aktiv-eiendomsmegling
Oversikt

VIKEDAL Kyrkjevegen 17

Vikedal - Innholdsrik enebolig med flott utsikt - Barnevennlig beliggenhet, like ved skole - Romslig terrasse

 • kr 2 690 000
 • BRA 274 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 2 690 000
 • Omkostningerkr 84 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 774 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 972
 • Soverom6
 • ArealP-rom 214 m²
 • Tomt1 095.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig beliggende i etablert byggefelt i Vikedal, like ved barne- og ungdomsskole. Oppført i 1972. I år 2000 ble bl.a. stuen påbygd i begge etasjer. Det er utført modernisering av flere rom i ulike omganger opp gjennom årene. Fremstår som en tiltalende og velholdt bolig. Tilstandsrapporten gir nærmere beskrivelse for boligens tilstand og hvilke tiltak som kan vurderes utbedret. Flott utsikt mot fjord og fjell, samt ned mot sentrum og idrettsområde. Inneholder: Kjeller: Gang, vedbod, grovgarderobe, bad, vaskerom, to stuer og to soverom (ikke godkjent rømningsvei/vindusstørrelse). 1. etg: Gang, bad, tre soverom, kjøkken og stue. Garasje og carport. Lekehytte. Romslig terrasse på to plan. Terrassen ut fra stue 1.etg er delvis overbygd. Kontakt megler for visning!

Kyrkjevegen 17, Rogaland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 144 kvm
  1. etasje: 106 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 108 kvm Bad , Entré , Gang , Soverom , Soverom 2, Hall m/trapp , Vaskerom , Stue , Stue 2
  1. etasje: 106 kvm Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad , Gang m/trapp, Kjøkken , Stue

  Garasje/Carport
  Bruksareal
  1. etasje: 24 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 24 kvm  Tomt
  1095.2m²

  Beliggenhet
  Fint beliggende i etablert byggefelt i Vikedal. Flott utsikt mot fjord og fjell, samt ned mot idrettsområde med fotballbane, sandvolley og idrettshall. Vikedal skole med 1-10.trinn er bare noen hundre meter i fra. Her er det romslige uteområder og ballbinge. Vikedal har mange turløyper, både i nærheten og oppover dalen. Strand og båtliv.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger.

  Barnehage/skole/fritid
  Vikedal FUS barnehage i gangavstand ved sentrum. Vikedal skole med 1-10.trinn like ved.

  Byggemåte
  Taktekkingen er av betongtakstein. Takrenne og nedløp i aluminium. Bindingsverkskonstruksjon som er utvendig kledd med liggende og stående bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler og sperr i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Terrasse tilknyttet stue i 1 etasje. Balkong mot sør. Betongtrapp ved hovedinngangsdør. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 31.01.23 av Bjørsvik Takst & Eiendom AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Kjeller: Gang, vedbod, grovgarderobe, bad, vaskerom, to stuer og to soverom (ikke godkjent rømningsvei/vindusstørrelse). 1. etg: Gang, bad, tre soverom, kjøkken og stue. Garasje og carport.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Nedløp og beslag Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke montert snøfanger på bolig. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Fuktskjold/fukt rundt gjennomføring i tak over bad 1. etasje. Påvist spor etter mus. Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Påvist glasslister som er løs fra vinduskarm. Påvist glasslister med tidlig råteskader. Utvendig > Dører Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Vannstokk under terrassedør på soverom i 1 etasje er løs. Tredør fra vedbod, tar i karm. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Høyde rekkverk er målt til 0,93m, mens dagens krav er 1m. Det er åpninger i rekkverk. Påvist fuktskjold og svelling i gulvspon under terrasse, i del mot sør/vest. Utvendig > Utvendige trapper Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.  Innvendig > Overflater Det er avvik: Påvist noe knirk i gulv, ved trapp i gang, 1 etasje. Påvist noe fuktinntregning i vedbod. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Pipe og ildsted Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige. Påvist riss i pipe. Det er påvist sprekk i ildfast stein i vedovn i underetasje. Stedvis manglende pakning mellom ovn og dør, på vedovn i 1 etasje. Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Høyde rekkverk er målt til cirka 78cm, mens dagens krav er 90 cm. Åpning mellom trinn er målt til cirka 15cm. Åpninger i rekkverk er målt til cirka 12cm. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det mangler styreskinne på skyvedør i underetasje. Bruksmerker i skyvedør, grunnet manglende styrepinne. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Ikke påvist synlig membran i sluk/klemring. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Varmegang i lysarmatur i baderomsinnredning. Våtrom > Ventilasjon > Bad Det er avvik: Vifte fungerer ikke ved test. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Sluk er plassert under innredning. Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Vindu står under 1 meter fra dusjkabinett. Påvist stedvis manglende silikon i innvendig hjørne, samt overgang vegg/gulv. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Ikke synlig membran i sluk. Påvist rust på sluk. Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er avvik: Påvist manglende fuglenetting i enkelte ventiler. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er avvik: VVB står på betongfundament med fall til rom. I bakkant av betongfundament er ikke konstruksjon sikret mot fukt fra VVB. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Innvendig sikringsskap med skrusikring og automatsikring. AMS måler. Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Ikke synlig knotteplast over terreng på opprinelig bolig. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Tomteforhold > Forstøtningsmurer Det er avvik: Det er ikke montert rekkverk Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Utvendig > Taktekking Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - balkong mot sør. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Høyde rekkverk er målt til 0,89m, mens dagens krav er 1m. Utvendig > Andre utvendige forhold Det er avvik: Påvist skiferheller som er løs fra underlag. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 1 etasje Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Dør står under 1 meter fra dusjkabinett. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Gulv er tilnærmet flatt utenfor sluk. Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Det er avvik: Vaskerom fungerer til sitt bruk, etter dagens bruk. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Ukjent om det er oppbrett membran ved dør. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Påvist stedvis forhøyning i skøyter i benkeplate. Påvist lokal fuktskade undersiden av benkeplate, ved vask. Mangler deksel til noen lys i kjøkkeninnredning. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Andre installasjoner Det er avvik: Sentralstøvsuger har nådd over halve tekniske brukstid. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det er avvik: Over halve teknisk gjennværende brukstid er brukt for vann og avløps ledning.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  P-plass for flere biler. Garasje, carport og på egen tomt.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Varmekabler på begge bad og vaskerom. Varmepumpe (ny 2022). Vedovn i stue begge etasjer. Ellers elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  17949

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, eiendomsskatt, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. I tillegg kommer renovasjonsavgift HIM. Standard abonnement kr. 3.130.

  Formuesverdi primær
  671665

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2417995

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på; oBoliglån oLivs- /gjeldsforsikring oForsikring oSparing Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmelandsparebank.no

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1160/67/93: 27.09.1972 - Dokumentnr: 5951 - Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser
  26.10.1971 - Dokumentnr: 6640 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1160 Gnr:67 Bnr:117
  Oprinnelig fradelt fra bnr. 89.


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på boligen datert 02.07.1972. Det foreligger ikke ferdigattest på tilbygget, der bygningstegninger er datert 1997. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig. Se vedlagte reguleringsbestemmelser for Søndenåfeltet og ellers arealdelen til kommuneplanen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  84292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 44.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg og tilrettelegging i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9.157,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev