Vet du hva forkjøpsrett er?

Det fungerer på den måten at medlemmer i boligbyggelaget kan gå inn i avtalen som kjøper og selger inngår. Dette finnes i borettslag. Forkjøpsrett innebærer en rett til å kjøpe en borettslagsleilighet til den samme prisen som det høyeste bud, uten at du trenger å være med i budrunden.

Forkjøpsrett innebærer en rett til å kjøpe en borettslagsleilighet til samme pris som høyeste bud, uten at du trenger å være med i budrunden. Vær likevel klar over at du må kjøpe boligen for akkurat samme pris som det høyeste budet, og ordningen innebærer ingen prisreduksjon for medlemmer. Fordelen din, derimot, er at du slipper å by gjennom en budrunde.

Hva med å droppe budrunden?

Med forkjøpsrett kan du faktisk vente til selger har akseptert budet, før du går inn i avtalen. Dette gitt at du har lengre ansiennitet i boligbyggelaget enn den opprinnelige budvinneren. Det vil si at selv om du vinner budrunden, kan noen andre komme og overta budet ditt, uten å by mer penger.

Og hva er egentlig et boligbyggelag?

Det er et samvirkeforetak som bygger, omsetter og forvalter boliger for medlemmene sine.

Bruk av forkjøpsretten din

Forkjøpsretten avgjøres etter lovbestemte frister. Borettslagsloven gir derfor to muligheter. Avklaring på forhånd, eller på etterskudd.

Ved forhåndsavklaring annonseres det på boligbyggelagets hjemmesider at den aktuelle bolig planlegges solgt. De forkjøpsberettigede som er interessert i boligen bes melde seg innen en frist på minst fem hverdager. Boligsalget gjennomføres deretter med budrunde, og mulige budgivere kan da vite om noen har meldt sin interesse. Når budrunden er avsluttet må selger ta kontakt med boligbyggelaget og opplyse om pris og vilkår. Boligbyggelaget har da kun 5 dager på seg til å avklare om de som har vist sin interesse vil kjøpe boligen på forkjøpsretten til den aktuelle pris.

Ved avklaring på etterskudd, blir opplysninger om salget sendt inn til boligbyggelaget, og de har da en 20-dagers frist på å annonsere og avklare om forkjøpsretten skal brukes av et medlem. Lengst ansiennitet gjelder i begge tilfeller.