eiendomsskatt

Mange huseiere har fått krav om eiendomsskatt den siste tiden. Du bør sjekke om du skattes riktig  - i så fall kan det lønne seg å klage. 

Eiendomsskatten er en kommunal skatt, og det er kommunestyret som bestemmer om kommunen skal ha eiendomsskatt eller ikke, sier boligekspert, Karianne Amlie. Ifølge Finansavisen klaget mange på eiendomsskatten i 2015, og fikk gjennomslag. En gjennomgående feil var at mange fikk krav om å betale mer enn de skulle grunnet eiendommen hadde fått beregnet feil antall kvadratmeter av kommunen, forklarer Amlie.
 

Lurer du på om dette også gjelder deg? Her er Karianne Amlies beste råd til hva du bør tenke på; 

1. Skattetaksten skal ikke overstige det du kunne solgt boligen din for. Dette kan du undersøke ved å for eksempel få verdivurdering fra en megler.

2. Hvis din kommune opererer med sjablongmodell, bør du sjekke ut at de har brukt sjablongen riktig på din eiendom. Dersom en sjablongmodell blir benyttet av din kommune for taksering, fastsetter kommunen en standard kvadratmeterpris for forskjellige type eiendom, og deretter justeres nivået ut i fra andre retningslinjer som for eksempel i hvilken sone boligen ligger i eller om eiendommen for eksempel har garasje osv. Informasjon om eventuelle sjablonger og retningslinjer, kan du innhente hos din kommune. 

3. Undersøk om ligningsverdien for høy (gjelder kun boligeiendommer). For 2017 blir ligningsverdien for 2015 brukt som utgangspunkt. Dette er gjennomsnittlig kvadratmeterpris for forskjellige boligtyper i en gitt sone. Overstiger ligningsverdien 30 prosent for primærbolig og 84 prosent for sekundærbolig, har du grunnlag for å klage.

4. Sjekk om du har fått riktig bunnfradag. Flere kommuner opererer med bunnfradag før eiendomsskatten beregnes, denne varierer fra kommune til kommune. Du har krav på ett bunnfradrag per selvstendig boenhet. Av kommuner som opererer med bunnfradrag ligger Oslo høyest med 4 millioner, mens Bergen og Stavanger ligger på henholdvis 750.000 og 400.000 kroner i bunnfradrag.

5. Av og til har du også grunnlag for å klage hvis du bolig er taksert høyere enn sammenlignbare eiendommer i området.  Du kan sjekke din kommunes nettside for kunngjøring av eiendomsskattelistene, disse er offentlige i minst tre uker etter kunngjøringen. 

Klagefristen på eiendomsskatten er 6 uker, og sendes til eiendomsskattekontoret i kommunen. Husk at hvis du skal klage på ligningsverdi må denne sendes til skattekontoret.

Karianne Amlie, partner og megler i Aktiv Grønland/Bjørvika