Hva er egentlig en boligsalgsrapport?

En boligsalgsrapport gir en grundig beskrivelse og vurdering av bygningsdeler og byggtekniske løsninger som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir systematisk og grundig informasjon om de viktigste forholdene ved en bolig. Rapporten har et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen, og en hoveddel der alle kontrollpunkter fremgår. Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.


Hvorfor boligsalgsrapport?

Med en boligsalgsrapport får både selger og kjøper en tryggere bolighandel. Skal du selge bolig bør du få utarbeidet en boligsalgsrapport fordi det å kunne fremlegge en grundig tilstandsrapport av boligen vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for deg som selger. Ved å gi god og utfyllende informasjon kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Rapporten gir kjøper realistiske forventninger til boligen, og kan spare deg som selger for ubehagelige overraskelser etter at salget er gjennomført. 


Hva sjekkes?

  • Boligens bygningsdeler beskrives og gis tilstandsvurdering
  • Arealmåling
  • Fuktmåling på utsatte steder
  • Enkel vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold
  • Kontroll av godkjente byggetegninger, dokumentasjon av arbeider som er utført på boligen, samt egenerklæringsskjema og sjekkliste fra eier.