kupping av bolig

Vi oppfordrer deg til ikke å ta imot bud direkte fra budgivere, men henvise potensielle budgivere til megler.

Eiendomsmeglere har ikke lov til å formidle bud som har kortere frist enn til klokken 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Noen potensielle kjøper kan forsøke å komme seg unna dette forbudet ved å inngi bud til deg som selger direkte. Som selger er du ikke forhindret fra å motta slike bud med kortere frist, men slike bud kan medføre at du må ta stilling til budet før visning og før eventuelle andre budgivere kommer på banen. Det kan knyttes stor usikkerhet til både prisen som er tilbudt og øvrig innhold ved slike bud.

Hvis du mottar et bud direkte, vil ikke eiendomsmegleren kunne gi deg tilstrekkelig bistand med:

  • En vurdering av budet opp mot potensiell markedsverdi, etter visning og budrunde hvor flere interessenter har mulighet til å legge inn bud
  • Kontroll av budgivers finansiering.
  • Avklaring av eventuelle forbehold i budet og avklaring av tidspunkt for overtagelse.
  • Opplysninger og betingelser som kjøper må få før avtale inngås.
  • Dersom du likevel mottar bud direkte til deg, bør du ikke ta stilling til budet før du har snakket med eiendomsmegler. Ta kontakt med din eiendomsmegler med en gang.

Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale. Alle forbehold i den inngåtte avtalen gjelder, og kan ikke kalles tilbake.

3. Også et bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), er et bindende bud. Hvis en interessent (kjøper) aksepterer motbudet innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale.

4. Avtale som er inngått direkte mellom kjøper og selger, er like bindende som om avtalen var inngått gjennom eiendomsmegler.

5. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.