 5900,-
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mustafa Kroop
  Tahmineh Shahriari
Harald Bjørgengen

Megler

Harald Bjørgengen

94 14 62 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev