aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skolegata 14!

Vikersund Skolegata 14

Enebolig få minutters gange fra sentrum | Stor tomt | Flott utsikt mot Øståsen

 • 2 650 000
 • BRA 109 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 650 000
 • OMKOSTNINGER82 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 732 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 109 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 950 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,-))
  --------------------------------------------------------
  82 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 732 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Entre, 2 stuer, kjøkken, wc.

2. etasje: Gang, bad, kontor, 2 soverom, kott og skap.

Kjellerkulp under deler av huset. Overbygget uteplass/carport ved inngangsparti.

Gammelt, kondemnabelt uthus med lagringsplass.

Skolegata 14, Viken

 • Eldre kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Komfyr og kjøl/frys medfølger.
  Bad i 2. etasje med fliser på gulv og plater på vegger. Dusjnisje og hvitt servantskap. Eldre toppmatet vaskemaskin medfølger.
  Fryser i skap i gang i 2. etasje medfølger.
  Fliser, parkett, laminat, belegg og teppe på gulv. Vesentlig malte og tapetserte veggflater; plater på bad.

  Boligen selges uten ytterligere rengjøring.
 • Beliggende på stor og luftig tomt i attraktivt område rett utenfor sentrum med få minutters gange til de fleste servicetilbud. Barnehage, barne- og ungdomsskole i umiddelbar nærhet. Fint utsikt mot Øståsen/Finnemarka.
 • Se kartskisse i annonsen på FINN.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet til annonserte visninger.
 • Yttervegger i bindingsverk og laftet tømmer/plank med utvendig stående kledning på grunnmur av betong og granitt/naturstein. Tak tekket med takstein. Se for øvrig vedlagte tilstandsrapport avholdt 05.08.2022 av takstmann Espen Palmberg.

  Takstmannen har satt tilstandsgrad 2 (TG2) på noen punkter og tilstander; noen av dem på grunn av alder, men også på grunn av tilstand. Punkter merket TGIU (ikke undersøkt) er ikke vurdert. Alle interessenter bes lese og sette seg inn i rapporten før budgivning.

  Forhold som har fått TG2 (kan kreve tiltak):
  - Nedløp og beslag
  - Takkonstruksjon og loft; begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen
  - Vinduer, det må påregnes å bytte de eldste vinduene
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente
  - Etasjeskille/gulv på grunn; høydefforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet
  - Pipe og ildsted; 1 pipe er av eldre dato
  - Krypkjeller; begrenset ventilering/konstruksjon med skadepotensiale
  - Innvendige trapper; rekkverk kun på en side m.m.
  - Innvendige dører Noen dører/karmer subber
  - 4 punkter når det gjelder bad; fuktskader på våtromsplater, bom under fliser, ikek synlig membran, ikke tilluft. Badet bør rehabiliteres.
  - Kjøkken; innredning bør rehabiliteres, avtrekksvifte bør skiftes.
  - Elektrisk anlegg
  - Drenering; ikke synlig fuktsperre, litt fukt i krypkjeller.
  - Grunnmur og fundamenter; noe sprekker/riss
  - Terrengforhold; det bør være fall bort fra grunnmuren

  Forhold som har fått TGIU:
  - Oljetank; bør fjernes eller saneres

  Øvrige punkter har fått TG1 (mindre avvik).

  Det er montert radonvifte i krypkjeller.
 • BRA/p-rom: 109 kvm
  1. etasje: BRA/P-rom: 59 kvm
  2. etasje: BRA/P-rom: 50 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Entre, 2 stuer, kjøkken, wc. 2. etasje: Gang, bad, kontor, 2 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe i stue 1. Peisovn med klebersten i stue 2. Gulvvarme på bad. Eldre panelovn i kjøkken og entre.
 • Opparbeidet med plen, prydbusker, bærbusker og beplantning.
 • I carport ved inngangsparti og på egen tomt.
 • Beliggende til kommunal vei. Tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 611 090 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 199 924 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter: Kr 4 729,- for 39 kbm i 2022. Boligen har installert vannmåler, og avgiften vil derfor variere med forbruket. Fastledd kr 1 950,- pluss (71,25 x forbruk i kbm)). Dette er et uvanlig lavt forbruk, og en familie vil som regel bruke en del mer.

  Renovasjon: kr 3 747,50 i 2022 for Standard renovasjon

  Feiing: fra kr 320,- pr gang i 2022, tilsyn kr 630,-.

  Nåværende eier har hatt et strømforbruk siste år på 6 291 kWh.
 • Det finnes ingen opprinnelige tegninger over huset i Modum kommune, og heller ingen brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er påbygget og ombygget flere ganger opp gjennom årene, men det finnes ingen tegninger eller søknader i kommunens arkiver. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Det antas at taket er trukket ut over terrasse og carport uten å være omsøkt og godkjent på et tidspunkt dette antas å ha vært søknadspliktig.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det er en parafinovn i den ene stuen som ikke er i bruk, men den er ikke demontert. Denne pipen er heller ikke rehabilitert. På nordsiden av huset ligger det en nedgravet parafintank; denne er i glassfiber, og er ikke sanert. Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming. Ny eier overtar ansvaret for i fjerne eller sanere denne. Nåværende eier har brukt parafinovnen til det ikke kom mere parafin, men har ikke renset eller sanert tanken. Modum kommune henviser til www.oljefri.no på sine nettsider. Kommunen må få beskjed når tanken er fjernet.

  Feiervesenet hadde tilsyn siste gang 06.01.2017, og det foreligger ingen pålegg. Det sydligste pipeløpet ble rehabilitert/fóret i september 2011.

  Midtkraft hadde tilsyn siste gang i 2003, og det foreligger ingen pålegg.

  Et kjellervindu som bør byttes er spesialbestilt, men med dagens leveranseutfordringer er dette ikke forventet å bli levert før i desember 2022. Vinduet vil ikke bli montert, men kjøper får selve vinduet med på kjøpet.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  28.08.1911 Bestemmelse om gjerde. Kopi av dokumentet kan utleveres ved henvendelse til megler.
 • Avsatt til konsentrert småhusbebyggelse i hht eldre reguleringsplan Hovdeskogen ikrafttrådt 11.02.2008 samt frittliggende småhusbebyggelse i hht eldre reguleringsplan Vikersund Bad Vest ikrafttrådt 02.06.2004. Avsatt til Boligbebyggelse, nåværende i hht kommuneplanens arealdel, Kommuneplan 2011-2020.

  Eiendommen grenser til Krøderbanen i bakkant. Jernabelovens §10 sier at det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgravning eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-11-100/KAPITTEL_5#%C2%A710. Grunnen er eid av Stiftelsen Krøderbanen.
 • Gnr. 95 Bnr. 68 i Modum kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale. Oppfør ønske i forbindelse med budgivning.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Denne eiendommen har oppnådd karakteren oransje G.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,4% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 900,-, markedspakke kr 19 700,-, oppgjørshonorar kr 5 000,- og visninger kr 2 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 29 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kari Eriksen
Cathrine Mastrup

Megler

Cathrine Mastrup

97 72 86 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev