boligøkonomi tips
Med god kontroll og oversikt over inntekter og utgifter kan du ta bedre økonomiske beslutninger.

Slik setter du opp et budsjett:

1. Få fullstendig oversikt over inntekter og utgifter. Samle sammen kontoutskrifter, regninger, lønnslipper og tall fra eventuelle andre inntektskilder. Noter deg også når penger kommer inn og ut. Vær nøye så slipper du overraskelser.

2. Sett opp en oppstilling i et regneark og spre alle inntekter og utgifter ut over alle årets måneder. Også utgifter til planlagt vedlikehold eller oppgradering. Skal du pusse opp badet til vinteren, må du også sette av penger til det. Du kan enkelt lage et slikt regneark selv, men det finnes også ferdige maler på nettet som hjelper deg på vei. Søk på Google.

3. Summer opp utgifter og inntekter for hver måned, og for hele året for hver utgift/inntektspost.

4. Gratulerer, nå har du et budsjett over din boligøkonomi. Hva nå?  Jo, nå har du begynt å danne deg et bilde av din boligøkonomi. Denne bør selvsagt vise at du går i pluss hver eneste måned. Ditt boligbudsjett er et verktøy du skal bruke for å planlegge bedre. Bør du kutte noen utgifter? Kan du spare litt mer? Når har du råd til å pusse opp badet?

5. Har du alt for lite til overs eller går du regelrett i underskudd? Da bør du vurdere å endre vaner eller sette i gang tiltak som kan spe på inntektene. Kan du for eksempel leie ut en del av boligen? Ha som mål å ha et par månedslønner stående på en vedlikeholdskonto.


Les også:

Boligordbok

Hva er forskjellen mellom eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring?