Markedsføringssamarbeid mellom markedsplassen FINN.no og landets fjerde største meglerkjede, Aktiv Eiendomsmegling, gjør annonseringen mer målrettet og relevant for selger og potensielle kjøpere. Målet er å treffe enda mer presist på aktuelle interessenter for den enkelte bolig.  

Forventer flere på visning
Samarbeidet er så vidt i gang, og forventningene er høye til effekten det kan ha for boligmarkedet fremover. 
- Samarbeidet med FINN vil gi oss mer treffsikkerhet når vi annonserer, slik at vi retter oss i større grad mot de som potensielt sett vil komme på visning. Boligene vi annonserer vil altså synes bedre for målgruppen, sier administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud. 

I løpet av 2017 var det over 100 000 annonserte boliger til salgs på FINN.no, samtidig var det hele 307 millioner besøk til FINN eiendom. Hittil i år er det lagt ut over 27 000 boligannonser på landsbasis.  

Treffsikker kjøperjakt
- Med denne annonseløsningen treffer vi potensielle kjøpere der de er. På den måten henvender vi oss både til den som er på aktiv boligjakt, men også passive interessenter som plutselig kan røre på seg. Vi kan ikke lenger vente på at potensielle kjøpere skal oppsøke boligannonsene. Nå er det vi som må finne kjøperne, og presentere de relevante boligene for dem, sier kommersiell direktør i FINN, Ruben Søgaard.

Han mener forbrukerne er bevisste aktører på den digitale arenaen, og at det er lite som skal til før en opplever å bli spammet med irrelevant annonseinnhold. Markedsføringssamarbeidet svarer på dette ved å målrette boligannonsene direkte mot potensielle kjøpere, basert på innsikt fra FINN.no og Aktiv Eiendomsmegling. 

- Denne løsningen kommer forbrukeren til gode. Du får flere relevante annonser, fremfor alt mulig irrelevant, sier Søgaard.