aktiv-eiendomsmegling
Orionveien 13C rett imot og 13B til venstre i bildet. Boligene ligger i skrånende terreng, med inngangside i øvre plan og utgang til vestvendt hage på nedre plan.

Vinterbro/Nordby - Familiebolig m/kort vei til buss, skoler, barneh. og idrettsanl. KUN 1 IGJEN - FERDIGSTILLES JUNI -22

 • 6 950 000
 • BRA 129.9 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING6 950 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 950 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 115.9 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT400 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 6 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  6 950 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Orionveien 13C 1.etg

Orionveien 13 A-D, Viken

 • NB! Alle som ønsker å komme på visning må melde seg på visning på knappen "visningspåmelding" senest 2 timer før visningstidspunktet, eller ta kontakt med megler for å avtale privatvisning. Visninger hvor det ikke er påmeldte, vil ikke bli avholdt.
 • Boligene i Orionveien blir fine familieboliger med gjennomtenkte planløsninger og stilig interiør. Arkitekten har tegnet og tilpasset boligene etter terrenget og har samtidig hatt fokus på de gode planløsningene for en aktiv familie. Her vil det være plass til at familien kan bo godt.
  Husene vil ha store vindusflater og fremstå som moderne og stilrene. Hver bolig får sin private hage, med en felles «tunvei» mellom husene.
 • Byggearebidene er kommet langt og boligen forventes ferdigstilt i Juni 2022.
 • Boligene ligger i et rolig boligområde med kort vei til barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettsplass, idrettshall og svømmehall.
  Eiendommen ligger i en vesthelling med gode solforhold og med utsikt mot jordene og idrettsbanen.
  Prosjektet er tegnet av IHT arkitekter og er tilpasset eiendommen og omkringliggende bebyggelse.
  Boligene vil få store vindusflater, private hager, samt parkering i garasje eller overflateparkering på egen eiendom.
  Beliggenheten og de gode planløsningene bidrar til at boligene vil fremstå som attraktive. Her vil alt ligge til rette for å skape gode hjem og gode naboskap for hele familien.
 • Orionveien 13 A-D leveres nøkkelferdige og klare til å flytte rett inn i.
  Alle enhetene leveres med en tidløs 3-stavs hvitlasert eikeparkett. Vinduene er av en helt ny modell fra NorDan, og leveres med sorte rammer og sorte vridere, hvilket gir en effekt av å ramme inn det man ser utenfor- som et vakkert bilde.
  Vi vet at èn av gledene ved å kjøpe ny bolig, er å kunne sette sitt personlige preg på den. Det vil du få mulighet til! Kjøperne vil kunne gjøre endringer på interiøret som f.eks. å bytte parkett, fliser, farger på veggene, kjøkken- og baderomsinnredning m.m., så sant det gjøres innenfor gitte tidsfrister. Slik skaper du ditt drømmehjem!
 • Selveiet grunn.
  Gnr. 113 bnr. 292 Orionveien 13 A
  Tomteareal: 400,9 m²
  Gnr. 113 bnr. 291 - Orionveien 13 D
  Tomteareal: 408,5 m²
  Gnr. 113 bnr. 176 - Orionveien 13 B og C
  Tomteareal: 677,7
  Gnr. 113 bnr. 293 - Realsameie - felles adkomstvei Tomteareal: 110 m²

  Felles vei, parkeringsplasser og gårdsplasser leveres gruset. Grøntområder leveres med ferdigplen der dette er tiltenkt/egnet i det naturlige terrenget.
 • 13 A og D har egen dobbel garasje med direkte adkomst til boligen.
  13 B og C har biloppstillingsplass.
 • Det er ventet at Ås kommune vil belaste den enkelte bolig direkte for kommunale avgifter (renovasjon, vann og avløp, feiegebyr). Kommunale avgifter er estimert til ca. 10-13 000 kr. pr. år pr. bolig. Ca 50% av de kommunale avgiftene er forbruksavgift for vann og avløp, og vil variere etter faktisk forbruk. Budsjettert beløp er basert på et dagsforbruk på 328 liter. Blir kommunale avgifter fakturert til sameiet vil kostnaden inngå i felleskostnadene, og følgelig må felleskostnadene økes tilsvarende.
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Ås kommune, fra og med 2021. Iflg. Ås kommunes hjemmesider vil eiendomsskatten utgjøre 1 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Det oppføres 2 eneboliger og 1 enebolig m/sekundærdel (4 boenheter).
  Eneboligene har eget gnr. og bnr. og selges som selveierboliger med hage og parkering på egen, selveiet grunn.
  Eneboligen m/sekundærbolig etableres som et eierseksjonssameie. Boligene får biloppstillingsplass og hage vedtektsfestet som tilleggsdeler til seksjonen (eksklusivt areal).
  Eierseksjonssameiets vedtekter er vedlagt salgsprospektet.
 • Orionveien 13 A og D tegner hver sin husforsikring, mens Orionveien 13 B og C må tegne husforsikring sammen.
 • Boligene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Eiendommene ligger i boligregulert område og det henvises til kommuneplanens bestemmelser for boligbebyggelse. Utsnitt av planen og kommuneplanens bestemmelser er vedlagt i salgsprospektet.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger har slettet forbeholdene.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Follo Boliginvest AS ..
Anne Vigerust Braathen

Megler

Anne Vigerust Braathen

90 22 75 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev