Aktiv Groruddalen

Legg igjen kontaktinformasjonen din så ringer vi deg!

Vennligst fyll ut navn
Vennligst fyll ut adresse
Vennligst skriv inn et gyldig postnummer
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer eller e-postadresse

Linderud

Linderud ligger på en del av det som var Linderud gård, en middelaldergård, kirkegods og krongods fra ca. 1100–1671. I etterkrigsårene ble gården lagt ut til boligbygging, og Linderud ble en drabantby. Gatenavn som f. eks. «Erich Mogenssøns vei», «Statsråd Mathiesens vei», har tilknytning til tidligere eiere av gården. Gården eies i dag av en privat stiftelse og er fredet.

Prisene har hatt en gjennomsnittlig økning på 5 % siste året.
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris økte i denne perioden fra kr. 44.325,-  –  46.830,-

Rødtvedt

Området ligger på et område som har vært jordbruksland frem til 1800-tallet. Da dukket det opp en del mindre industri – kakkelovnfabrikk, isdrift på Vesletjern, teglverk og steinindustri. Man kan fremdeles se spor av Steinindustrien inne i Lillomarka. Lillomarka omslutter strøket i nord og vest. I nærheten av Hestejordene kan man se flere «amfier» i terrenget som tidligere var dagbrudd.

Prisene har hatt en gjennomsnittlig økning på 16 % siste året. 
Gjennomsnittlig kvadratermeterpris økte i denne perioden fra kr. 34.590,-  –  40.148,-

Veitvet

Veitvet er et område hovedskelig skrånende mot sør. Området var tidligere en del av Linderud gård. På området har det også tidligere vært en middelaldergård, kirkegods og krongods fra ca. 1100 – 1671. Området består i dag av en kombinasjon av lavere blokker og rekkehus.

Prisene har hatt en gjennomsnittlig økning på 5 % siste året.
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris økte i denne perioden fra kr. 44.325,-  –  46.830,-.

Høybråten

Høybråten en oase nordøst i Oslo. Her er det et yrende folkeliv med et godt bomiljø som stammer fra Anton Tschudis tid fra 1899 som eier av Øvre Høybråten gård. Anton Tschudi utparsellerte i sin tid gården i mindre tomter som han solgte til arbeiderklassen for en rimelig penge under slagordet «Jord til alle som jord vil have». Nybyggerne måtte selv planlegge og finansiere veier som igjen resulterte i at man opparbeidet veiene på dugnad, noe som er årsaken til mange av de finurlige og morsomme veiene på Høybråten.

Prisene har hatt en gjennomsnittlig økning på 6 % siste året.
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris økte i denne perioden fra kr. 31.669,-  – 33.608,-.

Våre medarbeidere