nabokrangling

Man har også liten kontroll over hvem som bor ved siden av (men du bør kanskje sjekke før budrunden!). For det andre er det vanskelig å påvirke hvem naboen senere selger til. Man kan heller ikke beskytte seg mot urimelige krav fra urimelige naboer. Vi har alle rett til bolig – uavhengig av om vi er sure, slemme, rasister, kriminelle eller psykiatriske pasienter. Noen av oss blir nødvendigvis vedkommendes nabo.

Sjelden nok snakk
Vi hører ofte at ”det nytter ikke å snakke med naboen”. Vårt inntrykk er nok at de det gjelder har snakket altfor lite sammen. Derimot har kamphøner og –haner snakket desto mer med andre, og nedlagt mye krefter i arbeidet med å bygge allianser og finne sympatisører. Det virker også enklere for mange å ringe en advokat fremfor å snakke direkte med den det gjelder. Dette er synd. For i en del saker skal det ikke så mye mer til enn at advokaten oppfordrer partene til å snakke med hverandre, så finner man en løsning ved at begge gir litt og får noe tilbake. 

Hvis man klarer å løse en sak tidlig, slipper man kanskje å la advokatene føre samtalen senere. Hvis én av partene kontakter advokat, vil gjerne den andre gjøre det samme, og dette kan naturlig nok bidra til å øke temperaturen i konflikten.

Se mulighetene

Når du henvender deg til naboen, bør du ha tenkt gjennom hvor du vil. 

1) Identifisér problemet
Oppfatter alle at det er en konflikt, og hva den i så fall går ut på? Ofte er det kanskje noe annet enn dagens problem som er den egentlige årsaken til at man skuler på hverandre. Vi opplever stadig at naboer som ikke lenger snakker sammen tidligere var gode venner. Barna lekte sammen, foreldrene hadde sosial omgang, før noe skjedde som gjorde at naboforholdet kjølnet. 

 
2) Hva synes du, hva mener jeg? 
Husk at også oppegående mennesker ser ulikt på ting. Prøv å forstå hvordan naboen tenker. Da har du muligheten til å unngå at hun eller han føler at du prøver å tre den løsningen som passer deg best ned over vedkommendes hode. Alle de involverte må få anledning til å fortelle hvor skoen trykker. Er det kun trærne som er problemet, eller er også din plassering av hageavfall en del av konflikten, osv.

3) Hvilke alternative løsninger har vi?
Det er her ”kaken” som skal deles kan gjøres større: Du er lei av å bli vekket av bilkjøring ut av gården kl 06.00. Jeg kan parkere på gata hvis du lar være å bruke balkongen utenfor mitt soverom før kl 11 på lørdager og søndager. Hvis du vil ha hekk, kan vi spleise på 10 tujabusker som du planter i grenselinjen og deretter gjødsler, vanner og klipper ned til maksimal høyde på 1, 5 m.

4) Avtal skriftlig
Her bør du nok vurdere omfanget av konflikten før du trekker frem dokumentmappen. Hvis et avtaledokument virker litt for formelt, kan du oppsummere til naboen i en e-post hva du oppfatter at dere har avtalt. Be naboen bekrefte om hun eller han deler din forståelse. Hva er vi enige om? Hvem gjør hva når? Det kan også være fornuftig å være enig om hvilke sanksjoner som iverksettes hvis noen ikke oppfyller sin del av avtalen innen en gitt frist. For eksempel kan det avtales at den andre kan få jobben gjort mot at motparten tar regningen, at en gartner planter hekken, eller lignende.

Ære

I noen saker skal det selvsagt mer til enn kaffe og småkaker for å løse problemet, men fremdeles ser vi at dersom partene hadde snakket sammen før, ville ikke kløften i nabolaget blitt så dyp. Mange gode advokater evner å finne gode løsninger. Oppfordringen blir derfor at man kontakter en advokat for å diskutere mulige løsninger på et problem. Dette kan man spare tid, bekymringer og penger på. Kanskje slipper man å måtte overlate dialogen til advokatene senere. 

Konfliktråd

Avslutningsvis minner jeg om at alle kommuner skal kunne tilby konfliktråd til innbyggerne i kommunen. Konfliktråd er en frivillig og gratis meklingsordning hvor partene samtykker til å komme sammen og forsøke å snakke seg frem til en løsning. Politiet har også anledning til å henvise parter til konfliktråd i saker der straffbart forhold er avdekket, men dette krever samtykke fra samtlige parter. Ingen kan tvinges til å møte i konfliktrådet, men politiet kan gjøre oppmerksom på at saken vil forfølges videre som straffesak dersom partene ikke kommer til enighet. Dette kan være særlig aktuelt for mindreårige lovbrytere. Hvis saken løses i konfliktrådet, blir den ikke registrert i strafferegisteret. Les mer her: http://www.konfliktraadet.no  

Gevinst
Tilbakemeldingen vi får når det er gått en stund, er ofte at partene er glade for at striden har funnet en løsning. Det ligger gjerne stor følelsesmessig gevinst i å inngå våpenhvile. Det er rett og slett bra for helsen. Aggresjon kan være en slitsom følgesvenn i lengden. 

Men hvis alle andre utveier synes håpløse, finnes som regel én mulighet til: å flytte!



Kilde: Help

Les flere nyttige artikler på Help Bloggen, her.