aktiv-eiendomsmegling

Notodden Nybuåsen

Kun 2 igjen! Flotte boligtomter uten byggeklausul i solrike omgivelser med pen utsikt i Nybuåsen

 • 820 000
 • PRISANTYDNING820 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER820 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT670 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 820 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  820 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Nybuåsen, Vestfold og telemark

 • Nybuåsen er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn.
  Trinn 1 består av 10 eneboligtomter og tomter til konsentrert småhusbebyggelse.
 • Infrastruktur ligger klart og tomtene har fått eget matrikkelnummer.
 • Nybuåsen er et nyetablert boligområde bestående av eneboligtomter og tomter til konsentrert småhusbebebyggelse. Nybuåsen tomtefelt er etablert ved Høgås, som er Notoddens største bydel. Tomtefeltet er vestvendt og ligger i solrike omgivelser med utsikt mot Grotbekktjønn og områdene rundt.

  Områdene rundt Nybuåsen er veletablerte og velfungerende. Nærmeste nabo er Høgås boligfelt. I Høgås ligger det barnehage og barneskole med trinnene 1-7. klasse. Gangavstand til ungdomsskole med 8-10. trinn ligger på Sætre. Det er også en barnehage og barneskole 1-7. trinn på Sætre, samt at universitetet ligger her.

  Det er også flotte tur- og rekreasjonsområder i nærheten. Det nærmeste er Tinnemyra som det er gangavstand til. Dette er meget populært turområde som har lyssatt turvei rundt vannet. I terrenget rundt Tinnemyra er det stier for lengre og mer varierte turer.
  Det er i overkant av 3km til Notodden sentrum og alle byens fasiliteter med butikker, kafeer, restauranter, torgområde m.m.
  I nedre del av Notodden sentrum ligger Bok- og Blueshuset som inneholder bibliotek, kino, kafe og amfiscene ut mot Heddalsvannet.

  Nybuåsen ligger i gangavstand til kollektivtransport med forbindelse Kongsberg, Drammen og Oslo. Bybussen går også like ved feltet.
  Det planlegges også en matbutikk ved innkjøringen til Nybuåsen boligfelt.
 • Fra Notodden sentrum følger man E-134 i retning Kongsberg og tar til høyre inn mot Høgås. Ta første til venstre inn i Nybuåsen boligfelt.
 • Det er ingen byggeklausuler i Nybuåsen.
  Vedlagt reguleringsplan legger likevel visse føringer på type bygning, fargevalg, utforming av yttertak etc.

  Kjøper er selv ansvarlig for byggesøknader og godkjenning av disse, samt alle kostnader forbundet med byggesøknader, tilknytningsavgifter/gebyrer, grunnundersøkelser, opparbeidelse av tomt etc.
 • Tomtene er oppmålt og har følgende oppgitt areal:

  Tomt 1: 798m2
  Tomt 3: 769m2
  Tomt 4: 672m2
  Tomt 5: 707m2
  Tomt 6: 751m2
  Tomt 7: 934m2
 • Tomtene har følgende priser:

  Tomt 1: kr 1 000 000,- + omk.
  Tomt 2: solgt
  Tomt 3: kr 970 000,- + omk.
  Tomt 4: solgt
  Tomt 5: kr 960 000,- + omk.
  Tomt 6: solgt
  Tomt 7: solgt
  Tomt 8: solgt
  Tomt 9: solgt
  Tomt 10: solgt
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi.
  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 172,-

  Det tas forbehold om endring i gebyrer og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.
 • Det må påregnes kommunale avgifter og eiendomsskatt.
  Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Tomtene ligger i Notodden kommune som har kommunenummer 3808.

  Gårds- og bruksnummer på de ulike tomtene er som følger:

  Tomt 1: Gnr 44, Bnr 410
  Tomt 3: Gnr 44, Bnr 412
  Tomt 4: Gnr 44, Bnr 413
  Tomt 5: Gnr 44, Bnr 414
  Tomt 6: Gnr 44, Bnr 415
  Tomt 7: Gnr 44, Bnr 416

  Med tomtene kan det følge eierskap til ideelle andeler av lekeplass.
 • Eiendommene skal tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.
  Kjøper har selv ansvaret for å koble seg til offentlig nett.
  Kjøper har selv ansvaret for drift og vedlikehold av private stikkledninger.
 • 2019/992174-1/200 Bestemmelse om adkomstrett
  27.08.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3808 Gnr:44 Bnr:399
  Overført fra: 3808-44/394
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/992174-2/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  27.08.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3808 Gnr:44 Bnr:399
  Overført fra: 3808-44/394
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/992174-3/200 Erklæring/avtale
  27.08.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3808 Gnr:44 Bnr:399
  Bestemmelse om teknisk anlegg
  Overført fra: 3808-44/394
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Plan-ID 340 "Områderegulering for Nybuåsen boligområde"
  Se vedlagt reguleringsplan.
 • Kjøpere må fylle ut grønt skjema "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom" ved kjøp av tomt.
  Kontakt megler for mer informasjon.
 • Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.

  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.
 • Frederic Kristoffersen
  Nybuåsen Tomteselskap AS
  Yngve Åkvåg
Bjørn R. Bjørnfeld

Megler

Bjørn R. Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev