Flytteprosessen

Mange opplever flytteprosessen som både tidkrevende og stressende. Vår oppgave er å sørge for at prosessen gjennomføres på en mest mulig enkel og effektiv måte. 
Aktiv vet at alle boligkunder og flytteprosesser er forskjellige. 

Boligen skal være rengjort når selger flytter ut, men hvor godt rengjort bør det være?

  1. Alle flater skal være rengjort
  2. Alle skap og skuffer har blitt vasket på innsiden (og utsiden)
  3. Vinduene er pusset på innsiden og utsiden
  4. Komfyr, kjøleskap, badekar og lignende er dratt frem, og det er vasket bak disse (der de ikke er intergrert)
  5. Hvitevarer som står igjen (f.eks komfyr, oppvaskmaskin) skal være grundig rengjort
  6. Alle sluk skal være renset godt
  7. Lufteventiler skal være renset godt
  8. Peis og ovner er tømt og det er kostet over
  9. Boder, garasje og balkong/terrasse skal ryddes og feies
  10. Tomten skal ryddes

Først; den som selger en bolig skal etter loven ha ryddet og vasket boligen. Eiendommen skal også være ryddet. Dette står i avhendingsloven § 2-2«Når kjøparen overtek bruken av eigedomen, skal romma vere rydda og reingjorte. Eigedomen skal også elles vere rydda.»


Tips er hentet fra Norges Eiendomsmeglerforbund.
Her finner du mer informasjon om flyttevask.