næringsbygg og næringsmegler
Våre meglere har et bredt nettverk innen alle typer eiendom og geografiske områder. Gjennom vårt omfattende nettverk pleier vi god kontakt med investorer og aktører i markedet. Vi vet blant annet hva hver enkelt søker, hvem som har betalingsvilje for hvilke typer eiendommer, og hvilke krav de har til avkastning. 

Vi sørger for å få frem hele verdien av din eiendom, og finne den ene kjøperen som har vilje og evne til å betale maksimalt. 

Vi sørger for at din eiendom visuelt sett presenteres på beste måte med profesjonelle fotografer, trykte prospekter i "magasinformat", og grundig dokumentasjon på eiendommen.