HUSKELISTE

  • Steng av vannet, åpne alle andre kraner og tapp vannet ut av ledningene ved det laveste punktet
  • Slå av strøm på varmtvannsberederen og tøm dem
  • Åpne ventiler, spjeld, skuffer og skap for å minske risiko for fuktskader og mugg
  • Sjekk at alle dører og vinduer er lukket og låst
  • Dra ut alle stikkontakter
  • Sjekk taket både utenfra og innenfra, og reparer eventuelle skader
  • Rens takrenner og nedløpsrør for løv og annet nedfall så ikke vann samles
  • Husk forsikring


Steng av vannet
 

Å huske å stenge av vannet er det aller viktigste du gjør når du forlater sommerhytta for siste gang. Fryser rørene kan de sprekke og forårsake store skader, derfor er det viktig at du også tapper ut resterende vann som ligger i rørene. Husk også å skru av varmtvannsberederen og tømme denne – er du usikker på hvordan dette gjøres, snakk med en fagmann! 

Det er vanlig å sette på litt varme i hytta før man forlater den for vinteren. Har du en vinterisolert hytte bør den holde en grunnvarme på ca 10 grader hele vinteren så minsker du faren for frostskader. Dette kan også hjelpe med å bidra til at rørene ikke sprekker. Har du derimot en uisolert hytte er nok det lureste å skru av varmen helt – det blir rett og slett uøkonomisk om en skal varme opp en uisolert hytte gjennom hele vinteren.

 

Lås hytta når du reiser 

Dette rådet er vel det mest åpenbare – husk å låse hytta når du reiser fra den, og trekk gjerne for gardinene slik at det hindrer innsyn; selv om det kan være vanskelig å forhindre et innbrudd dersom noen virkelig vil inn i hytta, kan dette hindre at verdisaker, alkohol og dyre gjenstander ligger i åpen sikt for en eventuell tyv. Det er også generelt sett lurt å ta med seg løse verdisaker hjem fra hytta før man forlater den.

 

Husk forsikring
 

Om uhellet først er ute, på den ene eller andre måten, bør du være forsikret. Nordmenn er generelt sett flinke til å forsikre hyttene sine, både selve hyttene og innboet, og dette koster ca 1600-2000 kroner for en «gjennomsnittlig» hytte, en kostnad som det er verdt å bære. Trenger du forsikring av fritidsbolig og innbo - klikk her for mer informasjon.

 

Kilder: Aftenposten, Anticimex