aktiv-eiendomsmegling
Aktiv v/ Vilde Juvet Steinmoen presenterer Våmartveit 105!

Ta kontakt for visning - Hytte med oppgraderingsbehov med flott beliggenhet!

 • 440 000
 • BRA 54 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING440 000
 • OMKOSTNINGER27 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER467 142
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 961
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 48 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 440 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  11 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 440 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  27 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  467 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte med gang, kjøkken, stue, bad og 2 soverom.

Våmartveit 105, Vestfold og telemark

 • Koselig hytte med oppgraderingsbehov.

  Bad er ikke å betegnes som våtrom, med har dusjkabinett med elektrisk pumpe og cinderella toalett.

  Kjøkken er fra byggeår og er av enkel standard.

  Hytta har stue med vedovn og 2 soverom.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG2:
  - Bad.
  - Taktekking.
  - El-anlegg generelt.
  Forhold som har fått TG3:
  - Kjøkken
  - Vann, avløpsrør og vvb.
  - Ventilasjon.
  - Takkonstruksjon og loft.
  - Skorstein og pipe.
  - Yttervegger.
  - Vinduer og ytterdører.
  - Terrasse.
  - Byggegrunn.
  - Grunmur.
  - Drenering.
  - Krypkjeller.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen har en fin og idyllisk beliggenhet ved Våmarvatn.

  Fra eiendommen er det vei til Åmot sentrums fasiliteter med bl.a. Fristadsenteret og Åmotsenter kjøpesenter hvor man finner kafeer, dagligvarebutikker, vinmonopol, sports- og kles butikker, apotek mv.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, gårdsbruk og fritidsbebyggelse.
 • Fra Åmot sentrum svinger du inn på Vinjevegen (E134). Følg veien i ca. 9,6 km før du svinger til høyre inn på Våmartveitvegen. Følg veien i 7,9 km og du er fremme. Hytta vil bli merket med "Til Salg" skilt og det vil bli satt opp visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.
 • Bygningen er oppført med den byggemåten som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Det forutsettes at skjulte konstruksjoner er
  utført riktig og av god håndverksmessig karakterer og byggeårets aksepterte løsninger. Det er byggeskikk som er referanse for denne hytta. Bygge forskriftene kom senere.Her er det stort etterslep på vedlikehold utvendig, fremstår som et rehabiliterings prosjekt.
  Terrasse er har store skjevheter og det er råte flere steder. Kledning har råte skader dette gjelder særlig baksiden av hytta, mulig det har gått inn i konstruksjonen. Det er tilbygg hele baksiden som er bygd i ettertid. (det er godkjent av kommunen).
 • BRA/P-ROM: 54/48 m2.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue, kjøkken, 2 soverom, bad og vindfang.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn på kjøkken og i stue.
 • Grunneier: Aslak Krossbakken
  Festeavgift kr: 1 100,-

  Grunneier må samtykke til overdragelse til ny fester.
 • Parkering rett ved hytta.
 • Veien er kommunal fra E-134.
  Vann fra privat brønn.
  Avløpsvann rett ut i "det fri" med et gråvannsanlegg (søknadspliktig). (IKKE lovlig).
 • Formuesverdi kr 18 628 per 31.12.2020
 • Kr. 3 833,75 pr. år
  I kommunale avgifter inngår feiing og renovasjon.
 • Kommunale avgifter, festeavgift, strøm og forsikring.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Ifølge Vinje kommune er hytta bygget før kravet om ferdigattest kom i 1998.
 • Eiendommen ligger i et område med nedsatt konsesjonsgrense og erververen må fylle ut egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet hvor det bekreftes at eiendommen ikke skal benyttes som helårsbolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Det gjøres oppmerksom på tunglyste servitutter som medfølger salget:

  - 1976/2361-4/34 Festekontrakt- Vilkår.
  - 1976/2361-3/34 Urådigjet - festeretten kan ikke overdras uten samtykke fra grunneier.
 • Eiendommen ligger i følge Kommunedelplan Rauland 2011-2023 i et område regulert til LNF-areal med høve til spreidd bustad-, hytte- og yrkesbygging. Eiendommen er regulert til fritidsbolig.
 • Gnr. 53 Bnr. 3 Fnr. 4 i Vinje kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,8 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4900-, oppgjørshonorar kr 1500,- og visninger kr 1750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34 900-.
  Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Emma Elise Larsen
  Jonhild Larsen
Vilde Juvet Steinmoen

Megler

Vilde Juvet Steinmoen

41 18 13 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev