Prospektet er megler sin skriftlige beskrivelse av boligen som skal selges

Et prospekt, eller også kalt en salgsoppgave, inneholder viktig informasjon. Når du finner boligen du mener er riktig for deg, bør du be megler om å få prospektet og sette deg grundig inn i all informasjon som står der. Denne informasjonen er du som kjøper pliktig til å sette deg inn i. Prospektet gir opplysning om bl.a. eierforhold, boligens alder, forventede utgifter, byggtekniske løsninger og størrelse på tomt og bolig.

Finnes det bestemte rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen? Det kan f.eks. gå en vei rett over tomten eller at eiendommen har rett til å parkere på naboeiendommen. Prospektet vil også fortelle om det er utleiemuligheter. Det kan ha stor betydning for økonomien din om du kan få inntekt på utleie av sokler eller hybelleiligheter.


Et prospekt består vanligvis av tre deler:

1. Den selgende delen med fine bilder og en god beskrivelse av boligen
2. Lovpålagte opplysninger som skal innhentes av megler, f.eks. oversikt over de kommunale avgiftene og andre faste utgifter ved eiendommen, eieform og offentlige opplysninger som er verdt å få med seg.
3. Beskrivelse av byggtekniske forhold, gjerne i en boligsalgsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Prospektet forteller om selger har tegnet boligselgerforsikring eller ikke. Boligselgerforsikring betyr ikke at alt er i orden med boligen - det er en forsikring selger tegner for egen sikkerhet i tilfelle det skulle dukke opp feil du ønsker å reklamere på. Da vil boligselgerforsikringsselskapet behandle reklamasjonen på vegne av selger. Dersom du får medhold i reklamasjonen, er du sikret å få pengene utbetalt fra forsikringsselskapet. Som kjøper kan du tegne en boligkjøperforsikring på samme vilkår. Boligkjøperforsikringsselskapet dekker da nødvendig advokathjelp for å avgjøre om du har et krav. Husk at det da blir to forsikringsselskap som skal gjøre opp hvis noe skulle være galt.

Formålene med et prospekt
Et prospekt - salgsoppgaven, tjener hovedsakelig to formål:

1. Markedsføre boligen på best mulig måte
2. Gi kjøperen all nødvendig informasjon om boligen før kjøpet