Vi forsterker Aktiv Nybygg ytterligere fra salgsstart til siste bolig er solgt, med dyktige og offensive bruktmeglere. Kjøperne av ditt prosjekt har ofte behov for verdivurdering og salg av eksisterende bolig, for å kunne ta beslutning om kjøp av nybygg-bolig. Denne bistanden bringer interessenter raskere til beslutning om kjøp, og tillater Aktiv Nybygg å ha god kapasitet og fokus på salget av ditt nybolig-prosjekt. 

Teamet har en egen jurist som Fagansvarlig som ivaretar alle nødvendige sider av et Nybyggoppdrag.

Finansiering

Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS er eid av 10 solide, lokale sparebanker i Eika-gruppen. Aktiv Nybygg kan derfor tilby gode og effektive finansieringsløsninger til eiere av prosjektene; finansiering fra fem til flere hundre millioner, byggelån, garantier, etc.

Videre sitter over 200 finansrådgivere klare for å hjelpe kjøperne i prosjektet med bl.a.  mellomfinansiering, boliglån og god finansiell rådgiving.
Bankene er lokalisert i Trøndelag, i nærheten av prosjektene og kjøperne. Dette gir Aktiv Nybygg et unikt distribusjonsnett i form av møteplasser for kunder, samt offensive bank-rådgivere som også kjenner prosjektene i sitt nærområde.

Løvsettoppen på Melhus

Løvsettoppen på Melhus

29 utsiktstomter med gode solforhold, rekkehus kommer.

Våre nye boliger