aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Torvmyrvegen 4B, presentert av Eiendomsmegler Anne Kristine Undheim, Aktiv Eiendomsmegling

Fin, lettstelt del av tomannsbolig med et herlig, solrikt uteområde. 2 soverom. Alt på ett plan.

 • BRA 74 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER67 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 157 142
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 007
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 71 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT651 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 090 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  51 000,- (Dokumentavgift)
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  67 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 157 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Del av tomannsbolig som går over ett plan og inneholder:
1.etasje: Gang, bad/vaskerom, 2 soverom, stue/kjøkken, bod

Garasje med bod.
Hyggelig stue med mye naturlig lys.

Torvmyrvegen 4B, Rogaland

 • Velkommen til Torvmyrvegen 4B, en fin del av tomannsbolig fra 2007, med alt på ett plan. Er du på jakt etter en lettstelt enebolig med god standard og planløsning i tillegg til fint, solrikt uteområde? Kom innom på visning!

  Man kommer inn til en lys entre med fliser på gulv. Her kan du henge fra deg yttertøy og sko. Gangen har nylagt gulv. Bod til oppbevaring.
  Til høyre for entreen er badet som er helfliset og har toalett, vask, dusj samt uttak til vaskemaskin og tørketrommel.

  Ellers er det et soverom som har plass til dobbeltseng og garderobeskap og et hyggelig gjesterom som en kan bruke til soverom/kontor. Alt etter behov.

  Videre kommer man til en åpen stue og kjøkken løsning der det er god plass til et romslig spisebord samt sofagruppen foran tvkroken. Selve kjøkkenet er i moderne utførelse med grå innredning og har god skap og benkeplass der komfyr, koketopp og oppvaskmaskin er integrert. Nye fronter i 2021.
  Fra stuen er det utgang til det trivelige uteområdet.

  Parkering i garasje eller i eget gårdsrom. Bod i bakkant.

  Velkommen til visning!

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3:

  BAD/ VASKEROM Totalvurdering overflater:
  Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det registreres
  riss / sprekker i overflater. Det er påvist motfall ved toalett, lekkasjevann fra toalett vil derfor ikke ledes til sluk, TG 3
  Anbefalte tiltak overflater:
  Vær oppmerksom ved bruk. Sprekk i fliser utbedres ved behov da det på befaringsdagen ikke er påvist tegn til lekkasjer etter hulltaking. For
  å få tilstandsgrad 1 må de påviste skader utbedres og gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk
  rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell oppgradering/ renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

  Forhold som har fått TG2:

  RADONSIKRING Totalvurdering:
  Det er ikke utført måling av radon i boligen. Det mangler dokumentasjon av fagmessig utførelse av radonsperre. Tilstandsgrad settes på
  bakgrunn av føringer i NS 3600.

  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt foreta tiltak ved behov. Ved utleie må det foreligge radonmålinger.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Stedvis rust i hengsler og beslag. Balkongdør har skade i overflaten, fungerer med avviket, men har en redusert forventet levetid om skade
  ikke utbedres. Balkongdør er noe trang ved lukke/ låse funksjon, utbedring ved smøring vil trolig bedre forholdene. Ett vindu nærmest
  kjøkkeninnredning har noe behov for smurning. Det er påvist noe rust på spiker på vindu til bad/ vaskerom, glasslister byttes ved behov.

  Anbefalte tiltak:
  Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. For å få tilstandsgrad 1 må overnevnte skader utbedres, tidspunktet for når dette er
  nødvendig er vanskelig å si noe om da det er vær/ vind forhold som vil påvirke tilstanden. Ved renovering/ utbedring påse at alle forhold
  som tettemetode, utbedring, kvittering mv. dokumenteres. Det kan ikke påvises om ytre tettinger har avvik uten til dels store fysiske inngrep
  som ikke blir utført ved enn tilstandsvurdering. Anbefales på generelt grunnlag å jevnlig foreta smøring av hengsler/ beslag årlig.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Tørkeriss i kledningen er normalt alder tatt i betraktning og kan over tid gi kledningen en forkortet levetid. Deler av kledning er lavere enn 15
  cm ved byslag, anbefales utbedret da trevirket til terreng kan få en forkortet levetid. Manglende lufting kan over tid medføre skader i lukket
  konstruksjon som ikke lar seg avdekke uten til dels større åpninger. Det er stedvis påvist malingsavskalling, overflatebehandling stedvis må
  påregnes. Anbefalte tiltak:
  For å få tilstandsgrad 1 må de overnevnte avvik utbedres. Kvisthull og sprekker behandles med malingsakryl og overflatebehandles ved
  behov, malingsavskallinger overflatebehandles innen rimelig tid.

  LOFT
  Totalvurdering:
  Det er påvist avtrekkskanal på loft, ukjent hvem som har montert, kan indikere dårlig/ begrenset lufting av konstruksjonen. På
  befaringsdagen er det stedvis påvist tette luftespalter, på befaringsdagen er det ikke observert tegn til avvik ved visuell kontroll på loft/ fra
  lukeområde. Men det er byggfaglig riktig å gjøre oppmerksom på at luftespalter er stedvis tette, det anbefales å montere trepinner inn for å
  utvide luftespaltene. Dersom det blir påvist mugg/ svertesopp i overflaten bør det utføres tiltak med dagens konstruksjon. Loftet vurderes
  ellers å være i ok stand ut fra forventet alder.

  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å foreta ytterligere kontroll vinterstid for å avdekke om det er eventuelle skader.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Det er påvist mangelfull luftespalte i utstikk. For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at anordning for ventilering er begrenset.
  Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d.

  Anbefalte tiltak:
  Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres. TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Det mangler snøfangere på tak, erfaringsmessig er det lite snø på sør-vestlandet, etter NS3600:2018 utstyr på tak er det avvik når
  snøfanger mangler og må imidlertid etableres for å få TG 1. Det er påvist stedvis mose på tak. Taktekkingen ellers vurderes å ligge fint.

  Anbefalte tiltak:
  Manglende snøfanger kan medføre fare for liv/ helse ved store snømengder, ved avrenning på tak og må derfor etableres. Det må påregnes
  å renske sluk, renner og nedløp jevnlig for å forhindre/ begrense lekkasjer.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Det er påvist knirk i enkelte gulvflater, skyldes normalt noe ujevnheter i undergulvet, gulvet fjernes og avrettes før nytt gulv etableres,
  utføres ved behov. Det er påvist slitasje i parkettgulv i gang og soverom som følge av alder, i stue/ kjøkken er parkettgulvet slipt og lakket
  på ny, se egenerklæring. Det registreres "bom" i enkelte flis i entre sone (mangelfull heft mot underlag).

  Anbefalte tiltak:
  Flis kan ved bom knuse/ sprekke lettere. Anbefales utbedret ved epoxy eller lignende ved behov. Slitte gulv byttes eller gulvslipes ved
  behov/ ønske. Knirk utbedres ved behov.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Det er foretatt oppgraderinger i etterkant av byggeår i carport og bod, ifølge eier er arbeidet utført av
  faglært som vennetjeneste. Tilstandsgrad på bakgrunn av manglende dokumentasjon på arbeid i carport/ bod.

  Anbefalte tiltak:
  Det gjøres oppmerksom på at den bygningssakkyndige har begrenset kunnskap om elektriske anlegg. Det kan derfor ikke utelukkes at
  anlegget har flere avvik enn det som fremgår av den forenklede kontroll ihht forskrift, se ellers selgers egenerklæring/ informasjon. Det må
  innhentes samsvarserklæring/ dokumentasjon på faglig utførelse på anlegg i carport/ bod.

  VARMESENTRAL Totalvurdering:
  Luft til luft varmepumpe, det er ikke påvist lukt på befaringsdagen. Ifølge eier/ oppdragsgiver er ikke anlegget opplyst å ha avvik utover
  normal bruksslitasje. Tilstandsgrad på bakgrunn av føringer i NS3600 der det ikke foreligger dokumentasjon på faglig utførelse eller service
  siste 2 år. Selger har begrenset kunnskap om brannsikring og viser derfor videre til installatør og siste service da eventuell brannsikring er
  skjult i anlegget. Eventuell brannsikring anbefales videre ytterligere undersøkt ved autorisert montør.

  Anbefalte tiltak:
  Det må fremlegges dokumentasjon på brannsikring, faglig utførelse og service siste 2 år for å lukke avviket.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Erfaringsmessig har slike ventilasjonsanlegg vist seg å ikke gi tilfredsstillende luftkvalitet. Funksjonstest på ventiler er ikke mulig da det er
  naturlig ventilasjon. Det er på befaringsdagen ikke påvist tegn til skader som tilsier at ventileringen ikke er tilstrekkelig. På befaringsdagen
  er ventilene kun visuelt kontrollert og ikke åpnet for videre kontroll.

  Anbefalte tiltak:
  Om mulig må balansert ventilasjon vurderes. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som
  dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere balansert ventilasjon eller andre tiltak for å bedre kvaliteten på innemiljøet.

  BAD/ VASKEROM
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Membran ligger skjult i konstruksjonen, den lar seg derfor ikke kontrollere på lik linje med øvrige bygningsdeler som er synlige. Vurdering
  gjøres i utgangspunktet i alder på membran. Det gjøres oppmerksom på at membran likevel kan fungere i lang tid fremover.

  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe
  om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Stokkalandsmarka er Jærens nye tettsted. Hå kommune har store visjoner for Stokkalandsmarka, noe som har gjort plassen veldig attraktiv. Nye byggeprosjekter er med på å skape et ungt miljø. Barnehage i naturlige omgivelser gjør Stokkalandsmarka ypperlig for småbarnsfamilier. Det er kort vei til Brusand, kanskje Norges fineste sandstrand. Brusand er den sørligste av jærstrendene med gode bademuligheter om sommeren. Rett nedenfor Stokkalandsmarka går toget, og det er heller ikke langt ned til Fylkesvei 44, hovedveien over Jæren.

  I Stokkalandsmarka møtes det tradisjonelle og det morderne i fin symfoni. Nye flotte boliger i landlig natur utgir et vakkert samspill. Folketall og utbygging er allerede i sterk vekst. Hå kommune satser derfor stort og legger langsiktige planer for at det skal bli en bra plass for deg å bo. Det er ikke uten grunn at Stokkalandsmarka kalles Hå sin framtidsby.

  Stokkalandsmarka legger til rette for trening, aktiviteter, søndagsturer og familieglede. Sykkelturer til stranden i soloppgang, romantiske turer langs vannkanten når solen går ned eller Haugstadskogen som har mange flotte turløyper. På Jæren byr naturen på noe for enhver smak.

  For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Vertikaldelt tomannsbolig, oppført med plate på mark.
  Yttervegger med fasadekledning og innvendig platebeslått.
  Saltak tekket med betongstein.

  Byggemåte er hentet fra Tilstandsrapport Eierskifte utført av Serika Takst v/ Anders Serigstad 13.07.2022.
 • 1.etg.: P-rom/ BRA - 71/ 74 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entre/ gang/ hall, Bad/ vaskerom, 2 soverom og Stue/ kjøkken


  Sekundærrom: Bod
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • - elektrisk
  - varmepumpe
  - mulighet for ildsted da pipe er etablert, ildsted er ikke tilkoblet, før bruk anbefales kontroll ved brann/ feiervesen om pipe fungerer.
 • Egen del er singlet på overflaten, gruset ved gårdsrom.
 • I eget gårdsrom.
 • Offentlig. Vannmåler er installert og de kommunale avgiftene avregnes etter forbruk.
 • Dyrehold er tillatt.
 • Gjensidige
 • Formuesverdi som primærbolig kr. 525 786,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 892 829,- per 31.12.20
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 9 786 pr. år
  Kommunale avgifter 2021 - termin 2: kr. 4 049,22,- Kommunale avgifter 2022 - termin 1: kr. 5 737,25,-
 • Strøm, TV/Internett og eventuelle forsikringer kommer i tillegg til kommunale avgifter.
 • Det foreligger ferdigattest datert 14.11.2007.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at carport er omgjort til garasje med bod i bakkant. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

  Dette medfølger ikke i salget: Slangetrommel ute, sneller/tromler og dekkstativ i garasje.
 • 2006/510489-2/200 Bestemmelse om gjerde tgl. 23.10.2006
  Overført fra: 1119-107/152
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2006/510489-3/200 Bestemmelse iflg. skjøte tgl. 23.10.2006
  Rettighetshaver: HÅ KOMMUNE
  Org.nr: 964969590
  Bestemmelse om tilbakekjøpsrett for kommunen.
  Gjelder ubebygd tomt eller dersom byggefristen på 2 år ikke overholdes
  Overført fra: 1119-107/152
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2007/820616-1/200 Seksjonering tgl. 12.10.2007
  opprettet seksjoner:
  snr: 1
  formål: Bolig
  tilleggsdel: Bygning og grunn
  sameiebrøk: 1/2

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
  Boligbebyggelse - Nåværende (110 - Boligområde)

  Reguleringsplan 1119 966 - Stokkalandsmarka Boligområde vedtatt 27.11.1986 er gjeldende.

  Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? NEI
  Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? NEI
  Eksisterer det planforslag som berører eiendommen? NEI
 • Gnr. 107 Bnr. 152 Snr. 1 i Hå kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr. 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,-, oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Andrea Reime Tjøtta
  Even Jonassen Rosland
Anne Kristine Undheim

Megler

Anne Kristine Undheim

48 25 42 77

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev