aktiv-eiendomsmegling

Vestfossen Sagveien 36B

Tre 3-roms leiligheter beliggende sentralt i Vestfossen med kort vei til tog, butikker og de fleste servicetilbud

 • 2 150 000
 • BRA 63 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 150 000
 • OMKOSTNINGER65 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 215 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 989
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 61 m²
 • FELLESKOST./MND710
 • TOMT6 220 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 2 150 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 215 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten ligger i underetasjen og inneholder: Entre/hall, bad/wc, bod, 2 soverom, åpen kjøkkenløsning, stue med utgang til terrasse.
Husk visningspåmelding!

Sagveien 36B, Viken

 • Hvit glatt kjøkkeninnredning. Dusjkabinett, servant, wc og hvite overskap på bad. Skyllekum og opplegg for vaskemaskin. Garderobeskap. Det er lagt fiber fra NextGenTel inn i 3 av leilighetene i sameiet, men ikke i denne. Det er ifølge leverandør mulig å legge det inn i denne leiligheten også, men man må beregne kostnader til graving og leveringstid. Leiligheten er enkelt innredet og har behov for rehabilitering. Den selges uten ytterligere rengjøring.
 • Sentralt beliggende i Vestfossen med gangavstand til tog og buss samt sentrum med skoler, barnehager, idrettsanlegg, bank, lege og tannlege. I området rundt Vestfossen er det mange fine tur- og friluftsmuligheter både sommer og vinter. Kort vei til Sundhaugen/Fiskumvannet og Eikern med fine bademuligheter. God offentlig kommunikasjon til Kongsberg og Drammen/Oslo. Ca 20 minutters kjøring til Kongsberg, ca 25 til Drammen.
 • Se kartskisse i annonsen på FINN.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet til annonserte visninger.
 • Bindingsverk på grunnmur av multielementer med betong på utvendig side. Tak tekket med betongtakstein. Se for øvrig vedlagte tilstandsrapport avholdt 17.08.2022 av takstmann Vegard Aasen. Takstmannen har satt tilstandsgrad 3 (TG3) på tre punkter og tilstandsgrad 2 (TG2) på en del punkter; noen av dem på grunn av alder, men også på grunn av tilstand. TGIU (ikke undersøkt). Alle interessenter bes lese og sette seg inn i rapporten før budgivning. Forhold som har fått TG3 (Store eller alvorlige avvik): - Våtrom > Generell > Bad. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkkken. Det er påvist omfattende skader på overflater/kjøkkeninnredning. Fuktskader på fronter og bunnplate i skap under oppvaskbenk. - Tomteforhold > Terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. Forhold som har fått TG2 (kan kreve tiltak): - Utvendig > Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. - Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. - Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. - Utvendig > Vinduer. Punktering av glass er påregnelig. - Utvendig > Dører. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. - Utvendig > Terrasse. Det er påvist at dekket på terrassen har en del sprekker. - Innvendig > Overflater. Vinylbelegg på kjøkken er sprukket. - Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Innvendig > Pipe og ildsted. Ildfast plate mangler under sotluke på pipe. - Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad. Eier har ikke akseptert hulltaking i vegg bak våtsonen. - Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvsit tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank i hht gjeldende forskrift. - Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Multimur er en konstruksjon som ble brukt fra 1970-tallet og frem til begynnelsen av 1990-tallet. Multimurelementer er utsatt for fukt og kondens og risikoen for skader er stor. Interessenter bør undersøke dette nærmere. Øvrige punkter har fått TG1 (mindre avvik). Det elektriske anlegget ble siste gang kontrollert og godkjent 21.11.2017.
 • BRA/P-rom/S-rom: 63/61/2 kvm Følgende rom inngår i primærareal: Entre/hall, bad/wc, 2 soverom, åpen kjøkkenløsning, stue.

  S-rom: Bod.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Gulvvarme på bad. For øvrig elektriske panelovner i enkelte rom. Pipe er montert.
 • Felles eiertomt. Opparbeidet med plen og asfalterte adkomstveier.
 • Parkering på felles parkeringsplass.
 • Sagveien er offentlig frem til avkjøring til Grevlingstien, deretter privat med felles ansvar for vedlikehold og brøyting. Offentlig vann og avløp via private stikkledninger og pumpekum med felles vedlikeholdsansvar som går videre gjennom seksjon 1 og 2/Villa Skaar. Se vedlagte VA-kart.
 • Seksjonssameiet består av 8 boligseksjoner (leilighetene) og 2 næringsseksjoner i sykehjemmet. Sameiet har ikke noe fungerende styre da alle seksjonene opprinnelig hadde en eier, og har heller ikke noe vedlikeholdsfond oppspart da det ikke er blitt betalt felleskostnader utover forsikring og brøyting. Den anbefales å etablere et fungerende sameie/styre og registrere dette i Brønnøysund samt å begynne å betale inn felleskostnader slik at det blir opparbeidet et fond til felles vedlikehold, brøyting og bygningsforsikring.
 • Det er ingen restriksjoner mot dyrehold.
 • Boligseksjonene har felles bygningsforsikring i If; innboforsikring tegnes av kjøper. Forsikring for hele sameiet har beløpet seg til ca kr 36 000,-/år, dvs ca kr 4 500,- pr leilighet. Prisen avhenger av kundeforhold. Det må tegnes ny polise når alle leilighetene er blitt solgt fra nåværende eier.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 474 774 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 582 580 per 31.12.20
 • 710 pr. mnd. Beløpet er for forsikring og brøyting, og har ingen avsetning til vedlikeholdsfond. Se rubrikk for sameie. Det er ikke betalt inn faste felleskostnader fra seksjonene, men bygningsforsikring og brøyting er blitt fordelt mellom seksjonene. Ca årlig kostnad pr seksjon har vært kr 8 500,- (ca kr 710,-/mnd), avhengig av kundeforhold i forsikringsselskap og snømengde.
 • Det er ingen felles formue eller gjeld da kostnader for forsikring og brøyting er blitt fordelt fortløpende.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kommunale avgifter: Kr 4 582,- i 2022 for 75 kbm (fastledd kr 1 247,- pluss (44,46 x forbruk i kbm)). Boligen har installert vannmåler, og avgiften vil derfor variere med forbruket. Faktureres à konto 3 ganger i året. Renovasjon: kr 2 997,50 i 2022 for Samarbeidsløsning. Nåværende beboer har hatt et årlig strømforbruk på ca 9 860 KWh.
 • Ferdigattest er utstedt 19.12.1989.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele leiligheten leies ut.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Selger har ikke bebodd eiendommen og det kan være kvaliteter og feil/mangler ved eiendommen han ikke vet om. Det oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk fagkyndig.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon. 05.09.1996 Resek/deling av seksjon 30.07.20009 Resek/deling av seksjon. Kopi av dokumentene kan fåes ved henvendelse til megler.
 • Regulert til bolig i hht reguleringsplan 3048-0081 Reguleringsplan for Sagløkken, stf. 04.09.185 samt avsatt til bolig i hht kommuneplan for Øvre Eiker 2015-2027.
 • Gnr. 48 Bnr. 143 Snr. 4 i Øvre Eiker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Snarest
 • Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Denne medfølger vedlagt tilstandsrapporten.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Denne leiligheten har fått karakteren rød E.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast vederlag kr 35 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 900,-, oppgjørshonorar kr 5 000,- og markedspakke kr 19 700,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Freddy Solberg Lunde
Cathrine Mastrup

Megler

Cathrine Mastrup

97 72 86 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev