aktiv-eiendomsmegling

Ytre enebakk Sløssåsveien 52

Enebolig med godkjent utleiedel og flott utsikt - Flere nye innvendige oppgraderinger - Barnevennlig - Solrik tomt

 • 5 790 000
 • BRA 193 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING5 790 000
 • OMKOSTNINGER160 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 950 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 991
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 183 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT612 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  144 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 790 000,-))
  --------------------------------------------------------
  160 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 950 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Stue/kjøkken, gang,soverom,entré,soverom 2, bad.
Underetasje: Gang, vaskerom, bod.
Utleiedel:Bad/vaskerom, soverom, entre, gang, stue/kjøkken. Bod.
Loft: rom 1, rom 2, gang.

Kommentar: Siden byggetegning hos kommunen ikke foreligger for innredet loft er det valgt å ikke definere rommene slik takstman har gjort. Takstmann definerer disse til varig opphold, men dette må bruksendres hos kommunen for å kunne defineres som varig oppholdsrom i prospektet. Risiko med dette påhviler kjøper.
Utgang til solrik terrasse fra stuen

Sløssåsveien 52, Viken

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Det er ikke høye fuktverdier i kjellergulv der dreneringen er skiftet i 2010. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  UTVENDIG
  Forstøtningsmurer. Mur ved støpt garasjeplate er av lettklinkerblokker. Sprekk i forstøtningsmur. Vurdering av avvik: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak. Påviste skader må utbedres. Kostnadsestimat : Under 10 000.

  INNVENDIG
  1. etasje. bad. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Bad fra byggeår med flis på gulv, flis på vegger og takess på innvendig tak. Innredning bestående av dobbel servantinnredning, speil med lys over servant, gulvmontert toalett, badekar. Innredning og vindu på bad er fra 2022. Vurdering av avvik:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med
  bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Underetasje vaskerom. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997.Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vaskerom fra byggeår med støpt gulv, gipsplater på vegger og innvendig tak. Skyllekar, varmtvannsbereder og opplegg for
  vaskemaskin. Naturlig ventilasjon med ventil i vegg.
  Vurdering av avvik:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med
  bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter
  standardens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Utleiedel bad/vaskerom. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997.Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Bad/vaskerom fra byggeår med flis på gulv, flis på vegger og malt innvendig tak. Innredning bestående av servantinnredning, speil med lys over servant, gulvmontert toalett, dusjhjørne. Tappekran og avløp for
  vaskemaskin. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er
  ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000


  Forhold som har fått TG2:
  UTVENDIG
  Taktekking. Boligen er tekket med betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
  Yttertak/takstein bør ettersees 1. gang pr. år. Vanlig at det kan sprekke enkelte takstein gjennom en vinterperiode. Særlig utsatt er skråskjært stein i kilrenner.
  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Veggkonstruksjon. Oppført i bindingsverk over grunnmur, varme og lydisolering antas å
  være etter byggeårets normer og krav på oppføringstidspunktet. Fasade/kledning: stående malt trekledning. Sist malt: 2022
  Vurdering av avvik:
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Nedløp og beslag. Beslag, takrenner og nedløp i behandlet stål/aluminium.
  Til info: Takrenner bør renses minst en gang pr. år.
  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  renner/nedløp/beslag.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Dører. Malt hovedytterdør i tre m/glass. Alder: byggeår Terrassedør i tre m/glass, adkomst fra stue. Alder: byggeår Kjellerdør i tre, adkomst fra vaskerom. Alder: byggeår Ytterdør i tre m/glass, adkomst fra utleiedel Alder: byggeår Vurdering av avvik:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Dør i underetasje inn til vaskerom subber i karm. Eldre dører fra byggeår.
  Tiltak: Dører må justeres.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Terrasse på ca. 33 kvm. med adkomst fra stue/kjøkken. Terrassen er orientert mot sydvest. Treplatting på ca. 22 kvm. foran inngangspartiet til utleiedel. Terrasse har spaltegulv av imp. terrassebord, rekkverk i tre.
  Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik:
  Terrassegulv med noe råteskader, manglende vedlikehold.
  Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  INNVENDIG
  Radon. Dokumentasjon av utført radonmåling foreligger ikke, og bygget er antatt ikke utført med radonsperre. Dette var ikke vanlig da bygningen ble oppført.
  Etter et søk på hjemmesiden til Norges Geologiske undersøkelse (NGU) har undertegnende registrert dette resultatet: ''Moderat til lav aktsomhet'' som er det laveste intervallet. PS: Leier du ut bolig, er du pliktig til å måle radon og eventuelt gjøre
  tiltak dersom nivåene er for høye. Vurdering av avvik:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Overflater utleiedel. Innvendige overflater på oppholds-og soverom bestående hovedsakelig av følgende: Gulv: tregulv, flis i entré og bad Vegger: malt strie, flis på bad
  Himling: malte slette flater, panel Noen merker etc. må alltid kunne forventes på enkelte overflater ved brukt bolig. Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Noe eldre overflater med bruksslitasje, riss, hull og merker er registrert men det må alltid kunne forventes på enkelte overflater ved brukt bolig. Stedvis noe svikt i gulvoverflater. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Innvendige trapper. Malt innvendig tretrapp mellom etasjene, tette trinn Vurdering av avvik:
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.Tiltak: Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.

  Innvendige dører. Malte profilerte dører som innvendige dører.PS: Det bør på generelt grunnlag påregnes at dører har behov for justering med jevne mellomrom.
  Vurdering av avvik: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak: Enkelte dører må justeres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner. Hulltaking er foretatt og det er påvist fukt i konstruksjonen bak våtsonen på badet.Vurdering av avvik: Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er registrert symptom på fuktskader Tiltak: Det må gjennomføres. ytterligere undersøkelser.

  Kjøkken hoveddel. Vurdering av avvik: Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet ut ifra
  alder. Tiltak: Komfyrvakt må monteres. Det bør monteres komfyrvakt og vannstopperfunksjon da referansepunktet er flyttet til 2017 som er når det ble satt inn nytt
  kjøkken.

  Kjøkken utleiedel vedr. hvitevarer. Merknad: Hvitevarer er ikke funksjonstestet.
  Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved
  oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet ut ifraalder.
  Tiltak. Andre tiltak: Det bør monteres vannstopperfunksjon da referansepunktet er flyttet
  til 2017 som er når det ble satt inn nytt kjøkken i 2020.

  Vannledninger. Synlige vannledninger/rør av kobberrør. Hovedstoppekran på vaskerom.
  Til info: Undertegnede har kun vurdert røranlegget med visuell undersøkelse (ikke funksjonstesting). Full tilstandsvurdering krever spesielt utstyr og kompetanse..
  Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Avløpsrør. Synlig avløpsrør av plast.Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør.

  Varmtvannstank utleiedel. Ca 120 liters varmtvannstank plassert i bod.
  Vurdering av avvik: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  UTVENDIG
  Drenering fra antatt byggeår med avløpsrør fra tak ned i drensrør hvorav antatt kontrollert bortleding av vann fra taknedløp. Stedvis noe synlig grunnmursplast. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • EIendommen ligger fint til på høyden med flott utsikt og lite innsyn. Rolig gate med lite trafikkk. Populært boligområde i Våglia i Ytre Enebakk. Det er flere lekeplasser i området med fine uteområder for både store og små. Boligfeltet er knyttet opp til sti- og løypenett i marka. Ca. 3 km til Vågsenteret i Ytre Enebakk med diverse forretninger, apotek, vinmonopol, matbutikk og div. servicetilbud.
  Ca. 5 min gange til bussholdeplass. Det er god bussforbindelse til Oslo/Lillestrøm. Ca 15 min. med bil til Ski, 25 min. til Oslo.
  Barneskole og ungdomsskole ligger ca 3, 5 km fra boligen. Flere barnehager i nærområdet. Ytre Enebakk har gode fritidstilbud, med mange forskjellige lag og foreninger. Jeger- og fiskeforening, korps og idrettslag, treningshall, fotballbaner m.m. Vannskiklubb ved Mjærvann. 18 hulls golfbane mellom Mjærvann og Vågvann. Kort vei til Vågvann med flotte bade- og fiskemuligheter.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Boligen er oppført med grunnmur av betong (multimur). Yttervegger av bindingsverk med
  datidens krav til isolasjon, malt trekledning. Yttertak i tre med saltak utførelse. Taktekking av betongtakstein, takrenner og nedløp i behandlet stål/aluminium. Boligen har vinduer med isolerglass hovedsakelig fra 1991, 2017 og 2021. Boligen har etasjeskiller av trebjelkelag, støpt plate mot grunn. For ytterligere detaljer henvises til tilstandsrapport vedlagt i prospektet.
 • 1.etasje: Bra/P-rom 83/83m²
  Underetasje: Bra/P-rom 19/12m²
  Utleiedel: Bra/P-rom 62/59m²
  Loft: Bra/P-rom 29/29m²

  Totalt: Bra/P-rom 193/183m²


  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alt unntatt boder
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hovedetasje blir oppvarmet av varmepumpe plassert i stue, elektriske varmekabler på bad
  er defekt!. Steds panelovner. Utleiedel blir varmet opp av peis i stue, steds panelovner og gulvarme på bad og entré.
 • Utsiktstomt med innkjørsel og parkering. Hageplatå utenfor underetasje og inngangssiden. Mulighet å anlegge annen/bedre løsning på adkomst fra parkering til inngangen.
 • Parkering på egen grunn.
 • Offentlig vei og avløp. Privat vannverk, Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020:
  Som primærbolig: kr 1 247 251
  Som sekundærbolig: kr 4 490 102
 • Alle eiendommer belastes de til enhver tid gjeldende satser for kommunale avgifter. Den henvises forøvrig til kommunens avgiftsregulativ som normalt finnes på kommunens hjemmesider.
  Årlige kommunale avgifter i Enebakk kommune utgjør følgende: Renovasjon kr. 6.440,- (240 l.). Feiegebyr pr. pipeløp kr. 375,-.Avløpsgebyr (enebolig) kr. 8.636,- (uten vannmåler) Kr. 7.505,- (med vannmåler). Forbruksgebyr avløp: Kr. 9,42 per m3. Videre påløper det kr.3.728,- (Årsgebyr + forbruksgebyr)Ved 1 bileielighet kr. 5.056,- til Flateby vannverk. Kommunale avgifter faktureres hvert halvår.
 • Kostnader til strøm, forsikring etc. avhenger av hvilke abonnement en velger. Se andre kjente kostnader under:

  Medlemskap i velforening:
  se nettside: https://www.vagliavel.no/

  Grunnpakken inneholder TV (med T-We dekoder) og internett med hastighet 100Mbps.
  Prisen for TV og internett er kr 1.500,- pr. kvartal.
  Du kan få høyere hastighet. Dette avtales direkte med Telenor og du får egen faktura.
  Medlemskontingenten er kr. 200,- pr. år (du må være medlem for å ha TV og internett).
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse.
 • Boligen kan leies ut i sin helet eller leilighet for seg.
 • Kjøleskap utleiedel medfølger ikke. Øvrige hvitevarer kjøkken både i hoveddel og utleidel medfølger i den stand de måtte være. Resten av hvitevarer som måtte være i boligen medfølger ikke i handelen.
  Loftet er innredet av selger, dette er ikke bruksendret og byggetegning viser dette som uinnredet. Takstmann har i sin rapport betegnet rommene. Bruksendring og risiko/kostnad med dette påhviler kjøper.
  Selger har tatt bort skillevegg mellom stue og kjøkken og det er åpen løsning. Dette er ikke oppdatert på eksisterende byggetegning.
  Bygningen har multimur. Multimur består av elementer som er laget av gipsplater montert på bindingsverk av tre, hvorav kjernen er isolert med polyuretanskum. Byggemåten er i dag forlatt grunnet høyere risiko for fukt, mugg og råteskader. Takstmann har inspisert grunnmuren og har ikke funnet noen avvik i konstruksjonen.

  Byggsakskyndig uttalte i 2014 ved forrige salg: Det har generelt forekommet problemer med bruk av multielement i kombinasjon med sprøytebetong. Disse problemene har såvidt takstmannen forstår bestått i at det har oppstått råte i multielementets bunnsvill fordi denne har ligget nede i betongen uten mulighet for uttørking. Det kan ikke ses at disse problemene har forekommet i denne bygningen, antatt pga. at elementet er montert oppe på betonggulvet, slik at bunnsvillen har hatt mulighet til uttørking. Bunnsvillen er synlig noen steder, og det ble ikke registrert skade i denne.


  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt i prospektet.
 • Gnr. 91 Bnr. 703 i Enebakk kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • I forbindelse med salg av denne eiendommen er følgende avtalt. Alle priser er inkl. mva.:

  Provisjonfast kr 55 000,-
  Markedspakke kr 16900,-
  Tilrettelegging kr 11900,-
  Oppgjør kr 5900,-

  Megler har rett å få dekket sine utlegg ifbm. salg av denne eiendommen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Lars-Erik Nyborg
Ole Andreas Huse

Megler

Ole Andreas Huse

98 40 40 52

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev