Hva er fellesgjeld?

Fellesformue og fellesgjeld er begreper knyttet til sameier, borettslag og boligaksjeselskaper. Når sameiet, borettslaget eller boligaksjeselskapet har formue, betegnes denne ofte som fellesformue og den enkeltes andel av formuen som "andel fellesformue". Slik fellesformue benyttes ofte til vedlikehold av bygningsmassen, og spares opp gjennom månedlige fellesutgifter. Fellesgjeld er sameiets, borettslaget eller boligaksjeselskapets gjeld.

Fellesgjelden er som regel gjeld tatt opp i forbindelse med bygging og vedlikehold av boligene. Den enkeltes andel av fellesgjelden benevnes "andel fellesgjeld". Renter og avdrag av fellesgjeld betjenes gjennom månedlige fellesutgifter. Det er ikke alle som har fått med seg at fellesgjeld skal plusses på prisantydningen for å finne den totale prisen på en bolig. Fellesgjeld er den gjelden borettslaget har felles. Andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som hver enkelt leilighet står ansvarlig for. Felleskostnader kalles ofte «husleie» og dekker ting som strøm til fellesareal, snøbrøyting og lignende.

Fakta

Fellesgjeld for en bolig oppstår når boligselskapet tar opp et lån og fordeler dette ut på boligene i selskapet etter en bestemt fordelingsnøkkel. Renter og avdrag på denne gjelden blir deretter betalt gjennom felleskostnadene. Når du kjøper en bolig med en fellesgjeld, betaler du en salgssum, men du overtar også boligens andel av fellesgjelden. Det blir derfor:


Salgssum + fellesgjeld = den totale prisen du betaler

En bank som gir deg en låneramme vil alltid regne inn fellesgjelden i lånerammen. Du kan derfor ikke gi bud på boliger hvis prisantydning OG fellesgjeld overstiger den totale lånerammen, selv om selve prisantydningen er lavere.