forsikring boligbytte

Avhendingsloven regulerer de fleste kjøp av bruktbolig: Blant annet får kjøper rett til erstatning eller prisavslag når det er en rettslig mangel ved boligen. Hvis avviket er stort nok, blir selger ansvarlig uavhengig av hva hun eller han har visst. Mange er nok ikke klar over dette. Hvor stort avviket må være, varierer fra sak til sak.

Kort sagt har boligen en rettslig mangel:

1. Når selger har holdt tilbake informasjon eller gitt uriktige opplysninger

2. Når denne informasjonen eller opplysningene sannsynligvis har påvirket kjøpesummen (2 er like viktig som 1)

3. Hvis det er et vesentlig avvik mellom kjøpers forventninger ved salget og hva kjøper faktisk får  

Det kan være vanskelig å sette seg inn i og praktisere disse reglene for en privatperson uten juridisk kompetanse. Og det kan bli dyrt både for selger og kjøper hvis: 

  • selger får et krav rettet mot seg som han må betale
  • selger ikke har mulighet til å betale et krav 
  • selger trenger bistand fra advokat

Det er i dag to ulike typer forsikringer som kan hjelpe og sikre privatpersoner ved kjøp og salg av bolig: boligselgerforsikring for selger og boligkjøperforsikring for kjøper. 

Boligselgerforsikring – overtar selgers ansvar

Boligselgerforsikring innebærer at selgers ansvar etter avhendingsloven blir overtatt av forsikringsselskapet. Selger betaler en engangssum før salget, og vil etter bestemte vilkår være dekket mot økonomiske krav fra kjøper. Dette betyr at hvis boligen har en rettslig mangel som selger altså er ansvarlig for, vil boligselgerforsikring betale kravet. Selger slipper med andre ord å betale for feil han etter loven er ansvarlig for (unntak for svik fra selgers side, med mer). Hos boligselgerforsikringsselskapene sitter det jurister og advokater som vurderer sakene som blir meldt inn. Det er disse advokatene en kjøper som melder inn sak må forholde seg til. 


Boligkjøperforsikring – kjøpers advokat


Boligkjøperforsikring er en forsikring som gir kjøper rett til advokathjelp ved feil eller mangler på en kjøpt bolig. Det vil si at kjøper, etter å ha betalt et engangsbeløp, får juridisk rådgivning og advokathjelp til håndtering av en eventuell sak. Dette innebærer:

  • bistand til å vurdere om det skal rettes krav mot selger 
  • kommunikasjon med selgersiden (inkl. selgers eierskifteforsikring) 
  • advokat i en rettslig prosess 
Dette er forskjellen mellom boligkjøperforsikring og boligselgerforsikring

Boligselgerforsikringen er nok nærmest hva folk flest forbinder med forsikring og fungerer som en ansvarsforsikring for selger. 

Boligkjøperforsikringen er en forsikring som gir kjøper advokathjelp i saken mot selger og hans forsikringsselskap. Denne typen forsikring gir altså ikke kjøper utbetaling eller hjelp til utbedring av skader, men dekker alle nødvendige utgifter til advokat og fagkyndige i forbindelse med saken, til den er løst. En boligsak kan koste flere hundre tusen kroner for hver av partene, og andre forsikringer dekker bare en del av kostnadene. 

Boligkjøperforsikringen er en motvekt til den sterke parten som boligselgerforsikringen er, og sørger for å ivareta kjøpers rettslige interesser. Når selger har tilgang til juridisk bistand i forbindelse med boligsalget, står boligkjøper sterkere hvis han også har tilgang til slik ekspertise. 

Kilde: Help

Les flere nyttige artikler på Help Bloggen, her.


Les også:
Boligleksikon