P-rom, S-rom, bruksareal, bruttoareal og bebygd areal er måleenhetene som idag benyttes. Kunne du tenke deg å vite hva de forskjellige ordene betyr? Fortvil ikke, her kommer en liten oversikt. De ulike offisielle måleenhetene for eiendommens areal har ulike anvendelsesområder:

Areal er et begrep for størrelse gjerne målt i kvadratmeter (m2). Boligstørrelse oppgis som:

BRA = Bruttoareal innvendig målt eksklusive yttervegger med innervegger. Alle etasjer.

BTA = Bruttoareal målt inklusive yttervegger. Alle etasjer.

BYA
 = Bebygd areal. Arealet som bygningen opptar av terrenget («fotavtrykket»)

P-rom = primærrom = BRA av boligrom ikke medregnet boder, kjeller etc. Alle etasjer.

S-rom = sekundærrom = BRA av boder og kjellerrom etc.

Grunnflate = Arealet av en bygning som «treffer bakken» = «fotavtrykket».

Kvadratmeterpriser
Kvadratmeterpriser er et begrep du ofte ser i media. «Huset ble solgt for kr 65 000,- pr m2.» 
Dette er prisen pr m2 for såkalt p-rom. P-rom er primærrom i en bolig i motsetning til s-rom som er sekundærrom. 
P-rom er de rommene som brukes til å bo i. S-rom er boder og kjellerrom, garasjer etc.